Deze lijst is de internet-versie van de Beknopte bio-bibliografie van liberale prominenten 1830-1990, die het Liberaal Archief in 1992 in boekvorm publiceerde. Dit werk bevatte in zijn oorspronkelijke vorm informatie over ruim 1.600 personen die tussen 1830 en 1990 een rol speelden of spelen in de brede liberale beweging: politici, mensen uit de para-politieke wereld, liberaal-geëngageerde journalisten, publicisten, letterkundigen en academici. Bij een eerste actualisering (september 2001) werden de personen aangevuld die na 1990 een parlementair mandaat (hetzij op federaal, hetzij op gemeenschaps- en gewestniveau) zijn beginnen uitoefenen. Verdere updates volgen. Intussen kunnen recentere gegevens steeds via e-mail worden opgevraagd.
Voor de geraadpleegde werken en de gebruikte afkortingen klik hier voor het volledige Woord vooraf.


A

ABEL, Gustave (1866-1945)
publicist.
- Vanzype, G., in : B.N. , XXX, 1958, kol. 2-3.
ADRIAENSEN, Oswald (1930- )
burgerlijk ingenieur, fabrieksdirecteur, beheerder van vennootschappen; burgemeester van Moerbeke.
- Gemeentelijk Zakboekje 1988, p. BI/154.
ALAERS, Christiaan Willem (1851-1929)
aannemer; gemeenteraadslid van Lier, provincieraadslid van Antwerpen.

- Van Orshaegen, J., Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van het arrondissement Mechelen, inzonderheid het kanton Lier (1894-1921), Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1967, p. 285.
ALLARD, Ernest Joseph Gustave (1840-1878)
advocaat; schepen van Brussel, parlementslid.

- Vander Linden, A., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 55-57.

- Devuldere, R., p. 2210.

- Bergé, M., in : Parisel, W., p. 143-144.
ALLARD, Henri Julien (1803-1882)
industrieel; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid.

- Arnould, M.A., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 51-55.

- Devuldere, R., p. 2214.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 12.
ALLEWAERT, Evarist Edouard (1835-1889)
advocaat; schepen van Antwerpen.

- Van Daele, H. & W., in : N.B.w.b., IX, 1981, kol. 8-11.
AMELOT, Alfred Joannes Ludovicus (1868-1966)
dr. in de rechten; burgemeester van Zingem, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2215-2216.

- Van Molle, P., p. 2.
ANCIAUX, Etienne (1923-1989)
arts; schepen van Leuven, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1985, p. 17-18.

- Politiek Zakboekje 1987, p. WIW 4.
ANCION, Claude (1945- )
veearts; schepen en burgemeester van Sprimont, parlementslid

- Politicowie 2000, p. 3.

ANCION, Léon (1843-?)
burgemeester van Forêt, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 172.
ANCOT, Robert (1902-1990)
dr. in de rechten; parlementslid.

- Van Molle, P., p. 2.
ANDRE, Emile Laurent Alexandre (1850-1897)
advocaat; schepen van Brussel.

- Martens, M., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 50-51.

- Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., p. 145-146.
ANDRE, Eric (1955- )
lic. economische wetenschappen, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Ukkel, lid van de Hoofdstedelijke Raad.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 4.
ANDRE-LEONARD, Anne (1948- )
ambtenaar; schepen van Ottignies-Louvain-la-Neuve, Europees parlementslid.

- Politiek zakboekje 1989, p. WIW 4.
ANDRIES, Charles-André (1821-1878)
ingenieur, hoogleraar R.U.G.; schepen van Gent.

- Campus, R., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 76-77.

- Boulvin, J., Liber Memorialis, Université de Gand, Gent, 1913, T. II, p. 103-106.

- Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 206-211.

- N.N., in : Gentsche Studentenalmanak, 1879, p. 73-80.
ANDRIES, Daniël Henri Cornelius (1924- )
zaakwaarnemer; schepen en burgemeester van Koksijde, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 243-244.
ANDRIES, Henri Laurent (1798-1871)
handelaar; burgemeester van Kuurne, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., p. 399.
D'ANDRIMONT, Henri (? - ?)
arts; burgemeester van Theux, provincieraadslid van Luik (1861-1872).

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 179.
D'ANDRIMONT, Henri Julien (1834-1891)
ingenieur, industrieel; burgemeester van Luik, provincieraadslid van Luik, parlementslid.
- Yans, M., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 83-84.

- Devuldere, R., p. 326.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 179.
D'ANDRIMONT, Victor Léon (1836-1905)
burgerlijk ingenieur, industrieel; burgemeester van Hamois, provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Yans, M., in : B.N., XXXI, 1961-1962, kol. 25-26.

- Comeliau, M.L., in : B.C., IV, 1955, kol. 3.

- Devuldere, R., p. 327-328.

- Van Molle, P., p. 58.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 328-335.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 179.
ANGILLIS DE RUYMBEKE, Ange Benoit Xavier (1776-1844)
notaris; burgemeester van Rumbeke, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2218.

- Vancolen, P., Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1966, p. 380.
ANSEEUW, Norbert Christian Wilfried (1942- )
groothandelaar; gemeenteraadslid van Aartrijke, provincieraadslid van West-Vlaan-deren.

