Bekijk de voorgaande nummers van Het Kramersplein en de nieuwsflash.
Het Kramersplein
Nieuwsbrief van het Liberaal Archief
Nr. 51 (22 september 2017)

Internationale gasten
De PROKA-jaren
Archief Pierre Vlerick
Boekvoorstelling Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België
Eerste Karel Poma-lezing
Buitenlandse studenten
Agenda


Internationale gasten

Actualiteit en verleden wisselen elkaar af op het spreekgestoelte van onze Blauwe Zaal. Op 11 oktober 2017 zijn wij benieuwd naar het verhaal van Nick Clegg, voormalig leider van de Liberal Democrats en gewezen vicepremier van Groot-Brittannië. Op uitnodiging van Liberales zal hij de eerste John Stuart Mill-lezing houden.

24 oktober 2017 verwelkomen wij met veel genoegen de Nederlandse hoogleraar geschiedenis Remieg Aerts. Naar aanleiding van de heruitgave van het boek Thorbecke voor 1830 van Paul Fredericq (1906) door het Liberaal Archief, belicht hij deze vooraanstaande Nederlandse liberaal. Wist u dat J.R. Thorbecke als hoogleraar ooit verbonden was aan de Gentse universiteit en heel wat invloed heeft uitgeoefend op zijn studenten? In het jaar waarin de universiteit haar 200ste verjaardag viert, leek het ons een uitstekende gelegenheid om hier even bij stil te staan.

Twee hoogstaande lezingen met internationale gasten, waarop wij u met veel plezier uitnodigen en verwelkomen.

Wilt u weten wat er zich nog allemaal afspeelt in en om ons huis op het Kramersplein? Klik dan zeker even door naar onze activiteitenkalender.

Tot binnenkort!

Peter Laroy, directeur Liberaal Archief


De PROKA-jaren

Donderdagavond 14 september 2017 opende de tentoonstelling De PROKA-jaren. Hoogtepunten uit 19 jaar podiumkunst in de Gentse Zwarte Zaal, met toespraken van professoren emeriti Willem Elias en Herman Balthazar. PROKA (Promotors van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) was het geesteskind van Pierre Vlerick (directeur van de Academie) en zijn assistente Milou Werbrouck, en was van 1969 tot 1988 een Gents knooppunt van artistieke theatervrijheid. De voorstellingen hadden plaats in de Zwarte Zaal, een met zwart beklede ruimte in het academiegebouw die al vlug een begrip werd in Gentse culturele en vrijzinnige middens. PROKA gaf een forum aan talent van eigen bodem en bracht heel wat spraakmakende internationale voorstellingen naar Gent. De tentoonstelling toont unieke foto’s en affiches van de belangrijkste voorstellingen, afkomstig uit de verzameling van Carlos Dekeyrel die nauw verbonden was aan PROKA als fotograaf en duivel-doet-al.De voorstelling Dodenklas van en met Thadeusz Kantor, 1977, foto Carlos Dekeyrel


De tentoonstelling De PROKA-jaren is een organisatie van het Liberaal Archief i.s.m. het Geuzenhuis en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK – HoGent). Ze is elke werkdag gratis te bezoeken van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, en dit tot en met vrijdag 10 november 2017.


Archief Pierre Vlerick

Het Liberaal Archief kwam in het bezit van een deel van het privéarchief van Pierre Vlerick. Hij was academiedirecteur en bezieler van PROKA, maar uiteraard in de eerste plaats een bekend kunstenaar. In de schenking zitten een aantal mooie etsen en litho’s van zijn hand, naast interessante briefwisseling met bevriende kunstenaars, voorbereidingen voor toespraken, kunstrecensies, uitnodigingen, en foto’s van vernissages. We nemen er één brief uit, uit 1949, de toen twintigjarige soldaat-milicien Hugo Claus, die tijdens zijn dienstplicht redacteur was van Soldatenpost, een tijdschrift dat hij zelf in deze brief een snertkrant noemt. Claus vraagt aan Vlerick een foto van een van zijn werken, om te gebruiken in Soldatenpost, maar ook in Tijd en mens, het vrijzinnig literair tijdschrift van Jan Walravens waaraan hij eveneens meewerkte.

