Lees ook de nieuwsbrief van het Liberaal Archief


Het Liberaal Archief en de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
nodigen u graag uit op de opening van de tentoonstelling


R.I.P. - 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderenop woensdag 22 april 2015 om 20 uur
in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster,
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) te 9000 Gent

Verwelkoming door Jan Kerremans, voorzitter Liberaal Archief

Gelegenheidstoespraak door Jozef Dauwe, gedeputeerde Cultuur

Deze tentoonstelling laat u kennismaken met oude en nieuwe rituelen rond sterven, begraven en herdenken, en roept de vele gezichten van de dood op.

De toediening van de 'laatste sacramenten', het opbaren in een rouwkapel thuis, het kisten door de dorpstimmerman, de dodenwake, het perspectief van hemel, hel of vagevuur, worden steeds meer vage herinneringen. Wie kent nog de strijdpunten uit het verleden, zoals de hetze om de begraafplaatsen en de afwijzing van crematie? In de confrontatie tussen 'paapsen' en 'geuzen en ketters' kreeg de dood zelfs een strijdlustig karakter.

Het pluriforme en multiculturele karakter van onze huidige samenleving heeft de traditionele Vlaamse begrafeniscultuur grondig gewijzigd. Oude conventies, gebruiken en gewoonten die decennialang het Vlaamse verhaal van de dood bepaalden, vervagen. De tentoonstelling wil dit rijke materiŽle en immateriŽle erfgoed oproepen aan de hand van onder meer oude rouwkledij, een lijkkoets, doodsprentjes, rouwbrieven, foto's en schilderijen.

Deze tentoonstelling in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd werd gerealiseerd door het Liberaal Archief, in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De tentoonstelling loopt van 23 april 2015 tot en met 14 juni 2015 en is alle dagen (behalve op maandag) te bezoeken van 10 uur tot 17 uur (toegang tot 16u30). De toegang is gratis.

Aanmelden voor de opening is nodig, en kan via het elektronische inschrijvingsformulier, telefonisch (09/221.75.05) of via mail (info@liberaalarchief.be)

© 2015 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be