Klik hier indien u onze tweemaandelijkse nieuwsbrief per e-mail wil ontvangen

Bekijk de voorgaande nummers van Het Kramersplein en de nieuwsflash.

Een verdwenen archiefwereld

De Amerikaanse historicus Thomas W. Laqueur publiceerde in 2015 een culturele geschiedenis over wat er na het overlijden met stoffelijke resten gebeurt. In zijn inleiding op The Work of the Dead beschrijft hij hoe hij in een voorbereidend onderzoek in 1983 zestig tot zeventig brieven schreef naar archieven en bibliotheken, die materiaal over zijn onderzoeksonderwerp in hun bezit hadden. Het leverde hem een pak interessante antwoorden van archiefinstellingen op, vaak handgeschreven.

Die herinnering naar de verre oorsprong van zijn boek geeft aanleiding tot volgende bedenking (vrij vertaald uit het Engels): "De wereld waarin ik toen mijn brief schreef, is weg. Mijn archiefmapje met vriendelijke antwoorden is een spoor uit een tijd dat er nog geen online catalogi waren en dat er nog geen middel was om vlotjes met iedereen te mailen. Het is een tijd dat er nog gewerkt werd met heel dun blauw luchtpostpapier. Het was dichtbeschreven met de tikmachine, waarvan je de aanslag van de letters kon voelen door het papier heen. Soms bespeurde je een gaatje, getuige van een te harde aanslag van een punt of van een komma. Het was een tijd van hoffelijkheid, een tijd dat archivarissen nog tijd hadden om met veel geduld en wijsheid een antwoord te sturen aan jonge onderzoekers die waren belast met een duidelijk hopeloze missie."

Volgend jaar is het 35 jaar geleden dat het Liberaal Archief is opgericht. Ook onze instelling onderging in al die jaren een gedaanteverandering en heeft zich voorbereid op de digitale toekomst. Wij zijn er zeker van dat wij ook in deze nieuwe, veranderende erfgoedwereld verder op uw steun als archiefvormer, als archiefonderzoeker of als sympathisant kunnen rekenen. Wij zien er alvast naar uit om u op dinsdagavond 20 december 2016 talrijk te ontmoeten op ons eindejaarsevent en hierover bij te praten!

P. Laroy, directeur Liberaal Archief


Mooiste aanwinst van 2016

Zowat alle dagen ontvangt het Liberaal Archief archiefschenkingen. Soms gaat het om volledige archieven van personen over verenigingen, soms ook om een enkele brief, foto of object. Het zijn steeds en stuk voor stuk welkome en waardevolle aanvullingen op de collectie.

Het jaar is bijna om en wij blikken even achterop. De medewerkers van het Liberaal Archief selecteerden tien aanwinsten uit 2016. De stukken geven een mooi en representatief beeld van de rijkdom van de collectie van het Liberaal Archief. Misschien inspireert dit erfgoed u ook om nog bewaarde of vergeten zaken aan ons te schenken? Maar u kan ook op een andere manier participeren. Bekijk de stukken en laat ons weten welk recent verworven archiefstuk u het meeste aanspreekt. Stemmen kan tot en met vrijdag 16 december 2016. Deelnemers aan de poll dingen mee naar enkele leuke boekenbonnen. Om deel te nemen aan deze wedstrijd, klik hier

top

Boek Liberalen in het verzet. Herinneringen

Marleen VanderpoortenMarleen Vanderpoorten, erevoorzitter van het Vlaams Parlement en kleindochter van Arthur Vanderpoorten die in Bergen-Belsen om het leven kwam, hield op de boekvoorstelling van Liberalen in het verzet. Herinneringen een beklijvende toespraak, waarvan we in deze nieuwsbrief een deel publiceren.

Klik hier voor de toespraak van Marleen Vanderpoorten

Liberalen in het verzet. Herinneringen bevat bijdragen van Ward Adriaens, Jo De Ro, Patrick Dewael, Egbert Lachaert, Albert Maertens, Claude Marinower, Karel Poma, Omer Vanaudenhove, Marleen Vanderpoorten, Peter Vanderpoorten en Henri Wagemans.

Het boek telt 120 bladzijden en kost ? 22.

Klik hier om het boek te bestellen.

top

Flickr The Commons

Als eerste Vlaamse archiefinstelling sloot het Liberaal Archief zich recent aan bij Flickr The Commons, een initiatief gestart door de Library of Congress (VS) en de internationale fotowebsite Flickr. Hoofddoel van deze beeldbank is historisch waardevolle fotocollecties ontsluiten voor een internationaal publiek. Op de site zijn duizenden foto's te bewonderen van Amerikaanse en Europese archieven en musea. Het Liberaal Archief plaatste alvast enkele belangrijke reeksen online zoals de foto's van de Eerste Wereldoorlog van frontsoldaat Jean Pecher, een selectie verkiezingsaffiches, affiches van het Willemsfonds en een aantal foto's uit onze tentoonstelling Archief Sportief!

screenshot van Flickr Commons pagina


Crowdsourcing en participeren zijn belangrijke aspecten van Flickr The Commons. Gebruikers kunnen foto's taggen en van commentaar voorzien, informatie die door het Liberaal Archief weer gebruikt kan worden voor een betere ontsluiting van het materiaal op de eigen website.
Neem gerust een kijkje op onze pagina van Flickr The Commons.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.

