Bekijk ook de nieuwsbrief van het Liberaal Archief


Het Liberaal Archief start het jaar met de publicatie van een boek waar velen naar uitkijken.

De liberale canon - grondslagen van het liberalisme

van prof. dr. Dirk Verhofstadt

Het geeft een overzicht van zestig boeken die het liberale denken in de loop der eeuwen vorm hebben gegeven: van Lucretius over de Montaigne en Montesquieu, Adam Smith en Alexis de Tocqueville, Milton Friedman en Maria Vargas Llosa tot Paul Cliteur.

Het boek wordt voorgesteld op donderdag 22 januari 2015 om 20 uur
in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief door prof. dr. Dirk Verhofstadt, met een powerpointpresentatie.

Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD, zal het boek inleiden.

Aansluitend volgt een nieuwjaarsreceptie.

Voor alle aanwezigen ligt het boek klaar als nieuwjaarsgeschenk.

Klik hier om uw aanwezigheid te bevestigen.

Voor wie niet kan aanwezig zijn:
de eerste 50 snelle doorklikkers zullen een gratis exemplaar ontvangen.

2015 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be