organisatie van de rechtbank in Oudenaarde
Liedts wordt in 1843 een eerste keer tot voorzitter van de Kamer verkozen. Uittreksel van het proces-verbaal waaruit blijkt dat Liedts de overgrote meerderheid van de stemmen behaalde.