Moerbeke wordt vooral met zijn suikerfabriek geassocieerd. De familie Lippens verwierf vrij snel de meerderheid in dit bedrijf,
opgericht in 1868. Aan dit belangrijke hoofdstuk uit de industriële geschiedenis komt nu een einde.