Charles le Hardy de Beaulieu, Catechismus van de Universele Moraal
Vertaling en inleiding door Patrick Stouthuysen

Catechismus van de Universele Moraal

Het boek Catechismus van de Universele Moraal, dat op 25 januari 2018 werd voorgesteld, is een heruitgave van het werk van Charles le Hardy de Beaulieu (1868). Het werd door politicoloog prof. dr. Patrick Stouthuysen (VUB) vertaald en ingeleid. Het vrijzinnige werk licht de beginselen van een seculiere moraal toe, onafhankelijk van het geloof en gebaseerd op de rede. Het klinkt daarom misschien vreemd dat het boekje een 'catechismus' werd genoemd.

De catechismus was als vorm bekend in een katholieke context. Het bleek een treffend middel om een boodschap op een toegankelijke en begrijpelijke manier te verkondigen. Wellicht omdat het een vertrouwd medium was, werd het wel vaker gebruikt om ook niet-gelovige boodschappen te verspreiden. Ook de arbeidersbeweging maakte er gretig gebruik van en vooral in Frankrijk kende een dergelijk leerboek over de onafhankelijke moraal enkele voorgangers. Niet zelden was het gebruik van het woord 'catechismus' in de titel trouwens een manier om de draak te steken met de gelovigen, en dus bewust bedoeld als een pastiche of parodie.

Het boek Catechismus van de Universele Moraal is een uitgave van ASP Editions en het Liberaal Archief en verschijnt in de Blauwe Maandag-reeks waarin vergeten parels van het liberale erfgoed onder de aandacht worden gebracht. Het boek kost 22 en kan besteld worden via info@liberaalarchief.be.