Lees ook de nieuwsbrief van het Liberaal ArchiefHet Liberaal Archief nodigt u graag uit op de voorstelling van het boek

Tussen burgerpak en blauwe kiel

Sociaal-liberalen te Gent 1789-1914
van prof. em. dr. Guy Schrans

op dinsdag 22 september om 18 uur
in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief

kaft van Tussen burgerpak en blauwe kiel

Sprekers:

 • Prof. dr. Patrick Stouthuysen (VUB)
 • Mathias De Clercq, eerste schepen van Gent

 • Na de voorstelling wordt u een receptie aangeboden

  Tussen burgerpak en blauwe kiel behandelt het Gentse liberalisme in de negentiende eeuw, in de "heroïsche periode" van de sociale strijd in de zeer industriële stad Gent.

  Tegen een achtergrond van secularisering, antiklerikalisme en democratisering, schetst het boek de groei en bloei van een intens sociaal-liberaal leven met liberale coöperatieven, tientallen wijkkringen, de Gentse Volksbank, Help U Zelve, sociale denktanks als de Société Huet of reflectiecenakels als de loges Le Septentrion en La Liberté, liefdadige organisaties als Zonder Naam Niet Zonder Hart, liberale armendokters als César Fredericq, François Laurent als initiatiefnemer van het schoolsparen en van de naar hem genoemde werkmanskringen als Geluk in 't Werk, Louis Varlez als inspirator van het Gentse werkloosheidsfonds dat werd overgenomen in binnen- en buitenland, en de afschaffing van de wet Le Chapelier (het coalitieverbod voor arbeiders) door een liberale regering. De grootste liberale verdienste is echter de invoering van het kosteloos volksonderwijs als belangrijke hefboom voor sociale vooruitgang en emancipatie.

  Het boek schetst een beeld van dit liberaal netwerk dat echter niet uitgroeide tot een hechte zuil. De "educatieve alliantie" tussen het liberale stadsbestuur en de naar het socialisme neigende arbeidsgezinnen, was een paarse coalitie avant la lettre.

  Het boek Tussen burgerpak en blauwe kiel telt 300 pagina's en kost € 25. Op de voorstelling is het te koop aan de prijs van € 20.

  Klik hier om u aan te melden voor de boekvoorstelling en/of het boek te bestellen.

  © 2015 Liberaal Archief
  Kramersplein 23
  B-9000 Gent
  tel + 32 9 221 75 05
  fax + 32 9 221 12 15
  info@liberaalarchief.be
  www.liberaalarchief.be