GULDENSPORENFEESTEN.

De Vlaamse Leeuw een klerikaal lied? (uit De Nieuwe Gazet van juli 1907)

Bij de voorbereiding van het 11-Julifeest van 1907 rees in Antwerpen een delicaat probleem. Het Algemeen Nederlands Verbond, dat de plechtigheid organiseerde, wilde de Vlaamse Leeuw, de bekende hymne van de Gentenaars Hippoliet Van Peene en Karel Miry, als feestlied op het programma plaatsen, maar dat was niet evident. Vooral enkele liberale flaminganten hadden daar moeite mee. De organisatoren spraken af dat men het lied slechts zou spelen en zingen indien alle verenigingen die aan het Guldensporenfeest deelnamen, akkoord zouden gaan.

De Nieuwe Gazet, de spreekbuis van de liberale flaminganten van Antwerpen, schaarde zich onomwonden achter het voorstel van het ANV:
"Volgaarne steunen wij deze wens. Tot dusver gaat de Vlaamse Leeuw te Antwerpen nog altijd door voor het strijdlied der katholieken. Dat is dwaas en dat gebeurt alleen maar te Antwerpen. In alle andere Vlaamse gemeenten is dit lied het lied van alle Vlamingen en dat moet het ook hier terug worden. We zouden inderdaad niet weten waarom wij, liberale Vlamingen, ons deze zang zouden laten afnemen, die vooreerst door twee liberalen werd gedicht en waarin geen woord voorkomt dat slaat op het staatkundig meningsverschil onder de Vlamingen. Ook hopen we dat de liberale Vlamingen zondag in de stoet uit volle borst mee de Vlaamse Leeuw aanheffen zullen, zodat hij eens en voor goed bevrijd zij van alle politieke smet in de hoofdstad van het Vlaamse land".

De krant kon blijkbaar niet alle tegenstanders overtuigen. Aangezien sommige organisaties de Vlaamse Leeuw als gevaarlijk bleven beschouwen, riepen de organisatoren alle deelnemers op het lied niet te spelen of te zingen, in de stoet noch tijdens de meeting in de Beurs. "Het welgelukken van de Sporenstoet en van de ganse betoging eist dat dit besluit stipt geŽerbiedigd wordt".

Als feestlied viel de keuze op Groeninge ("Het Vlaamse heir staat immer palÖ"), een tekst van Guido Gezelle, op muziek gezet door de jonge componist Jef Van Hoof. In de verslaggeving werd niet meer over de Vlaamse Leeuw gerept. Blijkbaar hield iedereen zich aan de afspraak.

DaniŽl Vanacker


WILLEMSFONDSAFDELINGEN HERDENKEN 11 JULI - JAREN 1920
(Affichecollectie van het Liberaal Archief)

Affiche Willemsfonds Boom

Affiche Willemsfonds Tienen 1921
Affiche Willemsfonds Tienen 1928

Naar aanleiding van de 600ste verjaardag van de Guldensporenslag publiceerde het Willemsfonds deze brochure

Uitgave Willemsfonds 1902