't Is niet nodig bescheiden te blijven - Georges Anthuenis tachtig

kaft van 't Is niet nodig bescheiden te blijven

Naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van ereburgemeester van Lokeren Georges Anthuenis, bracht het Stadsarchief Lokeren, in samenwerking met het Liberaal Archief, eind oktober het boek 't Is niet nodig bescheiden te blijven - Georges Anthuenis tachtig uit. Dit liber amicorum is een verzameling teksten van politieke medestanders en tegenstanders van de jarige, en werd rijkelijk geïllustreerd met historische foto's uit privécollecties en uit de collectie van het Liberaal Archief.

Een belangrijke en zeer lijvige bijdrage werd geschreven door de destijds grootste politieke tegenstander van Anthuenis, historicus en eveneens oud-burgemeester van Lokeren Hilaire Liebaut. Hij beschrijft de periode waarin ze beiden in het College van Burgemeester en Schepenen zaten (1976-1982), de ene (Liebaut) als burgemeester, de andere (Anthuenis) als jonge schepen van Welzijnszorg.

Een andere belangrijke bijdrage is van de hand van Rudi Henderickx die de geschiedenis beschrijft van het Lokerse sociaal-liberalisme dat onder Georges Anthuenis een hoogtepunt kende maar diepe wortels heeft. De familie Henderickx kan beschouwd worden als de behoeder van het plaatselijke liberale erfgoed, en schonk al veel waardevol archief aan het Liberaal Archief. Ook uit deze verzameling werden veel foto's gebruikt.

Kleinere teksten zijn er van minister van Staat Herman De Croo, van Aimé Anthuenis (broer van én gewezen voetbaltrainer), van politiek medestander Jerome Van Doorslaer, van politiek tegenstander Marc De Gryze en van Roni De Waele, voorzitter van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten van België.

De eindredactie gebeurde door Nico Van Campenhout, stadsarchivaris van Lokeren, en Kris De Beule, wetenschappelijk medewerker van het Liberaal Archief. Ook zij schreven beiden een bijdrage in het boek.

En het boek eindigt met een tekst van Edith Devriendt-Van Cauwenberghe, stichter van Solidariteit voor het Gezin, die enkele weken voor het verschijnen van het boek overleed. Net als Anthuenis was zij iemand die besefte dat liberaal zijn en sociaal zijn hand in hand gaan. Samen zorgden zij voor de uitbouw van Solidariteit voor het Gezin in Lokeren, en bij uitbreiding in heel het Waasland.

Het boek 't Is niet nodig bescheiden te blijven - Georges Anthuenis tachtig werd op zondag 25 oktober 2015 voorgesteld in het Cultureel Centrum Lokeren door Jan Kerremans, voorzitter van het Liberaal Archief, en minister van Staat Herman De Croo die de laudatio uitsprak.

Het boek is te koop in het Liberaal Archief aan € 15 (+ € 4 verzendingskosten per boek).

Klik hier om het boek te bestellen.
Klik hier voor enkele beelden van de boekvoorstelling in het Cultureel Centrum Lokeren op 25 oktober 2015.