Leve de vakantie!

Iedereen wil graag eens met vakantie. Vakantie doet dromen van reizen en rusten. Voor de werknemers gaat het nochtans om een relatief jonge "uitvinding", want de "congé payé" dateert pas van 8 juli 1936. Die dag voerde ons land een wet in die de werkgevers verplichtte om hun bedienden en arbeiders elk jaar minstens zes betaalde vakantiedagen toe te staan. Die wet betekende een sterke stimulans voor het sociaal toerisme.
Ook de liberale beweging deed haar best. De bewijzen ziet u als u hier doorklikt.


NB: Van vakantie gesproken: het Liberaal Archief sluit de deuren van maandag 21 juli tot en met vrijdag 1 augustus 2008.


Kramersplein 23 - 9000 Gent T 09 221 75 05 info@liberaalarchief.be www.liberaalarchief.be