- Schepens, L., II, p. 244.
ANSIAU, Henri Augustin Joseph (1810-1879)
advocaat; burgemeester van Casteau, parlementslid.

- Arnould, M., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 64-67.

- Devuldere, R., p. 2225.
ANSIAUX, Emile Louis (1804-1874)
handelaar, bankier; schepen en burgemeester van Luik.

- Demoulin, R., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 112-113.
ANSIAUX, Maurice (1869-1943)
economist, hoogleraar en rector U.L.B.

- Chlepner, B.S., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 113-122.
ANSIAUX, Pierre Nicolas Guillaume (1904-1986)
dr. in de rechten, hoogleraar U.L.B.; parlementslid.

- Van Molle, P., p. 3.

- Biografisch Handboek, 1974, z.p.
ANSPACH, Eugène Guillaume (1833-1890)
advocaat, financier, politiek correspondent van dagblad "La Meuse", gouverneur van de Nationale Bank.

- Kauch, P., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 123-126.
ANSPACH, François Louis Jean Jacques (1784-1858)
financier; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2226.
ANSPACH, Jules Victor (1829-1879)
advocaat; schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid.

- Martens, M., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 126-130.

- Devuldere, R., p. 2227.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 145-159.

- N.N., Drie Brusselsche Burgemeesters, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, III, dl. 1, 1897-1898, p. 284-290.

- Leblicq, Y., Politiek, pers en openbare werken : de eerste initiatieven van de stad Brussel met het oog op de sanering van de Zenne (1863-64), in : Gemeentekrediet van België, XL, 1986, p. 3-42.

- Marchal-Verdoodt, M., Anspach et les travaux d'assainissement de la Senne, in : Industrie, XXI, nov. 1967, p. 638-653.
ANSPACH-PUISSANT, Armand Louis (1856-1937)
advocaat; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Seyde, E., in : B.C., III, 1952, kol. 14-15.

- Devuldere, R., p. 2228-2229.

- Van Molle, P., p. 3.

- Legrain, P., p. 16.
ANTEN, Adolphe Georges (1843-1900)
apotheker; schepen van Hodimont, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 172.
ANTEN, Gérard (1864-1930)
gemeenteraadslid van Ans, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 172.
ANTHEUNIS, Gentil Theodoor (1840-1907)
dr. in de rechten, vrederechter, dichter.

- De Martelaere, M., in : N.B.w.b., IX, 1981, kol. 11-17.

- Wauters, K., in : E.V.B., I, 1973, p. 102.

- Weisgerber, J., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 72-73.
ANTHUENIS, Filip (1965- )
bediende; burgemeester van Lokeren, parlementslid

- Politicowie 2000, pp. 7-8

- website VLD, 21.08.2001
ANTHUENIS, Georges (1935- )
ziekenfondssecretaris; schepen van Lokeren, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 19-20.

- Levensberichten, 1981, p. 11.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 4.
ARCHAMBEAU, Joseph (1916- )
verzekeringsmakelaar; schepen van Pepinster, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 172 en 227.
ARNOLDY, Jean Evrard (1774-1863)
eigenaar; schepen van Hodimont, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 172.
ARNOULD, Victor François Joseph (1839-1894)
advocaat, politiek directeur van "La Nation", medestichter van "La Libre Pensée", publicist; gemeenteraadslid van Schaarbeek, parlementslid.

- Vanzype, G., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 83-84.

- Coosemans, M., in : B.C., III, 1952, kol. 22-23.

- Devuldere, R., p. 2230-2231.

- Les hommes du Jour, 1883, nr. 7.
ARRIVABENE, Jean, graaf (1787-1881)
economist; provincieraadslid van Brabant.

- Van Nuffel, R., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 150-153.
ASOU, Albert Lucien Frédéric (1857-1940)
advocaat; schepen en burgemeester van Doornik, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Lavachery, H., in : B.N., XXXVII, 1971-1972, kol. 8-11.

- Devuldere, R., p. 21-22.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 13-14.

- Van Molle, P., p. 4.
ASSER, M. : zie : Ducpétiaux, Antoine Edouard
AUBECQ, Charles (1926- )
aannemer; schepen en burgemeester van Waver, parlementslid, minister van het Waalse gewest.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 27-28.

- Politiek zakboekje 1991, p. WIW 6.
AUDENT, Jules André Albert (1834-1910)
advocaat; schepen en burgemeester van Charleroi, parlementslid.

- Hendrickx, J.P., in : B.N., XXXIX, 1976, kol. 48-60.

- Devuldere, R., p. 23-24.

- Van Molle, P., p. 4.
AUGUSTEYNS, Leo Henri Pierre Jean (1870-1945)
publicist en uitgever; parlementslid.

- Baeyens, A., in : E.V.B., I, 1973, p. 121.

- Devuldere, R., p. 2233.

- Van Molle, P., p. 4.

- Brants, M., Activisme en Activisten te Antwerpen (1914-1918). Analyse van houdingen en motieven, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1980, p. 43-81.
AVONTROODT, Yolande (1950- )
arts; parlementslid

- Politicowie 2000, pp. 9-10.

