Het Liberaal Archief en de Koninklijke Gilde Sint-Rochus nodigen u graag uit op de

presentatie van het gedigitaliseerd archief van de


Kruisboogschuttersmaatschappij Willem Tell

op donderdag 20 oktober 2016 om 19.30 uur

in het Liberaal Archief, Kramersplein 23, te 9000 Gent

porseleinkaart

Katoenfabrikant Ivon De Ruyck stichtte in 1825 de schuttersvereniging Willem Tell die zich toelegde op het schieten met de kleine kruisboog. Deze vereniging kocht een perceel in de Gentse Bagattenstraat waar naast een schietbaan ook een weelderige tuin werd aangelegd en een grote feestzaal werd opgetrokken. Het complex werd een trefpunt voor de welstellende liberale burgerij die er decennialang meetings, feesten en banketten organiseerde. Halfweg de twintigste eeuw hield de maatschappij op te bestaan.

Twee verslagboeken van de Willem Tell vonden in 1989 de weg naar hun zustervereniging Sint-Rochus. Enige tijd geleden werden deze documenten van onder het stof gehaald en gezien hun historische waarde door het Liberaal Archief gedigitaliseerd.PROGRAMMA

De portrettengalerij van de Gentse schuttersmaatschappij Willem Tell
lezing door Beatrix Baillieul,

historica, stafmedewerkster op rust van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent en eredame van de Koninklijke en Souvereine Hoofdgilde Sint-Joris

*

Dankwoord door René Waerzeggers,
hofmeester van de Koninklijke Gilde Sint-Rochus

*

Slotwoord door Peter Laroy,
directeur Liberaal Archief

*

Receptie

Bezoek aan het nabijgelegen lokaal van de Koninklijke Gilde Sint-Rochus met mogelijkheid om zelf de kruisboog ter hand te nemen


Aanmelden kan via het elektronische inschrijvingsformulier, telefonisch (09/221.75.05) of via mail (info@liberaalarchief.be). Alle aanwezigen krijgen een gratis exemplaar van de publicatie Portrettengalerij van de Gentse schuttersmaatschappij Willem Tell.

sport affiche

Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Archief Sportief!
gratis toegankelijk van 16 september tot en met 13 januari, elke werkdag van 9 tot 17 uur. Geleide groepsbezoeken kan je reserveren via info@liberaalarchief.be of 09/221.75.05.

Wilt u meer weten over de najaarsprogrammatie van het Liberaal Archief? Klik hier.

logos
© 2016 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be