Het Liberaal Archief nodigt u graag uit op zijn


Eindejaarsreceptie
met voorstelling van het boek
Vrijheid Voorop. Een kennismaking met het liberalisme
van prof. dr. Patrick Stouthuysen


Op dinsdag 20 december 2016 om 19u30 in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te 9000 Gent


kaft van over vrijheid

Op 14 juni 1846 werd de Belgische Liberale Partij opgericht, de oudste liberale partij ter wereld en meteen wereldwijd ook een van de oudste politieke partijen. Naar aanleiding van de honderdzeventigste stichtingsverjaardag schreef prof. dr. Patrick Stouthuysen een boek waarin hij tegelijkertijd terugblikt en naar de toekomst kijkt.

In dit handige overzichtswerk gaat de auteur op zoek naar de historische wortels van de liberale beginselen, behandelt hij de geschiedenis van de Belgische liberale partijpolitiek en staat hij stil bij de nieuwe uitdagingen voor het liberale denken en voor liberale partijen. Een onmisbare publicatie voor iedereen die begaan is met het liberalisme, het vrije denken en het vrije handelen.

Programma:

Verwelkoming door Jan Kerremans, voorzitter Liberaal Archief

*

Bespreking van het boek door dr. Tinneke Beeckman

*

Slotwoord door prof. dr. Patrick Stouthuysen, ondervoorzitter Liberaal Archief

*

Uitnodiging tot de receptie door Peter Laroy, directeur Liberaal Archief


Aanmelden kan via het inschrijvingsformulier, via mail (info@liberaalarchief.be) of telefonisch (09/221.75.05)

Alle aanwezigen krijgen het boek als eindejaarsgeschenk!

2016 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be