Lees ook de nieuwsbrief van het Liberaal ArchiefHet Liberaal Vlaams Studenten Verbond Gent en het Liberaal Archief nodigen u graag uit op de lustrumviering

85 jaar LVSV-Gent

80 jaar Neohumanisme

op donderdag 24 maart om 20 uur in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te 9000 Gent


Programma

Verwelkoming en inleiding door Thomas Buyse, voorzitter LVSV-Gent en
Vince Liégeois, hoofdredacteur van Neohumanisme

Gelegenheidstoespraak door Werther Van Der Sarren,
oud voorzitter LVSV-Gent (1965-1966) en bekend televisiegezicht


neohumanisme

Tegen de achtergrond van de vernederlandsing van de Gentse universiteit werd op 8 december 1930 het Liberaal Vlaams Studenten Verbond opgericht. Vanaf het midden van de jaren dertig kende het LVSV een grote bloei met pioniers als Albert Maertens, Albert Claes en Karel Poma.

Slaet opten trommele was in december 1936 de kop van het eerste nummer van Neohumanisme, het ledenblad van LVSV-Gent: Gij allen die de moed bezitten de democratie daadwerkelijk te steunen, komt, strijdt met ons.

Het blad werd opgericht onder impuls van toenmalig LVSV-voorzitter Frans De Hondt. Albert Claes was de eerste hoofdredacteur en bekende namen als Albert Maertens, Baan Van Maele, Adelin Dewael en Herman Van Snick behoorden tot de eerste generatie redactieleden.

Neohumanisme groeide uit tot de spreekbuis van generaties liberale studenten, met ideologisch onderbouwde artikelen van hoogstaande kwaliteit. Van 1965 tot 1974 werd het blad vervangen door het studentikoze Kruimels, maar sinds 1974 verschijnt Neohumanisme opnieuw. Tot vandaag is het een belangrijke pijler in de werking van het LVSV-Gent, als kweekvijver van politiek talent.

Het actueel bestuur van het LVSV wenst nieuw leven in te blazen in de Prijs Frans De Hondt. De Hondt was voorzitter, bezieler van de allereerste LVSV Gent-generaties en actief in het verzet. Hij liet het leven in een concentratiekamp. Te zijner nagedachtenis reikte na de oorlog de oudledenbond de Prijs Frans De Hondt uit voor het beste Neohumanisme-artikel. Het huidige bestuur pikt deze draad op en reikt de prijs uit voor het beste artikel van de afgelopen vijf jaar.


Het Liberaal Archief bezit de volledige collectie van Neohumanisme. U kunt de nummers komen inkijken, maar ook online raadplegen. Klik hier voor de gedigitaliseerde collectie van Neohumanisme en klik hier voor het auteursregister.


© 2016 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be