Wenst u ook deze tweemaandelijkse nieuwsbrief in uw emailbox te ontvangen? Schrijf in door een blanco mail te sturen naar nieuwsbrief-subscribe@liberaalarchief.be.
Bekijk de voorgaande nummers van Het Kramersplein.

Tweede editie klaar met veel nieuwe informatie
Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw

Vermoedelijk werd de eerste Gentse vrijmetselaarsloge in 1762 opgericht; ze verdween vijf jaar later. Over de geschiedenis van dit gezelschap, La Discrète Impériale et Royale, zijn weinig gegevens te vinden. De bronnen zijn even discreet over de werking van de zeven andere loges die Gent kende vóór de Oostenrijkse keizer-koster Jozef II decreteerde dat ze hun werkzaamheden moesten stopzetten. Dat schrikte Guy Schrans, prof. em. van de Universiteit Gent, niet af om jaren geleden een zoektocht te beginnen naar het ontstaan van de vrijmetselarij in Gent en het levensverhaal van haar leden. Dat leverde in 1997 een repertorium op waarin hij de biografie van ruim tweehonderd Gentse logebroeders schetste in een brede maatschappelijke context. Deze studie werd bijzonder goed onthaald.

Sindsdien is Guy Schrans blijven zoeken. Zo vond hij nog een dertigtal nieuwe namen en tal van nieuwe gegevens. Deze heeft hij verwerkt in een tweede, sterk aangevulde en bijgewerkte editie van zijn boek. De bibliografie is met 600 titels aangegroeid tot een indrukwekkende lijst van 1.600 referenties.

Deze diepgaande studie is niet alleen belangrijk voor wie geïnteresseerd is in de vroegste geschiedenis van de vrijmetselarij in ons land, maar ook voor wie meer wil weten over de wijze waarop Gent de spectaculaire ontwikkelingen van de late 18de eeuw heeft verwerkt: het begin van de industriële revolutie, de Verlichting, de Brabantse Omwenteling, de Franse Revolutie. Ook de liefhebber van de "petite histoire" komt aan zijn trekken.

Nog tot 9 december kan men intekenen op dit vuistdikke boek van 839 pagina's. Het kost € 49. Na 9 december wordt het € 59. Het werk kan afgehaald worden op het Liberaal Archief; verzending kost € 8.

De voorstelling van het boek vindt plaats op woensdag 9 december om 18u in de leeszaal van het Liberaal Archief. U bent van harte welkom, wel graag aanmelden.

top


© 2009 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be