Ook in recentere tijden kregen belangrijke realisaties de naam van de milde weldoener,
zoals het sportcentrum Graaf Lippens uit 1937 met zijn openluchtzwembad.