Bekijk ook de nieuwsbrief van het Liberaal Archief


Uitgeverij Snoeck en het Liberaal Archief
nodigen u graag uit op de voorstelling van het boek


van prof. em. Guy Schrans, hoogleraar Universiteit Gent

ZELFDENKERS IN PROFIEL
Merkstenen van het vrije denken te Gent (1200 - 1900)


toelichting door prof. dr. Gita Deneckere, hoogleraar Universiteit Gent

op donderdag 21 juni 2012 om 18 uur in de Blauwe Zaal
van het Liberaal Archief vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent


“Zelfdenkers” zijn mannen en vrouwen die in eender welke menselijke activiteit hun meningen vormen op basis van een zelfstandig denkproces, onafhankelijk en los van enige getuigenis of autoriteit. Zelfdenkers in profiel heeft betrekking op een dertigtal Gentenaren (ca. 1200 tot ca. 1900) die op grond van slechts één criterium werden geselecteerd: omdat zij blijk gaven van een zelfstandigheid van geest die afstand nam van algemeen aangenomen waarheden en routineuze denkgewoonten. De auteur bekijkt de geschiedenis van Gent vanuit deze vernieuwende invalshoek en verklaart waarom het zelfdenken in deze stad een aanzienlijke bloei heeft gekend (en blijft kennen).

Zelfdenkers in profiel van professor Guy Schrans is verkrijgbaar in de betere boekhandel en op het Liberaal Archief en kost € 22. Op de voorstelling kost het boek uitzonderlijk slechts € 20.

Klik hier om u aan te melden voor de boekvoorstelling en/of om het boek te bestellen.
© 2011 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be