Bekijk de voorgaande nummers van Het Kramersplein en de nieuwsflash.

Zomer

Zopas beëindigden enkele studenten uit diverse opleidingen hun stage in het Liberaal Archief. Wij vinden het als organisatie belangrijk dat jonge mensen kennismaken met een professionele cultureel-erfgoedorganisatie en ervaring opdoen op de werkvloer. De spontaneïteit en het enthousiasme van Emma, Julie, Cedric en Jill zorgden voor een frisse wind, een dynamische sfeer en een interessante kijk op onze dagelijkse werking. Wij hebben er met z’n allen veel uit geleerd, ook als inspiratiebron voor het nieuwe beleidsplan dat wij eind dit jaar zullen neerleggen bij de Vlaamse overheid. De eindwerken en de eindrapporten zijn intussen ingeleverd. Tijd voor vakantie, voor hen, voor ons en misschien ook voor u.

Graag geef ik mee dat het Liberaal Archief gesloten is van maandag 17 juli tot en met vrijdag 28 juli 2017. De voorzitter, het bestuur, de directeur en de medewerkers van het Liberaal Archief wensen u mooie en ontspannende zomerweken toe.

Peter Laroy, directeur Liberaal Archief

Vakantiegroeten uit Noorwegen van prof. Henri Pirenne aan prof. Joseph Bidez (1921)


Internationale contacten

internationaal Het Liberaal Archief werkte de voorbije maanden aan een verdere uitbouw van zijn internationale contacten. Ook in onze buurlanden zijn organisaties actief die flink wat raakvlakken hebben met onze werking. Na het hernieuwen en bijsturen van relaties met enkele Nederlandse organisaties, werden recentelijk stappen gezet in de richting van het Archiv des Liberalismus in Gummersbach (Duitsland). Deze archiefinstelling is geïntegreerd in de Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit en heeft vrij gelijkaardige collecties. De klemtoon ligt op het liberalisme in de Duitse Bondsrepubliek, met bijzondere aandacht voor de partijpolitieke werking.

Tijdens een ontmoeting op 12 juni 2017 spraken de directeurs van beide instellingen, prof. dr. Ewald Grothe en Peter Laroy (zie foto), de intentie uit om te kijken welke praktische mogelijkheden tot samenwerking er in de toekomst zijn, en welke andere partners eventueel kunnen aansluiten.


Vereniging Gentse Havengebonden Ondernemingen

Vereniging Gentse Havengebonden Ondernemingen In 1957 stichtte Gaston de Gerlache, zoon van de beroemde poolreiziger Adrien de Gerlache, de eerste Belgische Zuidpoolbasis. De derde expeditie (1960-1961) naar de Koning Boudewijnbasis, onder leiding van majoor-vlieger Guido Derom, trok het binnenland van Antarctica in, waar ze een nieuw gebergte in kaart bracht en het de naam van koningin Fabiola gaf. Bij hun terugkeer naar België in maart 1961, werden de expeditieleden te Gent onthaald door prins Albert en prinses Paola, en door enkele Gentse prominenten onder wie Willy De Clercq.

Het fotoalbum van deze ontvangst in de haven en op het Gentse stadhuis werd aan het Liberaal Archief geschonken door de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO). Deze organisatie werd als de Association des Intérêts Maritimes de Gand opgericht in 1904, op initiatief van de liberale industrieel Maurice de Smet de Naeyer. Het album bevat 58 foto’s en kan worden ingekeken in de leeszaal van het Liberaal Archief. Het maakt deel uit van een grotere schenking met betrekking tot de Gentse havenbeweging die pas na inventarisering zal te consulteren zijn.


Workshop begrafeniscultuur

Op donderdag 15 juni 2017 vond in het Liberaal Archief een internationale workshop plaats rond de impact van secularisering op funeraire cultuur in de 19de en de 20ste eeuw. Medewerker dr. Christoph De Spiegeleer, zelf een erkend expert op dit vlak, is erin geslaagd een aantal vooraanstaande buitenlandse academici naar het Kramersplein te halen. Voor de eerste maal werd deze thematiek op een colloquium vanuit verschillende nationale contexten belicht. Gelijkenissen en verschillen tussen de geschiedenis van het vrije denken en handelen in België en andere Europese landen werden in de kijker gezet. Een historische kijk op de evolutie van crematie in Luxemburg en Roemenië leverde nieuwe inzichten op. De vragenrondes verliepen geanimeerd en de discussies waren van een hoog niveau.

workshop

Enkele internationale gasten brachten ook een bezoek aan de Gentse Westerbergraafplaats, geleid door Bart D’hondt, medewerker van het Liberaal Archief. Met veel verwondering keken ze naar de indrukwekkende grafmonumenten van de 19de-eeuwse Gentse liberale burgerij, en met veel interesse luisterden ze naar de vele verhalen die in het oudste gedeelte van het Gentse ‘geuzenkerkhof’ verscholen liggen.


