Het Liberaal Archief, de vrienden van Galerie De Zwarte Panter en de vrienden van het M HKA nodigen u graag uit op de voorstelling van het boek


SCHRIJVEN IS VERBINDEN
Ontmoeting met Jan Cox in De Vlaamse Gids

van em. prof. dr. Claire Van Damme


Op donderdag 1 december 2016 om 19u30,
in het auditorium van ING Bank Metropool Antwerpen,
Lange Gasthuisstraat 20, 2000 Antwerpen


Cox

Jan Cox publiceerde in de periode 1948-1980 geregeld teksten in De Vlaamse Gids, het tweemaandelijks cultureel tijdschrift dat tot 2000 verscheen met toonaangevende artikels over kunst en literatuur. In zijn teksten behandelde hij het persoonlijk kunstenaarschap, had aandacht voor heersende kunsttendensen en gaf algemene socio-culturele beschouwingen ten beste. Het Liberaal Archief, de vrienden van De Zwarte Panter en de vrienden van het M HKA bundelden deze teksten in het boek Schrijven is verbinden - Ontmoeting met Jan Cox in de Vlaamse Gids.

Het boek is opgevat als een tweeluik. Deel 1 Schrijven is verbinden bevat de teksten van Jan Cox. In deel 2 Lezen is bewegen reflecteert em. prof. dr. Claire Van Damme over deze kunstenaarsgeschriften. Op basis van nieuw en uniek bronnenmateriaal, probeert zij Jan Cox als kunstcriticus, artistiek verslaggever, opinieschrijver en mens te doorgronden.


PROGRAMMA

Verwelkoming door Jan Kerremans, voorzitter Liberaal Archief

*

Gelegenheidstoespraak door em. prof. dr. Claire Van Damme

*

Slotwoord door Patrick Dewael,
minister van Staat en liefhebber van het werk van Jan Cox

*

Drink

 

Het boek Schrijven is verbinden - Ontmoeting met Jan Cox in De Vlaamse Gids is rijk geļllustreerd en kost € 25.

Op de boekvoorstelling wordt het verkocht tegen gunsttarief van € 22.

Via het elektronische inschrijvingsformulier kunt u zich inschrijven voor de gratis boekvoorstelling, en eveneens het boek bestellen.


banner

© 2016 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be