Bekijk de voorgaande nummers van Het Kramersplein en de nieuwsflash.

Woord vooraf door directeur Peter Laroy

usb-kaartHet Liberaal Archief organiseerde recentelijk een Inspiratiedag rond het archief en het verleden van het Willemsfonds. Een interessante vaststelling bestond erin dat het verenigingsleven steeds meer digitaal georganiseerd is. Uitnodigingen komen per e-mail, een elektronische nieuwsbrief informeert over het reilen en zeilen, verslagen zweven rond als digitaal document, foto's of filmpjes staan op een smartphone en verdwijnen wanneer het toestel het begeeft. Veel informatie dreigt ons te ontglippen.

Vanuit het Liberaal Archief lanceerden wij een oproep om actie te ondernemen. Wij voegden de daad bij het woord en stelden aan alle deelnemers een usb-kaartje ter beschikking. De boodschap is eenvoudig: kopieer uw bestanden en bezorg ze ons om te bewaren. Vindt u dit ook een interessant idee? Wenst u hieraan mee te helpen? Laat het ons weten. Wij bezorgen u een kaartje en zien het graag goed gevuld terug. Het is een kleine maar nuttige stap om het digitale verleden voor de toekomst te bewaren.


Volksontwikkeling

Het Liberaal Archief kan terugblikken op een geslaagde tweedaagse over volksontwikkeling. Voor het colloquium New perspectives on popular educational and reformist social initiatives and movements in Belgium and the Netherlands during the long 19th century kwam een internationaal academisch publiek naar het Liberaal Archief. De dag erna, zaterdag 11 februari, waren de Willemsfondsafdelingen aan de beurt. Medewerkers Geertrui Coppens, Bart D'hondt en dr. Christoph De Spiegeleer maakten de aanwezigen wegwijs in het Willemsfondsarchief dat integraal in het Liberaal Archief bewaard wordt. Deze dag liep in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen en uiteraard met het Willemsfonds zelf.

Naar aanleiding van deze tweedaagse werd in de Blauwe Zaal de tentoonstelling Tot opvoeding en versterking van den volksgeest geopend. Ze toont de rijkdom van het Willemsfondsarchief, en focust vooral op de verzameling affiches van Willemsfondsactiviteiten. Meer dan 1.100 Willemsfondsaffiches worden in het Liberaal Archief bewaard. Een selectie hiervan toont de grote variëteit aan activiteiten die de afdelingen in het kader van de volksontwikkeling organiseerden.

De tentoonstelling loopt nog tot en met vrijdag 7 april 2017 en is elke werkdag gratis te bezoeken. Groepsbezoeken zijn mogelijk op aanvraag. Stuur hiervoor een mailtje naar info@liberaalarchief.be.

top

Emirdag Gent - drie generaties Turkse muzikanten in de Arteveldestad
Dinsdag 21 maart, 20 uur, Liberaal Archief


afficheDe Nacht van de Geschiedenis heeft dit jaar als thema muziek. Dr. Liselotte Sels (musicologe en pianiste) vertelt over de geschiedenis van de Turkse volksmuziek in Gent. Die begint in 1973, met de aankomst van Ibıdık, roepnaam van violist en klarinettist Isa Demirkaya (1930-2008). Meer dan veertig jaar later bestaat de groep Ibıdıklar nog steeds, want zijn kleinkinderen zetten de muziektraditie met verve voort. Deze en andere Gents-Turkse muziekhistories komen in de lezing aan bod. Het verhaal wordt geÔllustreerd met foto's en muziekvoorbeelden, en wordt ook muzikaal opgeluisterd door de groep Ibıdıklar zelf.

Deze avond is een initiatief van het Liberaal Archief, Amsab-ISG en de Vlaamse Geschiedkundige Kring. De toegang is gratis, maar aanmelden is nodig en kan via het inschrijvingsformulier, 09/221.75.05 of info@liberaalarchief.be. Algemene informatie over de Nacht van de Geschiedenis (een organisatie van het Davidsfonds) kunt u vinden op www.nachtvandegeschiedenis.be.

top

LA magazine

LA MagazineVers van de pers en gratis verkrijgbaar, is de tweede editie van het LA magazine. Het geeft een overzicht van de werking en activiteiten van het Liberaal Archief in 2016. In dit nieuwe LA magazine kunt u onder meer lezen hoe het Liberaal Archief in 2016 resoluut de weg van de digitalisering is ingeslagen. Medewerkster-van-het-eerste-uur Geertrui Coppens wordt geÔnterviewd over archiefverwerving, en verder gaat veel aandacht naar de publiekswerking. In 2016 werden tentoonstellingen georganiseerd over de geschiedenis van de Gentse FloraliŽn, over menu's uit de collectie en over sport. Ook de nieuwe missietekst, waarin de verbreding van de werking van het Liberaal Archief centraal staat, vindt u in dit LA magazine terug.

