Het Liberaal Archief en uitgeverij ASP nodigen u graag uit op de voorstelling van het boek

Liberalen in het verzet
Herinneringen

Op maandag 24 oktober 2016 om 19u30, in Kazerne Dossin
(museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten),
Goswin de Stassartstraat 153, 2800 MechelenPROGRAMMA

Verwelkoming door Jan Kerremans, voorzitter Liberaal Archief

*

Gelegenheidstoespraak door Marleen Vanderpoorten, erevoorzitter van het Vlaams Parlement en kleindochter van Arthur Vanderpoorten

*

Slotwoord door Peter Laroy, directeur Liberaal Archief

*

Receptie, en gelegenheid tot geleid bezoek aan het museum

 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stapten veel liberalen resoluut in het verzet, uit patriottisme of ter verdediging van vrijheid en democratie. Maar het dwarsliggen ten opzichte van de Duitsers bleek in liberale kringen vooral een individuele beslissing. Jonge liberalen die later naam zouden maken, zoals Omer Vanaudenhove, Albert Maertens, Marcel Marinower en Karel Poma, sloten zich aan bij een verzetsbeweging. Ook gevestigde waarden gooiden zich in de strijd. Henri Story, Gents industrieel en schepen, ontplooide een waaier aan clandestiene activiteiten. Arthur Vanderpoorten, minister van Binnenlandse Zaken bij het uitbreken van de oorlog, verleende hulp aan een ontsnappingslijn. Beiden overleefden de Duitse kampen niet.

In mei 2015 organiseerde het Liberaal Archief de herdenkingsavond "liberalen in het verzet", naar aanleiding van 70 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. De toespraken hiervan zijn nu - samen met aanvullende teksten van familieleden - uitgegeven door het Liberaal Archief en ASP. Het boek brengt de liberale strijd voor onze democratische verworvenheden in herinnering.

Met bijdragen van Ward Adriaens, Patrick Dewael, Jo De Ro, Egbert Lachaert, Albert Maertens, Claude Marinower, Karel Poma, Omer Vanaudenhove, Peter Vanderpoorten, Marleen Vanderpoorten en Henri Wagemans.


De voorstelling is gratis. Gelieve aan te melden via het elektronische antwoordformulier, info@liberaalarchief.be of 09/221.75.05. Op de voorstelling is het boek te koop tegen voordeeltarief.logos

 

2016 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be