1916

De "Groote Oorlog" legt het politieke leven in bezet België stil. Aan het IJzerfront blijft "brave little Belgium" hardnekkig strijden tegen de Duitse bezetter.
Dagboeken en foto's informeren ons over deze gruwel.
Het Liberaal Archief heeft reeds meerdere publicaties aan de Eerste Wereldoorlog gewijd zoals Journal d'une bourgeoise (het oorlogsdagboek van Marguerite Giron),
Un mitrailleur à l'Yser (de oorlogscorrespondentie van Jean Pecher) en Het Maagdeke van Mesen (een oorlogsroman van Abraham Hans).

soldaten in een loopgracht

 

 

 

logo liberaal archief