Bekijk de voorgaande nummers van Het Kramersplein en de nieuwsflash.

Objecten welkom

Wie ooit een tentoonstelling heeft bezocht of een rondleiding heeft gekregen in het Liberaal Archief weet het intussen wel. Het Liberaal Archief bewaart veel meer dan de klassieke archivalia zoals documenten, foto's, tijdschriften en boeken. De voorbije jaren hebben onze erfgoedgemeenschappen er immers voor gezorgd dat de meest uiteenlopende objecten deel uitmaken van de collectie.

buishoed

Tot de favorieten horen de collectebussen van liefdadige verenigingen, de vele gadgets die ooit de laatste twijfel bij de kiezer moesten wegnemen (sigaretten, lucifers, aanstekers en asbakken in een tijd dat roken nog gewoon was) en de mooie uniformen van muzikanten en majorettes van een fanfare. Het zijn stuk voor stuk pareltjes van cultureel erfgoed, getuigenissen van ons verleden. Vaak hangt er ook een heel mooi en spannend historisch verhaal aan vast, zoals bij de hoedendoos met buishoed die professor Louis Varlez meenam op zijn wereldreis in 1929-1930.

Heeft u zelf ook nog zo'n object, al dan niet met een verhaal? Ligt bij u in de kast nog een vlag die past in het verhaal dat wij brengen? Hangt er aan de muur nog een kader met een unieke foto, een merkwaardig diploma of een mooie ets? Of heeft u een ander interessant erfgoedstuk dat een mooie en nieuwe toekomst kan vinden in het Liberaal Archief? Laat het ons weten, u bent welkom op het Kramersplein in Gent of wij komen met heel veel enthousiasme en belangstelling langs.

Peter Laroy, directeur Liberaal Archief


Erfgoeddag Zorg: Kind van de rekening
Opening op donderdagavond 20 april 2017 om 20 u.

Blauwe Zaal, Liberaal Archief

Te bezoeken op zondag 23 april 2017 (Erfgoeddag) van 10 tot 18 u., en van maandag 24 april tot en met vrijdag 1 september 2017 (elke werkdag, tijdens de kantooruren)

affiche kind van de rekeningHet Liberaal Archief en Amsab-ISG slaan naar aanleiding van Erfgoeddag 2017 (thema: Zorg) de handen in elkaar voor de tentoonstelling Kind van de rekening, over zorg voor kinderen in oorlogs- en vredestijd.

Van alle sociaal zwakkere groepen zijn kinderen wellicht het meest kwetsbaar en hebben ze het meest zorg nodig. In oorlogstijd zijn kinderen daarenboven het slachtoffer van politieke conflicten die ze niet of nauwelijks kunnen vatten. In alle omstandigheden, vrede of oorlog, zijn het 'kinderen van de rekening', onschuldige slachtoffers van situaties of conflicten in de wereld der volwassenen.

Zowel in de liberale als in de socialistische beweging ontstonden in de 19de en 20ste eeuw talloze initiatieven voor kinderen in nood. Kind van de rekening toont een chronologisch verhaal over deze zorg op kindermaat, in goede en slechte tijden. Beide collectiebeherende instellingen putten hiervoor vooral uit hun iconografische collecties. Wanhopige blikken van jonge oorlogsslachtoffers en lachende gezichten van spelende kinderen wisselen elkaar af. Maar de kinderlijke onschuld is in alle beelden duidelijk merkbaar.

kinderen op de grond


20 april 2017 om 20 u: Openingsavond Kind van de rekening

Verwelkoming door Jan Kerremans, voorzitter Liberaal Archief

Lezing door prof. dr. Michel Vandenbroeck (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent), De natie redden, één kind per keer. Over kinderzorg eind 19de en begin 20ste eeuw)

Slotwoord door Frank Beke, voorzitter Amsab-ISG

Alle aanwezigen krijgen het LA cahier nr. 2, dat naar aanleiding van Erfgoeddag Zorg verschijnt. Wilt u aanwezig zijn op deze openingsavond, klik hier om u aan te melden.


Erfgoeddag Zorg: Oma's juwelen: zorgzaam in een doosje of opnieuw draagbaar?

Blauwe Zaal, Liberaal Archief
Zondag 23 april 2017, van 10 tot 18 u.

Naast een bezoek aan de tentoonstelling Kind van de rekening kan je op Erfgoeddag in het Liberaal Archief terecht voor een activiteit in samenwerking met de Liberale Vrouwen. Draag je al jaren zorg voor een waardevol juweel maar heb je nog niet de kans gekregen om het naar waarde te laten schatten? In het Liberaal Archief is op Erfgoeddag een expert aanwezig die jouw al dan niet kostbare juwelen onder de loep neemt en er een prijsindicatie aan geeft. Om 11 uur geeft expert Suzanne Stoot ook een aperitieflezing over het schatten van juwelen.

affiche erfgoeddag


Deze activiteit gaat door op Erfgoeddag, zondag 23 april 2017, van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. Aanmelden hoeft niet. De lezing door expert Suzanne Stoot start om 11 uur.