top

Erfgoedcolloquium Sport als spiegel van de samenleving

Met de boutade "Sport is de belangrijkste bijzaak van het leven" in het achterhoofd organiseert het Liberaal Archief in het najaar van 2016 een aantal evenementen omtrent de historisch-maatschappelijke rol van sport. Op donderdag 24 november 2016 had de studiedag Sport als spiegel van de samenleving plaats. De tentoonstelling Archief Sportief! is nog te zien in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, tot vrijdag 13 januari 2017.

zicht op zaal tijdens colloquium sport

Na een inleiding en schets van het sportieve project van het Liberaal Archief door directeur Peter Laroy, gaf dr. Carmen Van Praet (Liberaal Archief) een kort overzicht van de sporthistorische ontwikkelingen in de twintigste eeuw, het verhaal dat ook verteld wordt in de tentoonstelling.

Prof. dr. Marjet Derks (Radboud Universiteit Nijmegen) besprak de relatie tussen sport en identiteitsvorming, waarbij sportieve prestaties kunnen zorgen voor rivaliteit en vetes tussen steden en landen, maar eveneens de integratie sterk kunnen bevorderen.

Em. prof. dr. Ronald Renson (KUL en Sportimonium) schetste de figuur van Nicolaas Cupérus, voorman en promotor van het turnen in België. We waren overigens zeer verheugd dat op deze bijeenkomst een verwant van Nicolaas Cupérus opdook. Mevrouw Francine Wurzburger kwam luisteren naar de uiteenzetting over haar betovergrootvader.

groepsfoto tijdens colloquium

Dr. Stijn Knuts (KUL) schetste de geschiedenis van de verzuilde sportcultuur in Vlaanderen, die een hoogtepunt kende van het interbellum tot de vroege jaren 1960, toen alle "zuilen" in Vlaanderen investeerden in eigen sportverenigingen en een eigen clubwerking uitbouwden.

Na de middag focuste Dries De Zaeytijd (Wielermuseum Roeselare) op de ambigue relatie tussen (wieler)sport en de Katholieke Kerk, die sportbeoefening (en de daarmee gepaard gaande lichaamscultus en adoratie van sportvedetten) als verwerpelijk en onzedelijk beschouwde, maar gaandeweg toch een eigen sportwerking op touw zette.

Op deze dag kwamen ook de cases van de collectiebeherende instellingen (musea en archieven) uitgebreid aan bod. Bregt Brosens schetste het collectiebeleid van het Sportimonium. Michel Vermote besprak de werking van Archiefbank Vlaanderen en hun campagne voor het opsporen van verborgen sportarchieven.

De deelnemers toonden zich uiterst tevreden met deze mix van thema's en invalshoeken. Sportgeschiedenis kent internationaal gezien een hoge vlucht maar blijft het in Vlaanderen moeilijk hebben om zichzelf op de kaart te zetten. Het Liberaal Archief heeft met deze bijeenkomst alvast aangetoond dat zowel naar onderzoek als naar publiek toe er heel wat interessante mogelijkheden zijn.

top

Heeft u nog plaats in uw agenda?

 • Donderdag 1 december 2016, 19.30 u., ING Metropool Antwerpen
  Boekvoorstelling Schrijven is verbinden. Ontmoeting met Jan Cox in De Vlaamse Gids, een uitgave van het Liberaal Archief, de Vrienden van het M HKA en de Vrienden van Galerie De Zwarte Panter, met toespraken door em. prof. dr. Claire Van Damme en minister van Staat Patrick Dewael. Wilt u aanwezig zijn? Klik hier.

 • Zaterdag 3 december 2016, 14 u., Liberaal Archief
  Studienamiddag Voedselverspilling versus voedselveiligheid - het ethisch dilemma, met medewerking van prof. Johan Braeckman, Steven De Geynst, moraalwetenschapper Elif Stepman, prof. Mieke Uyttendaele, François Stepman en Gilles Bavay. Een organisatie van het Fonds Lucien Deconinck. Wilt u aanwezig zijn? Stuur een mailtje naar fondsluciendeconinck@gmail.com.

 • Vrijdag 9 december, 18.30 u., Liberaal Archief
  Boekvoorstelling Het Gentse Zuidstation van Georges Rogge, met toespraken van Gents schepen van Cultuur Annelies Storms en Geert Van Doorne, eredirecteur Dienst Monumentenzorg Gent. Wilt u aanwezig zijn? Stuur een mailtje naar joe.rogge@telenet.be.

 • Dinsdag 20 december, 19.30 u., Liberaal Archief
  Eindejaarsreceptie van het Liberaal Archief en boekvoorstelling Vrijheid voorop. Een kennismaking met het liberalisme van prof. dr. Patrick Stouthuysen. Dr. Tinneke Beeckman leidt het boek in. Alle aanwezigen krijgen het boek als eindejaarsgeschenk. Meer informatie volgt. Wilt u aanwezig zijn? Klik hier.

 • OPGELET, GEANNULEERD!
  De boekvoorstellingen De keuze van D66 (donderdag 8 december) en Een eeuw luchtvaart boven Gent (dinsdag 13 december) zijn helaas geannuleerd.

Vacature
 • Het Liberaal Archief heeft een vacature voor een junior wetenschappelijk medewerker/historicus.
  Lees meer

top


© 2016 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be