Klik hier om het LA magazine digitaal te lezen.

Wenst u een gedrukt exemplaar van het LA magazine te ontvangen? Stuur een mailtje naar info@liberaalarchief.be met uw gegevens en het wordt u gratis toegestuurd.

top

Floraliën

boekenkastDe historische bibliotheek van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP), organisator van de vijfjaarlijkse Gentse Floraliën, vindt binnenkort onderdak in het Liberaal Archief. Ook de museale stukken uit de collectie van de KMLP, zoals schilderijen en fotokaders, vinden een onderkomen in de archiefdepots van het Liberaal Archief.

Vorig jaar nog organiseerden het Liberaal Archief en de KMLP samen de historische overzichtstentoonstelling Gent, vier eeuwen in bloei, naar aanleiding van de 35ste editie van de Floraliën in de Gentse binnenstad. Hierdoor ontstond een goede relatie tussen beide instellingen, die nu resulteert in een interessante en toekomstgerichte samenwerking.

top

Stéphane. 1956

kaft van boekNicole Verschoore, gewezen lid van de Raad van Bestuur van het Liberaal Archief, schreef een nieuwe (Franstalige) roman.

Stéphane. 1956 is het verhaal van een jongeman die volwassen wordt in de vroege jaren 1960, in een periode die min of meer wordt afgebakend door twee ijkpunten in de Belgische geschiedenis (Expo '58 en mei '68). De strijd die de jonge eenzaat Stéphane voert om zijn weg te vinden in de drukke, materialistische golden sixties, staat centraal in deze intussen negende roman van Nicole Verschoore.

Stéphane. 1956 kost € 18. U kunt het boek bestellen via info@liberaalarchief.be of kopen aan de balie van het Liberaal Archief.

top

Te gast: De vervolging van wederdopers in de 16de eeuw, in Gent en omstreken.
Maandag 13 maart 2017 - 20 u. - Familiekunde Gent

Lezing door Jan Luyssaert (Heemkundige kring Het Land van Nevele).
Inschrijven kan door een mail te sturen naar felix.waldack@telenet.be.

top

Te gast: Vrijheid onder Staten. Een klassiek liberale theorie van internationale betrekkingen.
Dinsdag 14 maart 2017 - 20 u. - Liberaal Vlaams Studenten Verbond

Lezing door Edwin Van De Haar (Dutch Development Bank)
Inschrijven kan door een mail te sturen naar secretariaat@lvsvgent.be.

top

Te gast: Science meets society - communicating complex issues. Zaterdag 18 maart 2017 - 10 u. tot 17 u. - Fonds Lucien De Coninck

kaft van boekEngelstalige studiedag over de vraag hoe men kan communiceren over moeilijke, technische en/of wetenschappelijke onderwerpen (zoals kernenergie of genetisch gemodificeerde organismen). Een organisatie van het Fonds Lucien De Coninck, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent).
Inschrijven kan via deze link: https://vib.formstack.com/forms/sciencemeetssociety.

top

Te gast: Boekvoorstelling De Verlichting uit evenwicht? van prof. dr. Marc Devos e.a.
Donderdag 23 maart 2017 - 20 u. - Liberaal Vlaams Studenten Verbond

kaft van boekOver de basisbeginselen van onze democratische rechtsstaat schreven filosofe en publiciste Tinneke Beeckman, jurist en professor Marc De Vos, jurist en professor Leo Neels en Chief Economist Ivan Van De Cloot in opdracht van de denktank Itinera een reeks essays onder de gezamenlijke titel De Verlichting uit evenwicht?
Inschrijven kan door een mail te sturen naar secretariaat@lvsvgent.be.

top


© 2017 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be