Merci, Luc!

Afgelopen zaterdag 25 juni 2016 had in het Liberaal Archief een viering plaats voor Luc Pareyn, oud-directeur van het Liberaal Archief en sinds 1 juni 2016 met pensioen. Luc Pareyn wenste geen groots feest maar koos voor een beperkte viering met de stafmedewerkers en de leden van de Raad van Bestuur. Hij blijft verbonden aan het Liberaal Archief, als lid van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur, en zal een aantal zaken die hem na aan het hart liggen blijven opvolgen, uiteraard na een welverdiende vakantie.

Pareyn aan het woord in de Blauwe Zaal

Luc Pareyn en het Liberaal Archief

Luc Pareyn stond in 1982 mee aan de wieg van het Liberaal Archief en werd in 1986 de eerste directeur van de instelling. Hij bouwde de organisatie beetje bij beetje uit. Herhaaldelijk moest uitgekeken worden naar grotere opslagruimtes, met ettelijke verhuisoperaties tot gevolg. Het Liberaal Archief bleef groeien en de noodzaak aan een eigen infrastructuur werd steeds dwingender. In 1986 betrok het Liberaal Archief een zijvleugel van het oude schoolgebouw aan het Kramersplein, en in 1995 werd het volledige gebouw aangekocht. Het gebouw werd daarna gerenoveerd en in 2010 uitgebreid met een polyvalente zaal.

Dertig jaar lang was directeur Luc Pareyn de drijvende kracht achter dit alles. Onder zijn leiding en impuls werd het Liberaal Archief een volwaardige speler in het Vlaamse erfgoedveld, met een archief van meer dan elf kilometer. Slechts zelden trad hij op de voorgrond. Zijn werk achter de schermen was echter van onschatbare waarde voor de geschiedenis van de liberale beweging in ons land. Met zijn discrete aanpak dwong hij respect en waardering af, zowel in het brede erfgoedveld als in liberale middens, waar hij het vertrouwen kon winnen van honderden archiefvormers en -schenkers. Rustig maar gestaag bleef hij op die manier verder bouwen aan "zijn" Liberaal Archief, en dit kan men terecht als een levenswerk beschouwen.

Luc Pareyn en Geertrui Coppens

De pensionering van Luc Pareyn betekent niet dat hij het Liberaal Archief verlaat. Na enkele vakantiemaanden zal hij nog een aantal projecten die hem na aan het hart liggen, blijven opvolgen. Hij is nu ook lid van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Peter Laroy, zijn opvolger sinds 1 mei 2016, zal te allen tijde een beroep kunnen doen op zijn expertise, en ook het netwerk dat Luc Pareyn gedurende dertig jaar uitbouwde, is voor het Liberaal Archief van onschatbare waarde.


Kunstwerk

Luc Pareyn met werk van vande PitteAls blijk van waardering voor zijn decennialange inzet, kreeg Luc Pareyn van het Liberaal Archief een kunstwerk cadeau van eric vande Pitte. Livres des Archives Libérales, signé LP is een potloodtekening op zijdepapier en maakt deel uit van de "blauwe reeks" van de kunstenaar. Op de tekening zijn zeven boeken te zien. De twee boeken aan de linkerzijde zijn geordend en staan voor het verzamelen en archiveren. De vijf andere boeken zweven vrij doorheen de ruimte, en representeren alle publicaties van het Liberaal Archief die onder het directeurschap van Luc Pareyn werden uitgegeven. De titel maakt deel uit van het kunstwerk, en is mee ingekaderd. Het is uiteraard een verwijzing naar Luc die steevast alles met "LP" signeerde.


Publicatie

Een zichtbaar verraste Luc Pareyn kreeg zaterdag ook het eerste exemplaar overhandigd van het boek 35 jaar erfgoedbeleid | 35 jaar Liberaal Archief. Het brengt het verhaal van het Liberaal Archief in zijn brede context, en dat kan uiteraard niet zonder de figuur van Luc Pareyn te schetsen als bezieler van de instelling. Al die tijd was de productie van dit boek een goed bewaard geheim gebleven.

De publicatie bevat een verzameling teksten van protagonisten uit het erfgoedveld en de liberale wereld die in de dertigjarige carrière van Luc Pareyn een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is doelbewust veel meer dan een "liber amicorum" en bevat onder meer bijdragen over de archiefproblematiek, de erfgoedwereld en de geschiedenis van het liberalisme. Het graaft in het verleden van het Liberaal Archief, maar blikt ook vooruit naar de toekomst, in een erfgoedsector die in volle beweging is. Enkele meer persoonlijke stukken kruiden het geheel.

Voorzitter Jan Kerremans, directeur Peter Laroy, de leden van het Dagelijks Bestuur (ondervoorzitters Walter Prevenier en Patrick Stouthuysen, secretaris Guy Schrans, penningmeester Philip Proost) en stafmedewerkster Veerle Van de Putte schreven een bijdrage namens het Liberaal Archief. De collega-archivarissen Karel Velle (Algemeen Rijksarchief), Jan De Maeyer (KADOC), Geert Van Goethem (Amsab-ISG) en Koen De Scheemaeker (ADVN) tekenen voor professionele bespiegelingen en beschouwingen.

Uit de academische wereld zijn er bijdragen van Gita Deneckere (UGent), Christophe Verbruggen (UGent) en Jeffrey Tyssens (VUB). Ten slotte waren ook twee belangrijke archiefvormers, mevrouw Rosa De Vriendt-Mores en minister van Staat Herman De Croo, meteen bereid om een tekst te schrijven. Herman De Croo krijgt het laatste woord en eindigt zijn bijdrage (en het boek) met woorden waarmee hij zonder twijfel namens allen spreekt, en die we hier dan ook graag met verve herhalen: Merci, Luc!

Het boek 35 jaar erfgoedbeleid | 35 jaar Liberaal Archief kan besteld worden bij het Liberaal Archief aan de prijs van € 22 per boek.

U kunt het boek bestellen door hier te klikken.

© 2016 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be