Liberalen vieren 1 Mei (uit De Nieuwe Gazet van 2 en 6 mei 1907, 2 mei 1908, 2 mei 1909, 2 mei 1910)

Het Feest van de Arbeid is niet het feest van de socialisten, maar van alle arbeiders, vonden enkele kopstukken van de liberale arbeidersbeweging in Antwerpen in het begin van de vorige eeuw - overigens waren ze van mening dat vakbonden neutrale organisaties moesten zijn en zich niet met (partij)politiek mochten inlaten.

Aan de vooravond van 1 mei 1907 stuurden de (neutrale) Federatie der Vakbonden en de Liberale Volkspartij daarom een uitnodiging naar de socialisten en de katholieke arbeidersorganisatie Vrede om samen het Feest van de Arbeid te vieren. De socialisten weigerden "omdat zij het monopool van hun Meifeest niet wilden afstaan", van katholieke zijde kwam niet eens antwoord.

Het gevolg was dat er op woensdag 1 mei twee stoeten gepland werden, maar het weer was zo slecht dat ze letterlijk in het water vielen. Slechts een beperkt aantal socialistische arbeiders stapte op achter de fanfare van De Werker naar hun vergaderlokaal. De Federatie en de Volkspartij besloten hun betoging uit te stellen. Voor hun stoet hadden ze immers meer dan 1.000 kinderen gemobiliseerd en twee praalwagens klaargemaakt, de ene gewijd aan de arbeid, de andere aan de wereldvrede. Alleen de dappersten trokken in groep naar de meeting in de zaal Rubens.

De echte 1-Meistoet van de Federatie en de Volkspartij ging door op zondag 5 mei. Die lukte "boven verwachting", want duizenden mannen, vrouwen en kinderen stapten mee op. De betogers droegen diverse slogans - de "oneliner" was duidelijk nog niet in de mode - zoals:
* De ondervinding leert ons: hoe korter de arbeidsduur is, hoe hoger het loon stijgt;
* Beult de werkman niet meer af en hij zal zich tot een reus ontwikkelen;
* Waarom rode, gele of blauwe grenzen tussen ons in de strijd naar minder werkuren?

In 1908 beleefde Antwerpen hetzelfde scenario. Het volgende jaar stapten er zelfs drie stoeten door de stad: de twee "traditionele" groepen kregen nu nog de concurrentie van een "vrije groep". Maar in 1910 vormden socialistische, liberale en neutrale arbeiders wel n stoet.

Danil Vanacker


Feest van de Arbeid


top