Afschrift van het Koninklijk Besluit ter benoeming van Liedts tot Minister van Binnenlandse Zaken
Afschrift van het Koninklijk Besluit ter benoeming van Liedts tot Minister van Binnenlandse Zaken (18 april 1840) in het kabinet Lebeau-Rogier (1840-1841), de eerste regering sedert de Belgische onafhakelijkheid die volledig was samengesteld uit liberalen.