Foto Tijd en Vlijt, Opvoering van De twee wezen, 1925