Voor Stéphanie de Kerchove d'Exaerde-Lippens, een zus van August, kwam er in 1911 een monument op de markt.
Het initiatief ging uit van haar dankbare beschermelingen en oud-leerlingen van de kantwerkschool.