Academic and Scientific Publishers en het Liberaal Archief
nodigen u graag uit op de voorstelling van het boek


Vrijmetselarij en vooruitgang
De Gentse progressistenloge La Liberté 1866-1966


door prof. dr. René Vermeir en prof. dr. Jeffrey Tyssens
op vrijdag 16 december 2016 om 19 uur in het Liberaal Archief
Kramersplein 23 te 9000 Gent


kaft van Vrijmetselarij en Vooruitgang

La Liberté ontstond in 1866 als gevolg van ideologische meningsverschillen in de Gentse vrijmetselaarsloge Le Septentrion. Tot na de Eerste Wereldoorlog profileerde La Liberté zich als een vooruitstrevende en een politiek sterk geėngageerde werkplaats. Haar geschiedenis was aanvankelijk nauw verweven met die van de Liberale Partij, maar later ontstonden ook banden met de jonge arbeidersbeweging.

Vrijmetselarij en vooruitgang verschijnt naar aanleiding van de 150e verjaardag van La Liberté. In het boek worden de interne organisatie en de rekrutering van deze Franstalige loge belicht, in de eerste eeuw van haar bestaan. Daarnaast gaan de auteurs na welke rol zij speelde in het politieke en sociale leven in Gent en daarbuiten. De aandacht gaat daarbij onder meer naar het optreden van La Liberté in het kader van de schoolkwestie, haar inspanningen voor de laïcisering van de samenleving en haar houding inzake de positie van het Nederlands in Vlaanderen.


Over de auteurs:

René Vermeir (°1965) is hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Gent
Jeffrey Tyssens (°1965) is hoogleraar Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel

Het rijk geļllustreerde boek kost € 34,95. Inschrijven voor deze boekvoorstelling en het boek bestellen kan via het inschrijvingsformulier, info@liberaalarchief.be of 09/221.75.05. De voorstelling wordt gevolgd door een receptie.

Dit werk verschijnt eveneens in het Frans, onder de titel Sous le signe du progrès. La loge maçonnique gantoise La Liberté (1866-1966).

banner logo asp liberaal archief
© 2016 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be