Lees ook de nieuwsflash en bekijk de voorbije nummers van de nieuwsbrief.

Voorwoord

Het was een drukke nazomer in het Liberaal Archief, met maar liefst zes nieuwe boeken op de plank, drie tentoonstellingen en tal van activiteiten. We maakten van de herfstvakantie gebruik om even pauze te nemen en blikken in deze nieuwsbrief terug op de voorbije maanden. We stellen er bijzonder prijs op u te danken voor uw blijvende belangstelling voor onze activiteiten.


Publicaties

Een overzicht van de zes nieuwe publicaties die dit najaar werden uitgegeven.

 • Marguerite Giron, journal d'une bourgeoise 1914-1918 van Daniël Vanacker, een uitgave van het Liberaal Archief in samenwerking met Les Editions de l'Université de Bruxelles.
  Klik hier

 • 't Maagdeke van Mesen van Abraham Hans, een uitgave van het Protestants Museum Abraham Hans, het Abraham Hans Genootschap en het Liberaal Archief.
  Klik hier

 • Tussen Burgerpak en Blauwe Kiel - Sociaal-liberalen te Gent 1789-1914 van prof. em. dr. Guy Schrans, een uitgave van het Liberaal Archief.
  Klik hier

 • Vlaams-Brabant drinkt - Bier- en jenevercultuur sinds 1800, een uitgave van de Provincie Vlaams-Brabant, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, ADVN, Amsab-ISG, KADOC en het Liberaal Archief.
  Klik hier

 • 't Is niet nodig bescheiden te blijven - Georges Anthuenis tachtig, een uitgave van het Stadsarchief Lokeren in samenwerking met het Liberaal Archief.
  Klik hier

 • Reimond Stijns - Van 'Arm Vlaanderen' tot 'Hard Labeur' van Paul de Pessemier 's Gravendries, een uitgave van C. de Vries-Brouwers in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en het Liberaal Archief.
  Klik hier


Doctoraat

 • Op 17 september 2015 had in de Blauwe Zaal de verdediging plaats van de doctoraatsthesis van Carmen Van Praet Liberale hommes-orchestres en de sociale kwestie in de 19de eeuw - Tussen lokaal en internationaal. Promotoren waren prof. dr. Christophe Verbruggen en prof. dr. Gita Deneckere.
  Klik hier


Tentoonstellingen

 • Van donderdag 7 mei tot begin oktober liep de tentoonstelling Zeg in België dat ik tot het laatst mijn land gediend heb - De liberalen in het verzet en in de Duitse kampen.
  Klik hier voor enkele sfeerbeelden.

 • De tentoonstelling Albert Maertens liep van zaterdag 3 oktober tot en met dinsdag 27 oktober.
  Klik hier voor enkele sfeerbeelden.

 • Momenteel (en nog tot half januari 2016) kunt u in de Blauwe Zaal de tentoonstelling Reimond Stijns, van 'Arm Vlaanderen' tot 'Hard Labeur' bezoeken.
  Klik hier voor enkele sfeerbeelden.


Activiteiten

 • Op 16 augustus 2015 had in de protestantse kerk te Sint-Maria-Horebeke de voorstelling plaats van de heruitgave van 't Maagdeke van Mesen.
  Klik hier

 • Op 22 september 2015 werd Tussen Burgerpak en Blauwe Kiel voorgesteld, het nieuwste boek van prof. em. dr. Guy Schrans, door prof. dr. Patrick Stouthuysen (VUB) en Mathias De Clercq, eerste schepen van Gent.
  Klik hier

 • Op 3 oktober 2015 organiseerde het Liberaal Archief een huldezitting Albert Maertens, met toespraken van minister van Staat Herman De Croo, Brussels minister Guy Vanhengel, prof. em. dr. Walter Prevenier, journaliste Frieda Joris en Adriaan Raemdonck, stichter van kunstgalerij De Zwarte Panter (Antwerpen).
  Klik hier

 • Op 9 oktober 2015 interviewde prof. dr. Dirk Verhofstadt filosofe Tinneke Beeckman over haar nieuwe boek Macht en onmacht. De avond werd ingeleid door prof. em. dr. Etienne Vermeersch.
  Klik hier

 • Op 15 oktober 2015 had in de Blauwe Zaal de voorstelling plaats van Het Atheďstisch Woordenboek van prof. dr. Dirk Verhofstadt en prof. dr. Paul Cliteur, een uitgave van Houtekiet. Prof. dr. Johan Braeckman gaf een inleiding.
  Klik hier

 • Op 24 oktober 2015 had te Diest de voorstelling plaats van het boek Vlaams-Brabant drinkt - Bier- en jenevercultuur sinds 1800.
  Klik hier

 • Op 25 oktober 2015 werd in het Cultureel Centrum Lokeren een huldeviering georganiseerd voor ereburgemeester Georges Anthuenis, waarbij ook het huldeboek 't Is niet nodig bescheiden te blijven werd voorgesteld. De laudatio werd uitgesproken door minister van Staat Herman De Croo.
  Klik hier

 • Op 29 oktober 2015 had in de Blauwe Zaal de voorstelling plaats van Reimond Stijns, van 'Arm Vlaanderen' tot 'Hard Labeur' van Paul de Pessemier 's Gravendries, met toespraken van Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen en publicist Hubert Van Humbeeck.
  Klik hier
© 2015 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be