1906

De homogeen katholieke regering De Smet de Naeyer II regeert van 1899 tot 1907. De liberalen blijven op de oppostiebanken.
Bij het begin van de twintigste eeuw vinden liberalen en socialisten elkaar steeds vaker in hun pogingen om de katholieke meerderheid te breken.
Ze vormen kartellijsten, zowel op lokaal als op nationaal vlak. De liberalen leggen de klemtoon op de schoolplicht, de socialisten op het algemeen stemrecht.

verkiezingsaffiche met liberale burger en socialistische marianne

 

 

 

logo liberaal archief