Het Liberaal Archief en Academic & Scientific Publishers nodigen u graag uit op de voorstelling van het boek

Maçonnieke chansons
in negentiende-eeuws België

van dr. David Vergauwen

Op donderdag 5 oktober 2017 om 20.00 u, Liberaal Archief, Kramersplein 23 te 9000 GentNegentiende-eeuwse maçonnieke bronnen maken in overvloed melding van gezangen die vrijmetselaars tijdens hun banketten ten berde brachten. Maar wat zongen zij precies? Uit welk repertoire konden zijn putten? En in welke mate droeg het zingen bij tot het maçonnieke gebeuren in het algemeen? Dr. David Vergauwen is als onderzoeker actief binnen FREE – Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij van de VUB. In zijn boek Maçonnieke chansons in negentiende-eeuws België onderzoekt hij de gezangen van de 19de-eeuwse vrijmetselaars. Indien het waar is dat samen zingen het groepsgevoel bevordert, dan kunnen deze liederteksten ons een beter inzicht geven in de denkwereld van de Belgische vrijmetselaars. Zo komt David Vergauwen op het spoor van een geheel aan sociale, politieke of religieuze ideeën die onder negentiende-eeuwse vrijmetselaars leefden: over het opperwezen, de Kerk, het leven na de dood, de staat en de koning. Het boek bevat een CD met opnames van de oorspronkelijke liederen.


Het boek wordt voorgesteld door historicus prof. dr. René Vermeir (UGent) en musicoloog Jan Dewilde (Studiecentrum Vlaamse Muziek) met een welkomstwoord van Jan Kerremans (voorzitter van het Liberaal Archief)

Met muzikale omlijsting door
Stefaan Vandenbroucke (zang) & Alexander Makay (gitaar)


U kunt zich inschrijven via het elektronische inschrijvingsformulier, of door een mailtje te sturen naar info@liberaalarchief.be.

Het boek (met CD) is die avond te koop aan een lanceringsprijs van 27,00 euro in plaats van 34,95 euro. Kan u niet aanwezig zijn, maar u wenst het boek toch te kopen dan kan u tot 1 oktober 2017 eveneens bestellen aan deze voordeelprijs (exclusief verzendingskosten: 5 euro binnenland, 9 euro buitenland).


Deze mailing wordt mee ondersteund door de Zaterdaglezingen.

© 2017 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be