Erfgoeddag 2017 is een initiatief van FARO. Informatie over de vele andere activiteiten op Erfgoeddag vindt u op www.erfgoeddag.be


Archiefverwerving: Joseph Bidez

BidezDe Gentse hoogleraar Joseph Bidez (1867-1945) was een internationaal gewaardeerd onderzoeker van de klassieke oudheid, en kreeg hiervoor diverse eredoctoraten aan Europese universiteiten. In het kader van 200 jaar UGent onthouden we zijn naam ook als leider van de dissidenten die in 1916 protesteerden tegen de deportatie van professoren Henri Pirenne en Paul Fredericq naar Duitsland. Verder was hij een fervent tegenstander van de vernederlandsing van de universiteit, waardoor hij in 1933 stopte met les geven.
Ook zijn betekenis voor het Gentse liberalisme is niet onbelangrijk, onder meer als voorzitter van de Raad van Bestuur van La Flandre Libérale, trouwe financier van de Société Callier en medestichter van het Julius Vuylstekefonds. Het Liberaal Archief mocht onlangs een pakket interessante archiefstukken van Joseph Bidez in ontvangst nemen. Het geheel bestaat uit bullen als getuige van ontvangen eredoctoraten, diploma's, meer dan honderd familiefoto's en persoonlijke correspondentie met onder andere leden van de vooraanstaande liberale familie Fredericq, geschreven op honderden postkaarten uit binnen- en buitenland.


Colloquium: Metamorfosen van een literaire vos

Museumtheater Sint-Niklaas
Vrijdag 21 april 2017 van 10.30 tot 17 u.

Het Reynaertgenootschap organiseert zijn driejaarlijks colloquium Metamorfosen van een literaire vos, en koos dit jaar de Wase hoofdstad Sint-Niklaas als locatie. Niet toevallig, want het bekende dierenepos speelt zich in en om het Waasland af. Het Liberaal Archief is een van de co-organisatoren.

Een internationaal gezelschap van zes academici gaat op zoek naar literaire sporen van Reynaert de Vos in heden en verleden, van het middeleeuwse epos tot meer recente teksten, studies en Reynaertliederen. Studenten van het Conservatorium Antwerpen zorgen voor een muzikale noot.

affiche Reinaert de Vos

Het colloquium is een organisatie van het Reynaertgenootschap, het Liberaal Archief, de Universiteit Antwerpen, de Artesis Plantijn Hogeschool, de Erfgoedcel Waasland, de Bibliotheca Wasiana en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Het volledige programma raadplegen en inschrijven kan via: http://www.reynaertgenootschap.be/node/328

Internationale Workshop funerair erfgoed: New perspectives on the secularization of funerary culture in 19th- and 20th-century Europe

Blauwe Zaal, Liberaal Archief Donderdag 15 juni 2017 van 9.30 tot 17 u.

Op 15 juni 2017 organiseert het Liberaal Archief een internationale workshop over secularisering van funeraire cultuur in Europa tijdens de 19de en 20ste eeuw. Academici uit België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Engeland en Roemenië bespreken er de historische relatie tussen funeraire cultuur en lokale processen van secularisering en individualisering.Het volledige programma vindt u op http://www.liberaalarchief.be/info_actueel.html#1
Deelname is gratis. Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@liberaalarchief.be
De presentaties zullen gegeven worden in het Engels en in het Frans.

Te gast in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief

 • De familie Lippens versus de familie Spitaels, op het einde van het Nederlands bewind (1815-1830)
  10 april 2017, 20 u. - Familiekunde Gent
  Lezing door Philippe van Hille
  Inschrijven kan door een mail te sturen naar felix.waldack@telenet.be
 • Politics of fear
  26 april 2017, 20 u. - Liberaal Vlaams Studenten Verbond Gent (LVSV)
  Lezing door prof. Frank Furedi (University of Kent)
  Inschrijven kan door een mail te sturen naar secretariaat@lvsvgent.be
 • Boekvoorstelling Bloedbroeders
  7 mei 2017, 11 u.
  Misdaadauteur Guy Prieels verwerkt in zijn nieuwe roman Bloedbroeders (uitgeverij Houtekiet) het verhaal van de bende Van Hoe-Verstuyft. Kurt Van Eeghem stelt het boek voor, Peter Laroy spreekt over roversbendes in Vlaanderen en de auteur onthult enkele fragmenten uit zijn boek.
  Inschrijven kan door een mail te sturen naar promotie@vbku.be
 • De evolutie van de maatschappij
  13 mei 2017, 8.30 tot 13.30 u. - Uitstraling Permanente Vorming (UPV), De Mens.nu en Humanistisch Vrijzinnige Vereniging (HVV)
  Ochtendlezingen door onder meer filosofe en publiciste Tinneke Beeckman, minister van Staat Willy Claes en prof. Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen).
  Inschrijven kan door een mail te sturen naar upv@vub.ac.be


Circulatieplan Gent

Op 3 april 2017 ging in Gent het nieuwe circulatieplan van start. Het Liberaal Archief blijft zonder problemen bereikbaar via volgende routes:
- Afrit Kunstlaan op R40 (Stadsring), parkeren kan in parking St.-Pietersplein of op Kattenberg
- Via E17/E40/B401 naar François Bernardstraat en Kantienberg, en zo naar parking St.-Pietersplein

straten in Gent

Opgelet, De Overpoortstraat is autovrij gebied, en niet langer toegankelijk via de R40.
Nog vragen: www.stad.gent/mobiliteitsplan of contacteer het Liberaal Archief.© 2017 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be