Voorzitter Jan Kerremans, directeur Luc Pareyn, de leden van de Raad van Bestuur en de medewerkers
van het Liberaal Archief wensen u en de uwen van ganser harte een gelukkig en voorspoedig 2015

We starten het jaar met de publicatie van het nieuwste boek van prof. dr. Dirk Verhofstadt
De liberale canon - grondslagen van het liberalisme

Dit boek wordt voorgesteld op onze nieuwjaarsreceptie,
die doorgaat op donderdag 22 januari om 20 uur
in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief

Noteer deze datum nu alvast in uw agenda!

Kramersplein 23 - 9000 Gent T 09 221 75 05 info@liberaalarchief.be www.liberaalarchief.be