B

BAAR-FRANCOTTE, Emile Guillaume François (1843-1919)
advocaat; provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 172.
BACQUELAINE, Daniël Marie Alain (1952- )
arts; gemeenteraadslid van Chaudfontaine, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 172 en 227.
BACQUIN, Louis Jean Baptiste (1820-1862)
eigenaar; burgemeester van Peruwelz, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2237.
BADET, Hubert (1852-1909)
burgemeester van Verlaine, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 172.
BAELDE, Paul Joseph Constantin (1878-1953)
advocaat; schepen van Antwerpen, parlementslid.

- Lermyte, J.-M., in : E.V.B., I, 1973, p. 126.

- Devuldere, R., p. 2238.

- Van Molle, P., p. 5.
BAERT, Jean-Pierre (1928- )
architect-urbanist; schepen van Blankenberge, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 246.
BAILLEUX, Jean François Ernest (1817-1866)
advocaat, auteur; provincieraadslid van Luik.

- Piron, M., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 181-185.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 173.
BALISAUX, Emile Charles Joseph (1827-1891)
industrieel, bankier, advocaat; parlementslid.

- Hendrickx, J.-P., in : B.N., XXXIX, 1976, kol. 70-80.

- Devuldere, R., p. 32.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 113-125.
BANNING, Emile Théodore Joseph Hubert (1836-1898)
dr. in de wijsbegeerte en letteren, publicist, medewerker van Koning Leopold II, directeur-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

- Vander Linden, H., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 186-200.

- Walraet, M., in : B.C., I, 1948, kol. 68-86.

- Walraet, M., in : B.C., V, 1958, kol. 30-31.

- Bruhat, J., in : Les Techniciens de la colonisation XIXe et XXe siècles, (Colonies et Empires. Collection internationale de documentation coloniale. Première série : Etudes coloniales, I.) Paris, 1946, p. 35-54.

- Carlier, J., Les idées d'Emile Banning sur la neutralité et la défense du pays, in : Revue de Belgique, febr. 1901, p. 105-118.

- Cousin, P., Un grand commis d'Etat : Emile Banning, in : Res Publica , 1959, nr. 2, p. 157-161.

- Crokaert, P., Brialmont et Banning, in : Le Flambeau, 1924, nr. 2, p. 148-166.

- Gérard, J., Les grands commis de Léopold II, Brussel, s.d. (1941), p. 111-218.

- J.C., Nécrologie Emile Banning, in : Revue de Belgique, 15.07.1898, p. 323-330.

- Leclère, L., Deux livres d'Emile Banning, in : Le Flambeau, 1927, nr. 12, p. 361-371.
BARA, Jules Marcel Lamorald (1835-1900)
advocaat, hoogleraar U.L.B.; parlementslid, minister.

- Demoulin, R., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 128-138.

- Jadot, J.M., in : B.C., IV, 1955, kol. 12-14.

- D'Hoker, M., in : E.V.B., I, 1973, p. 133-134.

- Devuldere, R., p. 36-37.

- Van Molle, P., p. 7.

- Delrot, J., La mort de Jules Bara et son écho à Tournai, in : In Memoriam André et Elisabeth Vormezeele. Histoire du droit, laïcité , libéralisme et traditions populaires à Tournai et dans le Tournaisis, Tournai, Société Royale d'histoire et d'archéologie, 1984, p. 249-267.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 131-144.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 17.

- Miroir, A., Jules Bara et l'indépendance du pouvoir civil (1835-1884). Contribution à l'étude des rapports entre l'Eglise et l'Etat, Brussel, U.L.B., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1971.

- Miroir, A., Jules Bara, novateur. Essai sur la conception des rapports entre l'Eglise et l'Etat dans la doctrine juridique belge (1830-1859), in : L'Eglise et l'Etat à l'époque contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire de Mgr. Aloïs Simon, publiés sous la direction de G. Braive et J. Lory. Brussel, 1975, p. 435-462.

- Miroir, A., in : Parisel, W., p. 147-150.

- Vanderkindere, L., L'université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 146.

- Wilmotte, M., in : Revue de Belgique, sept. 1900, p. 5-11.

- Woeste, C., L'interpellation de M. Bara et la situation, in : Revue Générale, 1871, nr. 2, p. 609-614.
BARBANSON, Jean Pierre (1797-1883)
advocaat; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 38.
BARBIER, Karel (1845-1924)
arts.

- Ons 75-jarig Jubelfeest, Gent, Willemsfonds, 1926, p. 133-135.
BARTELS, Adolf (1802-1862)
publicist, directeur van "Le Débat Social".

- Simon, A., in : B.N., XXXI, 1961-1962, kol. 48-52.
BARTHELEMY, Antoine Joseph (1766-1832)
advocaat; schepen van Brussel, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister.

- Delecourt, J., in : B.N., I, 1866, kol. 738-741.

- Devuldere, R., p. 2254-2255.

- Courtoi, C., Joseph Barthélemy et les Commissions permanentes de la Chambre des Représentants de Belgique, in : Res Publica, XXII, 1980, nr. 4, p. 587-602.
BARZIN, Anne (1975-)
lic. in de rechten, wetenschappelijk medewerker; gemeenteraadslid van Namen, parlementslid

- Politicowie 2000, pp. 12-13.

- website Kamer van Volksvertegenwoordigers, 22.08.2001.
BARZIN, Jean F. J. Ch. (1947- )
advocaat; gemeenteraadslid van Namen, parlementslid.