Na inventarisatie is het archief van Pierre Vlerick te raadplegen in het Liberaal Archief.

Op 10 november 2017 - meteen volgend op de PROKA-tentoonstelling in het Liberaal Archief - opent in het Geuzenhuis een tentoonstelling met grafisch werk van Pierre Vlerick. Prof. em. dr. Willem Elias, een autoriteit inzake de kunst van Pierre Vlerick, is curator. Meer informatie kunt u lezen in een volgende nieuwsbrief.


Boekvoorstelling Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België
donderdag 5 oktober 2017, 20.00 u.


Negentiende-eeuwse maçonnieke bronnen maken in overvloed melding van gezangen die vrijmetselaars tijdens hun banketten te berde brachten. Maar wat zongen zij precies? Uit welk repertoire konden zij putten? In welke mate droeg het zingen bij tot het maçonnieke gebeuren in het algemeen? Dr. David Vergauwen is als onderzoeker actief binnen FREE – Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij van de VUB. In zijn boek Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België onderzoekt hij de gezangen van de negentiende-eeuwse vrijmetselaars. Indien het waar is dat samen zingen het groepsgevoel bevordert, dan kunnen deze liederteksten ons een beter inzicht geven in de denkwereld van de Belgische vrijmetselaars. Zo komt David Vergauwen op het spoor van een geheel aan sociale, politieke of religieuze ideeën die onder negentiende-eeuwse vrijmetselaars leefden: over het opperwezen, de Kerk, het leven na de dood, de staat en de koning. Bij het boek hoort ook een cd met opnames van de oorspronkelijke liederen.


Het boek Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België is een uitgave van het Liberaal Archief en Academic & Scientific Publishers (ASP).

Het boek wordt voorgesteld door historicus prof. dr. René Vermeir (UGent) en musicoloog Jan Dewilde (Studiecentrum Vlaamse Muziek).

U kunt zich inschrijven door hier te klikken, of door een mailtje te sturen naar info@liberaalarchief.be.

Het boek (met cd) is die avond te koop aan een lanceringsprijs van 27,00 euro in plaats van 34,95 euro. Kan u niet aanwezig zijn, maar u wenst het boek toch te kopen dan kan u tot 1 oktober 2017 eveneens bestellen aan deze voordeelprijs (exclusief verzendingskosten: 5 euro binnenland, 9 euro buitenland).


Eerste Karel Poma-lezing
woensdag 18 oktober 2017, 20.00 u.


Minister van Staat en gewezen Eurocommissaris Karel De Gucht is gastspreker op de eerste Karel Poma-lezing. Karel Poma (1920-2014) was de eerste staatsecretaris voor Milieu (1974-1977, regering Tindemans I) en de eerste vrijzinnige minister van Cultuur (1981-1985, Vlaamse Executieve Geens I). Zijn hele leven was hij een fervent voorvechter van de liberale waarden zoals ze terug te vinden zijn in de ideeën van de Verlichting, en waarover hij een jaar voor zijn overlijden nog het boek De Verlichting belicht uitbracht. Aan de Gentse universiteit wordt hij herinnerd als een van de leiders van het studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De liberale beweging in ons land herinnert zich Karel Poma vooral als een beginselvast humanist en vrijdenker.

Klik hier voor de inventaris van de brieven aan Karel Poma betreffende verzetsactiviteiten aan de Gentse universiteit.

De Karel Poma-lezing, met de medewerking van onder meer het Liberaal Archief, heeft plaats op woensdag 18 oktober 2017 om 20 u., in het Elzenveld Hotel, Lange Gasthuisstraat 45, te 2000 Antwerpen.

