Een bezoek aan de Rijkstechnische School van Diest, in het gezelschap van onderwijsminister Camille Huysmans (vermoedelijk in 1947).