Na de oorlog plaatste Diest een gedenkplaat voor politiecommissaris Frans Neyskens,
tijdens de oorlog actief bij het Geheim Leger. Hier poseert het korps bij de inhuldiging ervan.