Deze lezing is intussen volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

De livestream van de lezing zal te volgen zijn op de Facebookpagina van het Liberaal Archief.Buitenlandse studenten

Meer dan honderd buitenlandse studenten namen de voorbije zomer deel aan de Zomercursus Nederlands, een organisatie van vooral de Taalunie en de Universiteit Gent. Twee van hen kwamen op tweedaags stagebezoek in het Liberaal Archief. Aneta (studente sociologie) uit Polen en Elena (studente toegepaste taalkunde) uit Bulgarije kregen de traditionele rondleiding en kennismaking met de werking van het archief. Daarna gingen zij aan de slag met de collectie jeugdliteratuur van Abraham Hans. Een interessante vaststelling die zij maakten, is dat enkele thema’s die Abraham Hans verwerkte ook in hun cultuur niet geheel onbekend zijn (zoals het verhaal van Ali Baba en de 40 rovers). Ook de manier waarop met archiefmateriaal kan worden omgegaan (vrije consultatie mits een aantal beperkingen) vonden zij heel interessant. Wij kijken alvast uit naar de volgende editie van de zomercursus Nederlands.


Agenda

Nieuw dit najaar: houders van een UiTPAS kunnen punten sparen bij een bezoek aan het Liberaal Archief. Per bezoek krijgen pashouders 1 punt. Bij voldoende punten krijgt u van het Liberaal Archief een boek cadeau.

Voor meer info over de voorwaarden, klik hier.


Activiteiten (met de medewerking) van het Liberaal Archief

Skopiumschuivers
Donderdag 28 september 2017, 19.00 u., KASK (Zwarte Zaal), Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Voorstelling van het boek (van Paya Germonprez) en vernissage van de gelegenheidstentoonstelling.
Over de dolle jaren van Studio Skoop en het woelige culturele leven in Gent. Een organisatie van KASK – HoGent, in samenwerking met Liberaal Archief en Geuzenhuis.


Het Betere Boek
Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2017, Oude stadsbibliotheek en Minardschouwburg

Een organisatie van het Willemsfonds i.s.m. (onder meer) het Liberaal Archief. Gastland is dit jaar Rusland.
Voor meer info en kaarten, klik hier.


160 jaar Van Crombrugghe’s Genootschap (1857-2017)
Zondag 15 oktober 2017, 11.00 u., Liberaal Archief

Academische zitting en gelegenheidstentoonstelling.
Een organisatie van het Van Crombrugghe’s Genootschap i.s.m. het Liberaal Archief.
Inschrijven kan nu alvast door een mailtje naar info@liberaalarchief.be.


Boekvoorstelling Thorbecke voor 1830
Dinsdag 24 oktober 2017, 20.00 u., Liberaal Archief

Heruitgave van het boek van prof. Paul Fredericq (1906), ingeleid door prof. em. dr. Guy Schrans en Laurent De Clercq.
Gastlezing door prof. dr. Remieg Aerts (hoogleraar Nederlandse en politieke geschiedenis, Universiteit van Amsterdam).
Inschrijven kan nu alvast door een mailtje naar info@liberaalarchief.be.


Digitale week: Archief Digitaal Workshop
Woensdag 25 oktober 2017, 14.00 u.-17.00 u., Liberaal Archief

Om 14.00 u. spreekt directeur Peter Laroy over digitale nalatenschap, en om 15.30 u. heeft Pascal Dobbelaere, webmaster van Familiekunde Gent, het over werken aan je eigen digitale archief.
De sessies kunnen ook apart worden gevolgd.
Een organisatie van het Liberaal Archief i.s.m. Familiekunde Gent.
Inschrijven kan nu alvast door een mailtje naar info@liberaalarchief.be.Activiteiten van derden in het Liberaal Archief

De landsman van de politiemacht, veldwachters in de 19de eeuw
Maandag 9 oktober, 20.00 u.

Lezing door Filip Bastiaen, historicus en voorzitter van het historisch genootschap van het Meetjesland.
Meer info en inschrijven op de website van Familiekunde Gent.
Klik hier.


Eerste John Stuart Mill-lezing met Nick Clegg
Woensdag 11 oktober, 20.00 u

Meer info en inschrijven op de website van Liberales.
Klik hier.


Digitale Week
Maandag 23 oktober, 14.00 u.-17.00 u.

Foto’s maken met je smartphone of tablet.
Meer info en inschrijven op de website van Vief Oost-Vlaanderen.
Klik hier.© 2017 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be