Het Liberaal Archief en Amsab-ISG
nodigen u graag uit op de opening van de tentoonstelling

Kind van de rekening
met een lezing door prof. Michel Vandenbroeck (UGent) over kinderzorg eind 19de en begin 20ste eeuw

Donderdag 20 april 2017, 20 uur
Liberaal Archief, Kramersplein 23 te 9000 Gent


affiche en Vandenbroeck

Het Liberaal Archief en Amsab-ISG slaan naar aanleiding van Erfgoeddag 2017 (thema: Zorg) de handen in elkaar voor de tentoonstelling Kind van de rekening, over zorg voor kinderen in oorlogs- en vredestijd.

Van alle sociaal zwakkere groepen zijn kinderen wellicht het meest kwetsbaar en hebben ze het meest zorg nodig. In oorlogstijd zijn kinderen daarenboven het slachtoffer van politieke conflicten die ze niet of nauwelijks kunnen vatten. In alle omstandigheden, vrede of oorlog, zijn het 'kinderen van de rekening', onschuldige slachtoffers van situaties of conflicten in de wereld der volwassenen.

Zowel in de liberale als in de socialistische beweging ontstonden in de 19de en 20ste eeuw talloKind van de rekening toont een chronologisch verhaal over deze zorg op kindermaat, in goede en slechte tijden. Beide collectiebeherende instellingen putten hiervoor vooral uit hun iconografische collecties. Wanhopige blikken van jonge oorlogsslachtoffers en lachende gezichten van spelende kinderen wisselen elkaar af. Maar de kinderlijke onschuld is in alle beelden duidelijk merkbaar.


PROGRAMMA OPENINGSAVOND

Verwelkoming door Jan Kerremans, voorzitter Liberaal Archief

*

Lezing door prof. dr. Michel Vandenbroeck (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent), De natie redden, één kind per keer. Over kinderzorg eind 19de en begin 20ste eeuw)

*

Slotwoord door Frank Beke, voorzitter Amsab-ISG

*

Receptie


Wilt u aanwezig zijn op deze openingsavond, klik hier om u aan te melden.
Alle aanwezigen krijgen het LA cahier nr. 2, dat naar aanleiding van Erfgoeddag Zorg verschijnt.
De tentoonstelling Kind van de rekening is te bezoeken op Erfgoeddag (zondag 23 april) van 10 tot 18 u., en van maandag 24 april tot en met vrijdag 1 september 2017 (elke werkdag, tijdens de kantooruren) in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief.
Groepsbezoeken zijn mogelijk op aanvraag. Stuur hiervoor een mail naar info@liberaalarchief.be

© 2017 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be