Indien u deze nieuwsflash niet kan lezen, herkent uw e-mailprogramma geen html-tags. U kan dan nog steeds de nieuwsflash bekijken op volgend adres: www.liberaalarchief.be/nieuwsflash.html. Indien u deze nieuwsflash niet meer wil ontvangen, stuur dan een blanco mail naar nieuwsbrief-unsubscribe@liberaalarchief.be.
Bekijk ook de nieuwsbrief van het Liberaal Archief


U bent van harte uitgenodigd op de lezing

De desintegratie van België
door prof. dr. Harry Van Velthoven


op dinsdag 16 december 2014 om 18 uur
in het hotel NH Atlanta, Adolphe Maxlaan 7 te 1000 Brussel


Van Velthoven

De federale regering Michel I zit reeds enkele maanden in het zadel. Een regering met slechts één partij aan Franstalige zijde en een Vlaams-Nationalistische partij aan Nederlandstalige zijde. Een unieke constructie, maar wat betekent ze in historisch perspectief?

Harry Van Velthoven is doctor in de geschiedenis (VUB) en ere-hoogleraar van de Hogeschool Gent. Hij publiceerde over de Vlaamse en Waalse beweging, de Brusselse taalproblematiek, natievorming, liberalisme en de sociale beweging. In 2014 verscheen van hem het boek Scheurmakers & Carrièristen - De opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten 1890 - 1914. In deze lezing geeft hij een historische terugblik op de politieke geschiedenis van ons land en zijn visie op de huidige politiek constellatie.

De lezing is een initiatief van het Liberaal Vlaams Verbond, in samenwerking met het Liberaal Archief, dat reeds meerdere publicaties uitgaf van prof. dr. Van Velthoven, waaronder Zwerver in niemandsland. Julius Hoste en zijn Londens oorlogsdagboek en Tussen opportunisme en radicalisme. Het Willemsfonds en de Vlaamse kwestie in 171 petities (1860-1913).

Er is een collatie voorzien voor wie zich aanmeldt (telefonisch 09 221 75 05 of via info@hetlvv.be)

© 2014 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be