Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog stond het kasteel bekend als de residentie van mevrouw de Kerchove-Lippens,
de weduwe van wijlen burgemeester Hippolyte de Kerchove d'Exaerde. Tussen die twee families bestonden heel wat huwelijksbanden.