GEUZEN WAKEN BIJ MARIA

uit De Nieuwe Gazet van 25/26 november 1907

In 1872 besloten enkele Antwerpse liberalen een voorbeeld te nemen aan de protestanten die in de 16de eeuw in opstand gekomen waren tegen het katholieke bewind. Ook zij wilden het klerikale juk afschudden. Daarom stichtten ze een Geuzenbond “voor vrijheid en vooruitgang”. Een van de eerste militanten was advocaat Frédéric Delvaux (1834-1916), die later, als voorzitter van de Liberale Associatie, het Antwerpse liberalisme jarenlang zou domineren.

Toen de Antwerpse liberalen in 1907 de gemeenteraadsverkiezingen wonnen, boden ze de voorzitter een “democratisch banket” aan. Daar haalde Delvaux enkele herinneringen op aan dat beroemde strijdjaar 1872, toen de liberale partij erin slaagde het stadhuis te veroveren.

“De strijd begon met de stichting van de Geuzenbond. Jongens, wat een ontsteltenis verwekte dat in de klerikale wereld! Een vereniging van echte duivels zou niet verschrikkelijker bestookt zijn geworden dan wij dat werden in onze Geuzenbond. Op alle mogelijke manieren werd tegen ons de bevolking opgehitst. De priesters vermaledijden ons vanop hun preekstoelen en iedere morgen vond men Mariabeelden op de straathoeken bemodderd of verminkt. Dergelijke schurkerij werd ons ten slotte toch te sterk! Wij besloten zelf de Mariabeelden onder onze bescherming te nemen en verdeelden ons in ploegen om iedere nacht de Heilige Maagden te bewaken. Zo herinner ik mij nog goed met Edward Pécher en August Michiels een hele nacht bij de Onze-Lieve-Vrouw van de Minderbroedersrui te hebben op schildwacht gestaan!”


Twee fragmenten van de voorpagina van De Nieuwe Gazet van
24 november 1907, met een tekening van Delvaux en de affiche
van zijn huldiging, met spijskaart en concertprogramma (Liberaal Archief).Vlag van de Antwerpse Jonge Geuzenwacht (Vlaggencollectie van
het Liberaal Archief
). Een selectie uit de vlaggencollectie van het
Liberaal Archief vindt u in de afdeling Iconografie/Vlaggen.