- Levensberichten, 1981, p. 12.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 33-34.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 7.
BARZIN, Marcel (1891-1969)
filosoof, hoogleraar en rector U.L.B.; parlementslid.

- Paumen, J., in : B.N., XLIV, 1985-1986, kol. 16-27.

- Van Molle, P., p. 8.

- Perelman, C., in : Parisel, W., p. 151-152.
BASCOUR, Jan Hubert Ghisleen (1923-1996)
leraar, bestuurder van vennootschappen; burgemeester van St.-Kwintens-Lennik en van Lennik, parlementslid, voorzitter Cultuurraad Nederlandse Cultuurgemeenschap, staatssecretaris van het Brussels gewest.

- Beyens, A., in : E.V.B., I, 1973, p. 134.

- Van Molle, P., p. 8.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 35-38.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 7.

- De Belder, P., Jan Bascour. Pajottenlander die Brussel nooit heeft losgelaten, Gazet van Antwerpen, 14 dec. 1985, p. 7.
BATTAILLE, Octave Désiré Joseph (1848-1920)
industrieel; schepen en burgemeester van Basècles, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 44-45.

- Van Molle, P., p. 8-9.
BAUDRUX, Emile (1878-1936)
advocaat; schepen en burgemeester van Habay-la-Neuve, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 46.

- Van Molle, P., p. 9.
BAUDUIN, Hippoliet Karel (1806-1882)
ambtenaar, directeur van het militair hospitaal te Brussel, sociaal strijder en publicist.

- Simons, L., in : N.B.w.b., II, 1966, kol. 33-35.

- Simons, L., in : E.V.B., I, 1973, p. 135.
BAUWENS, Albert (1861-1950)
notaris; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 9.
BAYET, Adolphe (1804-1862)
advocaat, journalist, oprichter van "l'Emancipation", "l'Espoir" en "Le Libéral Liégeois".

- Hasquin, H., p. 39.
BAYET, Felix (1804-1862)
juwelier, journalist, tweelingbroer van Adolphe en medestichter van dezelfde bladen; gemeenteraadslid van Luik.

- Hasquin, H., p. 39.
BEAUDUIN, Henri Joseph Lucien (1869-1946)
landbouwingenieur, directeur van de Raffinerie Tirlemontoise; gemeenteraadslid van Tienen, burgemeester van Lubbeek, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 52-53.

- Van Molle, P., p. 9-10.

- Pourquoi Pas ?, 2 maart 1928.
BEAUDUIN, Victor François Joseph (1845-1904)
dr. in de rechten, raffinadeur; burgemeester van Tienen, parlementslid.

- Stinglhamber, Y., in : B.N., XXXIX, 1976, kol. 105-107.

- Devuldere, R., p. 2260-2261.

- Van Molle, P., p. 10.
BECO, Armand Jean Jacques (1847-1931)
burgemeester van Chokier, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 173.
BECQUEVORT, Raymond Pierre Antoine (1886-1962)
burgerlijk mijningenieur, industrieel; schepen en burgemeester van Genval, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2264-2265.

- Van Molle, P., p. 10.
BEGAULT, Louis Julius Amedeus (1891-1945)
militair; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2275.

- Van Molle, P., p. 11.
BEGHIN, Georges Louis (1912-1974)
arts; schepen van Braine-le-Comte, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 12.
BEHAEGHEL, Albert Emile Léon (1856-1941)
hoogleraar U.L.B. (faculteit rechtsgeleerdheid); parlementslid.

- Devuldere, R., p. 63.

- Van Molle, P., p. 12.
BEHAEGHEL, August (1813-1878)
grondeigenaar, brouwer; schepen en burgemeester van Veurne.

- Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. XVI.

- Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 208-209.
BEHN, Clément Hubert Marie (1874-1960)
arts; schepen en burgemeester van Ninove, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2279.

- Van Molle, P., p. 12.

- Pourquoi Pas ?, 15 juli 1938.
BEHR, Fréderic Louis (1805-1863)
industrieel; gemeenteraadslid van Seraing, provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 173.
BEKE, Pierre Désiré François (1814-1875)
dr. in de rechten, handelaar; schepen en burgemeester van Ieper, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2285.

- Schepens, L., p. 405-406.
BELLEFROID, Charles (? - ?)
advocaat; gemeenteraadslid van Luik, provincieraadslid van Luik (1836-1838).

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 174.
BELLOT, François (1954-)
burgerlijk ingenieur, lic. politieke wetenschappen, ambtenaar; schepen van Rochefort, lid van de Bestendige Deputatie van Namen, parlementslid.

- website Kamer van Volksvertegenwoordigers22.08.2001.
BENOIT, Peter Leonard Leopold (1834-1901)
componist.

- Van den Borren, C., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 236-266.

- Corbet, A., in : N.B.w.b., I, 1964, kol. 130-155.

- Buyssens, M., in : E.V.B., I, 1973, p. 174-175.

- Ameye, C.E., Herinneringen aan Peter Benoit, in : De Vlaamse Gids, XXXV, 1951, p. 137-149.

- Ameye, C.E., Peter Benoit te Harelbeke, in : De Vlaamse Gids, XXXV, 1951, p. 605-608.

