1896

De hervorming van het cijnskiesrecht naar meervoudig stemrecht voor mannen (1893) zorgt voor een ommekeer in de politieke verhoudingen.
De strijd tussen doctrinairen en progressisten verdeelt de Liberale Partij grondig zodat ze geen weerwerk kan bieden tegen de katholieke hegemonie.

spotprent tegen liberale verdeeldheid

 

 

 

logo liberaal archief