Tentoonstelling R.I.P. - 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen

 

Praktisch  -  Beelden uit de tentoonstelling  -  Het boek    affiche rip

Van 23 april tot en met 14 juni 2015 loopt in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster de tentoonstelling R.I.P. - 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen.

Deze tentoonstelling laat u kennismaken met oude en nieuwe rituelen rond sterven, begraven en herdenken, en roept de vele gezichten van de dood op.

De toediening van de 'laatste sacramenten', het opbaren in een rouwkapel thuis, het kisten door de dorpstimmerman, de dodenwake, het perspectief van hemel, hel of vagevuur, worden steeds meer vage herinneringen. Wie kent nog de strijdpunten uit het verleden, zoals de hetze om de begraafplaatsen en de afwijzing van crematie? In de confrontatie tussen 'paapsen' en 'geuzen en ketters' kreeg de dood zelfs een strijdlustig karakter.

Het pluriforme en multiculturele karakter van onze huidige samenleving heeft de traditionele Vlaamse begrafeniscultuur grondig gewijzigd. Oude conventies, gebruiken en gewoonten die decennialang het Vlaamse verhaal van de dood bepaalden, vervagen. De tentoonstelling wil dit rijke materiŽle en immateriŽle erfgoed oproepen aan de hand van onder meer oude rouwkledij, een lijkkoets, doodsprentjes, rouwbrieven, foto's en schilderijen.

De tentoonstelling voert de bezoeker mee terug in de tijd naar de traditionele gebruiken in de omgang met de dood, en toont hoe die tradities in de loop van de 19de en 20ste eeuw ter discussie werden gesteld en doorbroken. De bezoeker krijgt ook een beeld van nieuwe vormen van herinneren en afscheid nemen en van de dood als inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars.

Deze tentoonstelling in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd werd gerealiseerd door het Liberaal Archief, in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Praktisch

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vrouwebroersstraat 6 Ė 9000 Gent
tel. +32 (0)9 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be
Iedere dag geopend (behalve maandag) van 10 tot 17 uur (toegang tot 16u30)
De toegang is gratis
Folder (in pdf).

 

Beelden uit de tentoonstelling

De tentoonstelling toont tweehonderd jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen aan de hand van traditionele beelden zoals bidprentjes, doodsbrieven, foto's van uitvaartplechtigheden, maar laat u ook heel wat minder bekende objecten betreffende afscheid en dood zien.
Klik hier voor een aantal beelden.

 

Het boek: R.I.P. Aspecten van 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen

RIP boek

Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek dat vanuit verschillende invalshoeken diverse aspecten van de begrafeniscultuur in Vlaanderen belicht.

Het kwam tot stand onder redactie van Tamara Ingels en bevat bijdragen van Kris Coenegrachts, Christoph De Spiegeleer, Tamara Ingels, Marc Jacobs, Sharon Schepens, Jeffrey Tyssens en Patrick Van den Nieuwenhof.

Het boek R.I.P. Aspecten van 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen is nummer 29 in de reeks ĎBijdragen van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijdí van het Provinciebestuur Oost- Vlaanderen í en is een uitgave van het Liberaal Archief en Academia Press. Het telt 195 blz en talrijke illustraties en kost € 20.

Inhoudstafel

Klik hier om het boek R.I.P. Aspecten van 200 jaar begrafeniscultuur in Vlaanderen te bestellen.