- Baccaert, H., Peter Benoit, een kampioen der nationale gedachte, Antwerpen, 1919.

- Bouchery, J. et al., De Vlaamsche Kunstbode, april 1901, Peter Benoitnummer.

- Corbet, A., Brieven van Peter Benoit, in : Nieuw Vlaams Tijdschrift, V, 1951, p. 528-543.

- Corbet, A., Het oeuvre van Peter Benoit in de tijd beschouwd, in : Band, X, 1951, p. 363-368.

- Corbet, A., Peter Benoit, Eugeen Van Oye en het liefdesdrama aan zee, in : De Vlaamse Gids, XLV, 1961, p. 644-648.

- Corbet, A., Peter Benoit, leven, werk en betekenis, Antwerpen, 1964.

- De Bom, E., Het levende Vlaanderen, Amsterdam, 1922, p. 10-43.

- De Mont, Pol, Drie grote Vlamingen, Brussel, s.d., p. 275-310.

- Diels, H., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIII, Hasselt, 1976, p. 321-332.

- Kufferath, M., Peter Benoit, in : Revue de Belgique, okt. 1897, p. 176-183.

- Leytens, L., Somers, M., Peter Benoit 1834-1901, s.l., uitgave van de Kredietbank, 1984.

- Melis, H., Peter Benoit. Eenige woorden over zijn leven, zijne werken en zijne school, Antwerpen, 1892.

- Pelemans, W., De Vlaamse muziek en Peter Benoit, Brussel, 1971.

- Sabbe, Julius, Ons Vlaamsch Staats-conservatorium en Peter Benoit, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, II, 1897, dl. 1, afl. 6, p. 321-337.

- Sabbe, Julius, Peter Benoit, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, VI, 1900-1901, dl. 1, p. 321-339 en dl. 2, p. 5-29.

- Sabbe, M., Peter Benoit, leven en werk, Antwerpen, 1925.

- Sabbe, M., Benoit en Hiel, in : Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, 1934, p. 749-756.

- Schmook, G., Ecce Homo, Peter Benoit, Antwerpen, 1960.

- Schmook, G., Peter Benoit "ankerend" aan de Melkmarkt (1886-1894) tussen Oude Koornmarkt (1871) en Oude Beurs (1884-1901), in : Tijdschrift van de Stad Antwerpen, 28, 1982, p. 115-120, 161-168 en 225-228.

- Schmook, G., Peter Benoits onrust. Hertoetst aan oud beproefd en nieuw onder de hand gekomen materiaal, Antwerpen, 1983.

- Soete, J., Op zoek naar de voorouders van Peter Benoit, in : Wetenschappelijke Tijdingen, XI, 1957, nr. 7, kol. 264-271.

- Vandebuerie, P., Peter Benoit op de voet gevolgd (1834-1901), Antwerpen, 1976.

- Vanderlinden, M., Opstellen van en over Peter Benoit in Vlaamse kulturele tijdschriften van 1867 tot 1914. Kritische studie van de gedachteninhoud der muzikale Vlaamse Beweging, Louvain-la-Neuve, U.C.L., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1970.

- Van der Mueren, F., Peter Benoit, een man van zijn volk, Leuven, 1935.

- Van der Mueren, F., Peter Benoit in het huidig perspectief, Antwerpen, 1968.
UN BEOTIEN : zie Potvin, Charles
BERBEN, Peter (1941- )
dr. in de rechten, notaris; gemeenteraadslid van Neerpelt, parlementslid.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 21.

- Politieke Zakboekje 1991, p. WIW 10.
BERGE, Henri Joseph Napoleon (1835-1911)
scheikundige, hoogleraar en rector U.L.B., medestichter van La Libre Pensée en de Ligue de l'Enseignement; schepen van Schaarbeek, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2286.

- Bergé, M., in : Parisel, W., p. 153-156.

- Lebrocquy, G., Types en Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 160-176.

- Hasquin, H., p. 43.

- Vanderkindere, L., L'université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 148.
BERGER, Joseph Adolphe Marc (1858-1924)
notaris; schepen en burgemeester van Genappe, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 70-71.

- Van Molle, P., p. 13.
BERGER, Maurice Clément Georges Adolphe (pseudoniem : Bergerac)
(1882-1966)

ingenieur, industrieel, publicist; gemeenteraadslid van Vorst, provincieraadslid van Brabant.

- Brabant, M., in : B.N., XXXIX, 1976, kol. 113-118.
BERGERAC : zie : Berger, Maurice
BERGER D'HOFFSCHMIDT, Nicolas (1800-1883)
rechter; lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2287.
BERGH, Célestin Charles Nicolas François (1791-1861)
notaris; burgemeester van Neufchâteau, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 72.
BERGH, François Louis Charles (1821-1905)
notaris; burgemeester van Neufchâteau, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 73.
BERGMANN, Anton (pseudoniem : Tony) (1835-1874)
advocaat, auteur.

- Weisgerber, J., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 271-274.

- Van Der Hallen, O., in : N.B.w.b., I, 1964, kol. 168-170.

- De Ceulaer, J., in : E.V.B., I, 1973, p. 178.

- Baert, E., Anton Bergmann. Een bijdrage tot de studie van zijn leven en zijn werk, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1968.