Tommy Boy. Simpson getekend

Tommy Boy Woensdag 28 juni 2017 had in het Centrum Ronde van Vlaanderen de voorstelling plaats van het boek Tommy Boy. Simpson getekend van Georges De Buysser, alias Geo. Geo is de gewezen illustrator en vormgever van Sport 70en Sport 80, de destijds populaire sportbladen van de uitgeverij Hoste. Geo werkte eerder ook mee aan onze tentoonstelling Archief Sportief!

Het is deze zomer exact 50 jaar geleden dat wielrenner Tom Simpson (1937-1967) om het leven kwam op de Mont Ventoux. Getroffen door dit drama, maakte Geo een reeks tekeningen over de laatste dag van deze onfortuinlijke renner, die destijds verscheen in Sport 70. Voor dit boek illustreerde hij ook de succesvolle carrière en het privéleven van Tom Simpson.

Tommy Boy. Simpson getekend is een boek waarin de passie voor het wielrennen hand in hand gaat met de passie voor het tekenen, en een waardig eerbetoon aan deze renner.

Tommy Boy. Simpson getekend kost € 10. U kunt het boek bestellen via info@liberaalarchief.be

Tommy Boy

Peter Laroy, Marnic De Meulemeester (burgemeester Oudenaarde), en auteur Georges De Buyser tussen de dochters van Tom Simpson


Op bezoek bij het Willemsfonds

WillemsfondsIn het voorjaar van 2017 was het Liberaal Archief te gast op verschillende provinciale bijeenkomsten van het Willemsfonds. Aansluitend op de tentoonstelling en de inspiratiedag die eerder dit jaar plaatsvonden, kregen de bestuursleden een overzicht van waar het Liberaal Archief voor staat, werden ze ondergedompeld in het verleden van hun vereniging en kwamen er tot slot een aantal tips voor de digitale bewaring van de eigen verenigings- en persoonsarchieven op tafel.

Om woorden in daden om te zetten verspreidde het Liberaal Archief telkens ook USB-kaarten. Daarop kunnen potentiële archiefvormers ongeveer 8 gigabyte aan informatie kwijt en terugbezorgen aan het Liberaal Archief. Afdelingen die ook een voordracht wensen of aan digitale bewustwording bij archiefbewaring willen doen, kunnen contact opnemen met het Liberaal Archief.

Zeer recent ontving het Liberaal Archief een kleine maar mooie schenking van affiches en brochures van de Willemsfondsafdeling Merchtem. Andere afdelingen die archief willen schenken, kunnen uiteraard ook het Liberaal Archief contacteren.


Archiefpunt

Op donderdag 8 juni 2017 kon de brede erfgoedsector in het Liberaal Archief kennismaken met de doelstellingen en werking van Archiefpunt. Dit initiatief is ontstaan in de schoot van Archiefbank Vlaanderen, het centrale register van private archieven, en dit op vraag van het Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV).

Vlaanderen en Brussel tellen een groot aantal private archiefbestanden, met een onmiskenbare waarde voor het maatschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek. Maar net door hun private karakter lopen deze archieven een groot risico van versnippering of zelfs verdwijning. Om dit te verhinderen adviseert Archiefpunt, in overleg met de archiefvormers en met bewaarinstellingen, waar deze private archieven het beste worden bewaard.

archiefpunt

Klik hier voor meer informatie over Archiefpunt.


Vakantietip: tentoonstelling Paard & Koning

In het bezoekerscentrum Westfront te Nieuwpoort loopt sinds vorige week de tentoonstelling Paard & Koning over koning Albert I en zijn vijf paarden: Master, Majestic, Funchal, Miss en Ténériffe. Op één ervan kwam hij in oktober 1914 in Nieuwpoort-Bad toe om er de leiding te nemen over de Belgische troepen aan de IJzer. Een ander lievelingspaard van de vorst werd vereeuwigd in het bekende bronzen ruiterstandbeeld in Nieuwpoort. Het bezoekerscentrum Westfront werd trouwens enkele jaren geleden onder datzelfde standbeeld uitgebouwd.

De samenstellers van de tentoonstelling kwamen ook in het Liberaal Archief langs, en vonden er uniek materiaal in het fotoarchief van Jean Pecher, de Antwerpse korporaal die met een Kodak het leven aan het IJzerfront fotografeerde. Deze foto’s geven een beeld van hoe paarden werden ingezet in de dagelijkse strijd aan het front.

De tentoonstelling Paard & Koning loopt vanaf zaterdag 24 juni 2017 tot en met 17 juni 2018 in het Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort. Het centrum is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, behalve op maandag.

expo paard
expo paard


© 2017 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be