De Scheldebrug in Temse werd eind 1955 niet alleen ingehuldigd maar ook ingezegend.