- Geets, Victor, Brieven van Anton Bergmann aan Willem Geets (1871-1873), in : Handelingen van de Kon. Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, dl. 94, 1990, p. 197-229.

- Timmermans, F., Tony Bergmann - hulde te Lier. Rede uitgesproken door F. Timmermans, Gent, 1935, of in : Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, juli 1935.

- Willemsfonds - Lier, Herdenking van Tony Bergmann, Lier, 1975.
BERGMANN, Ernest Hendrik Emiel August (1841-1925)
lic. in de handelswetenschappen, consul-generaal van België in Buenos-Aires; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 74.

- Van Molle, P., p. 13.

- Van Orshaegen, J., Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van het arrondissement Mechelen, inzonderheid het kanton Lier, (1894-1921), Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1967, p. 286.
BERGMANN, George Karel Lodewijk (1805-1893)
advocaat, publicist; burgemeester van Lier, provincieraadslid van Antwerpen.

- De Ceulaer, J., in : E.V.B., I, 1973, p. 179.

- Van Der Hallen, O., in : N.B.w.b., I, 1964, kol. 170-171.

- Bergmann, A., Grootvader en vader Bergmann, in : De Vlaamse Gids, XLIV, 1960, nr. 12, p. 775-778.

- Bergmann, G.K., Gedenkschriften, Antwerpen, 1987.

- Bulthé, G., De politieke evolutie van de kantons Lier, Duffel en Heist-op-den-Berg van 1830 tot 1893, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschie-denis), 1965, p. 197-200.
BERNAEIJGE, Hyacinthe Louis Constant (1827-1918)
rentenier; gemeenteraadslid van Nederbrakel, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 75.

- Van Molle, P., p. 13.
BERNAERTS-VIROUX, Aline
parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1979, p. 29-30.
BERNIER, Fernand Charles Edouard Marie Joseph Pie (1864-1929)
journalist, literator; schepen en burgemeester van Sint-Gillis.

- Servais, F., in : B.N., XXXIV, 1967-1968, kol. 67-70.

- Pourquoi Pas ?, 6 februari 1920.
BERTAUX, Emile Charles Grégoire (1843-1911)
handelaar; burgemeester van Gosselies, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2292.

- Van Molle, P., p. 14.
BERTIEAUX, Françoise (1958- )
lic. in de rechten, docent aan hogeschool; schepen van Etterbeek, provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 16.
BERTOUILLE, André E.J.P. (1932- )
gemeentesecretaris van Komen, leraar administratief recht; schepen van Doornik, parlementslid, staatssecretaris en minister van het Waalse gewest en van de Franse Gemeenschap, minister.

- Levensberichten, 1985, p. 22.

- Gaus, H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 58-63.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 10-11.
BERTOUILLE, Chantal (1955- )
kinesiste; schepen van Komen-Warneton, parlementslid.

- Politicowie 2000, pp. 16-17.
BERTRAND, Etienne (1956- )
lic. economische wetenschappen, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Chimay, parlementslid.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 11.
BERTRAND-(LANGEVIN), Madeleine (1921- )
handelaarster; schepen van Luik, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 174.
BEYER DE RYKE, Luc (1933- )
journalist; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, schepen van Ukkel, Europees parlementslid.

- Politiek zakboekje 1989, p. WIW 10.

- Beyer, Luc, Vagabondages, Brussel, 1990.
BEYSEN, Edward M.A. (1941- )
regent, ambtenaar, reclame-adviseur, zaakvoerder; gemeenteraadslid en provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid, gemeenschapsminister.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 23.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 11.
BEYTS, Joseph François, baron (1763-1832)
advocaat; lid van het Nationaal Congres.

- Stappaerts, F., in : B.N. II, 1868, kol. 410-415.

- Devuldere, R., p. 92-93.
BIART, Constantin Ferdinand (1834-1888)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 94.
BIEBUYCK, Peter Donatianus (1800-1884)
magistraat; provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2302.

- Schepens, L., p. 408.
BIESWAEL, Eduard Maria Henri (1829-1888)
grondeigenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2303.

- Schepens, L., p. 408-409.

- Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 185-186.
BILLIET, Victor Joseph Ghislain (1915- )
leraar; burgemeester van Rochefort, provincieraadslid van Namen, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 17.

- Biografisch Handboek, 1972, p. 21-22.
BINOT, René Paul Oscar Emmanuel Virgile (1890-1969)
notaris; burgemeester van Silly, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 98.

- Van Molle, P., p. 17.
BIOUL, Patrick (? - )
notaris; schepen van Gembloers, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 19.
BISCHOFFSHEIM, Ferdinand Raphaël (1837-1909)
bankier; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 101.
BISCHOFFSHEIM, Jonathan Raphaël (1808-1883)
bankier; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Kauch, P., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 171-174.

- Devuldere, R., p. 99-100.
BLAES, Michel-Auguste (1809-1855)
dr. in de rechten, redacteur van de "Courrier Belge", hoofdredacteur van "l'Observateur".

- Stappaerts, F., in : B.N., II, 1868, kol. 447-450.
BLANCKAERT, Henri (1827-1899)
landbouwer, Frans-Vlaams voorman.

- Milis, L., in : N.B.w.b., VII, 1977, kol. 72-74.

- Verbeke, L., in : E.V.B., I, 1973, p. 187.
BLARGNIES, Charles (1793-1866)
advocaat, magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Van Den Steene, W., in : N.B.w.b., III, 1968, kol. 90-93.

- Devuldere, R., p. 2309.
BLOMMAERT, Philip Marie, jonkheer (1808-1871)
filoloog, dichter, historicus; gemeenteraadslid van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen.

- Deprez, A., in : E.V.B., I, 1973, p. 195.

- Deschamps, W., in : N.B.w.b., II, 1966, kol. 63-68.

- Hermans, D., Biografie (tot 1853) en briefwisseling van Philip Marie Blommaert, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1975.

- Van Bergen, J., Neerlandici in de Académie Royale. Ph. Blommaert, H. Conscience, J.F. Heremans, in : Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, V, 1951, p. 78-83.
BLONDEN, Guillaume (? - ?)
opzichter van bruggen en wegen; schepen van Limbourg, provincieraadslid van Luik (1854-1872).

- Mémorial de la Provincie de Liège 1836-1986, p. 174.
BLUM, Fernand Edouard Corneille (1885-1963)
lic. politieke wetenschappen, ambtenaar, leraar; schepen en burgemeester van Schaarbeek, parlementslid.

- Bergé, M., in : Parisel, W., p. 159-160.

- Devuldere, R., p. 2313-2314.

- Van Molle, P., p. 18.
BLYCKAERTS, Raymond (1834-1901)
rentenier; gemeenteraadslid van Tienen, burgemeester van Elsene, provincieraadslid van Brabant.

- Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., p. 161-162.
BOCK, Jean Albert (1931- )
directeur van de Federatie van Toerisme van de provincie Luxemburg; burgemeester van Gouvy, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 47-49.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 12.
BOCKSTAEL, Henri Etienne (1833-1898)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2316.
BODART, Joseph Jean Baptiste Edouard (1855-1904)
rentenier; provincieraadslid van Namen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2317.

- Van Molle, P., p. 18.
BODDAERT, Henri Auguste (1868-1928)
advocaat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2319.

- Van Molle, P., p. 18.
BODSON, Philippe (1944- )
burgerlijk ingenieur, beheerder van vennootschappen; parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 21.
BODY, Michel Nicolas Joseph (1869-1908)
burgemeester van Hollogne-aux-Pierres, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 174.
BOECKX, Angel Henri Louis (1886-1963)
architect-landmeter; schepen en burgemeester van Niel, parlementslid.

- Beyers-Bell, J., in : E.V.B., I, 1973, p. 198.

- Devuldere, R., p. 2321-2322.

- Van Molle, P., p. 18.
BOEDT, Jules Charles Stanislas (1884-1966)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, parlementslid.

- Lermyte, J.-M., in : E.V.B., I, 1973, p. 198-199.

- Devuldere, R., p. 2324-2325.

- Van Molle, P., p. 18.
BOEDT, Lucien Joseph (1791-1856)
grondeigenaar, notaris; gemeenteraadslid van Ieper, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2323.

- Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. II.
BOËL, Gustave André (1837-1912)
industrieel; schepen en burgemeester van La Louvière, parlementslid.

- Duchène, C., in : B.N., XXXIV, 1967-1968, kol. 84-87.

- Devuldere, R., p. 104-105.

- Van Molle, P., p. 18-19.
BOËL, Pol Clovis, baron (1868-1941)
burgerlijk ingenieur, industrieel; gemeenteraadslid van La Louvière, parlementslid.

- Duchène, C., in : B.N., XXXIV, 1967-1968, kol. 93-98.

- Devuldere, R., p. 106-107.

- Van Molle, P., p. 19.
BOËL, Pol (1923- )
B.S. Yale University U.S.A., beheerder van vennootschappen; parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 53-54.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 12-13.
BOËL-DE KERCHOVE, Marthe Camille Eugénie (1877-1956)
voorzitster van de Nationale en de Internationale Vrouwenraad, voorzitster van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen (1921-1937).

- Duchène, C., in : B.N., XXXIV, 1967-1968, kol. 87-93.

- Le Flambeau, jg. 39, 1956, nr. 2, Huldenummer Marthe de Kerchove de Denterghem, Baronne Boël.

- Legrain, P., p. 45.

- Le Livre bleu, Brussel, 1950, p. 34-35.
BOEY, Ferdinand Johanna Baptist (1921- )
beheerder-zaakvoerder; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2328.

- Van Molle, P., p. 19.
BOEYE, Charles Eugène (1836-1907)
suikerfabrikant; burgemeester van Kallo, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 108.

- Van Molle, P., p. 19.
BOGAERD, Karel (1834-1906)
bediende, leraar, auteur; gemeenteraadslid van Laken.

- Ons 75-jarig Jubelfeest, Gent, Willemsfonds, 1926, p. 87-89.
BONIFACE, J. : zie : Defré, Louis
BONMARIAGE, Joseph Remacle Julien (1920- )
landbouwer; schepen en burgemeester van Harzé en van Aywaille, provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Levensberichten, 1985, p. 28.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 175.

- Mémento Communal 1988, p. AI/20.
BONNE-MAES, Pierre Louis (1785-1846)
handelaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 115.
BONNEL, Raoul M.C. (1918-1995)
bestuurder van vennootschappen; schepen van Oostende, parlementslid.

- Levensberichten, 1981, p. 41-42.

- Politiek Zakboekje 1985, p. WIW 8.
BONNET-L'ESCUYER, Louis Désiré Gustave Joseph (1816-1897)
arts; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 116.
BORDET, Jules Jean Baptiste Vincent (1870-1961)
dr. in de geneeskunde, hoogleraar U.L.B., Nobelprijs geneeskunde (1920); parlementslid.

- Beumer, J., in : B.N., XXXVIII, 1973-1974, kol. 26-36.

- Renaux, E., in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 41, 1935-1936, p. 125-138.

- Devuldere, R., p. 118-119.

- Van Molle, P., p. 21-22.

- Le Livre bleu, Brussel, 1950, p. 39.
BORSU, Jules Louis Hubert Joseph (1922- )
mutualiteitssecretaris; gemeenteraadslid van Grivegnée, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 22.
BOSMANS, Jozef Hendrik (1935- )
vertegenwoordiger-verkoopleider; gemeenteraadslid van Edegem, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 59-60.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 14.
BOSSAERT, Oscar Jean (1887-1956)
industrieel; burgemeester van Koekelberg, parlementslid, minister.

- Devuldere, R., p. 123-126.

- Van Molle, P., p. 22-23.

- Pourquoi Pas ?, 14 mei 1954.

- N.N., En hommage à Monsieur Oscar Bossaert, Antwerpen, 1956.

- Legrain, P., p. 50.
BOSSICART, Charles Jules Ghislain (1929- )
lic. handels- en financiële wetenschappen, verzekeringsmakelaar; burgemeester van Libramont, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 23.

- Biografisch Handboek, 1981, p. 33-34.

- Mémento Communal 1988, p. AI/125.
BOSSUYT, Gilbert (1910-1990)
hotelbedrijfsleider; schepen en burgemeester van De Panne, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 252-253.

- Gemeentelijk Zakboekje 1988, p. BI/58.
BOUCHER, Auguste Charles Joseph (1853-1918)
brouwer; schepen van Thorembais-les-Béguines, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2350.

- Van Molle, P., p. 23.
BOUCHER, Jules-François (1845-1919)
industrieel; schepen en burgemeester van Doornik.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 26.
BOUCHER, Pierre (1946- )
landbouwer, beheerder van vennootschappen; schepen van Geldenaken, voorzitter van de provincieraad van Brabant, lid van de Bestendige Deputatie van Brabant, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 25.
BOUCQUEAU, Ernest Joseph (1821-1880)
industrieel; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2353.
BOULANGER, Victor (1851-1930)
landbouwer; burgemeester van Beaufays, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 175.
BOULENGER, Marius (1834-1874)
parlementslid.
- Devuldere, R., p. 2355.
BOURGEOIS, Balthazar (1767-1850)
magistraat; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2357.
BOURLARD, Jules Désiré Pierre Joseph (1814-1894)
jurist en economist; gemeenteraadslid van Mons, provincieraadslid van Henegouwen.

- Hasquin, H., p. 55.
BOUSSART, Caroline : zie : Popp-Boussart, Caroline
BOUVIER, Philippe Guillaume François (1816-1885)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2362.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 345-358.
BOVESSE, François Louis Charles Marie (1890-1944)
advocaat, bestuurder van dagblad "Sambre et Meuse" en politiek directeur van dagblad "La Province de Namur"; schepen van Namen, parlementslid, minister; gouverneur van Namen.

- De Nolf, R., in : E.V.B., I, 1973, p. 223-224.

- Devuldere, R., p. 2365-2367.

- Van Molle, P., p. 24.

- Pourquoi Pas ?, 11 januari 1924 en 14 februari 1936.

- Bovesse, J., Catalogue de l'exposition François Bovesse organisée à la Maison de la Culture de Namur par les "Amis et Disciples de François Bovesse" à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, Namur, s.n., 1974, polyc.

- Dulière, A., François Bovesse, in : La Wallonie, le pays et les hommes. Lettres, Arts et Culture, deel 3, Brussel, 1979, p. 31-34.

- Gavroy, A., Pensée et itinéraire politiques de François Bovesse 1890-1937, Ville de Namur, 1990.

- Guilmin, G., Sur François Bovesse. Evocation, in : Confluent, XXVI, april 1974, p. 17-20.

- Hasquin, H., p. 56.

- Hicquet, R., François Bovesse, Paris-Brussel, s.d. (1944).

- Jaspar, M.H., Tschoffen, P. en Delforge, M., François Bovesse : a Belgian Patriot, in : Message, Belgian Review, nr. 39 (maart 1944), p. 5-12.

- Paquot, M., Un grand patriote. François Bovesse, in : Le Guetteur wallon, Namen, 1974, p. 81-86.

- Varii Auctores, François Bovesse, Namur et les années sombres 1936-1945, Brussel, 1990.
BOVY, Hubert (1920- )
directeur Nationale Dienst der Werkloosheidsuitkeringen; gemeenteraadslid van Waremme, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 175.
BOYAVAL, Jules Charles Auguste (1814-1879)
rentenier; burgemeester van Brugge, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 137.

- Rotsaert, K., Apologie van senator Jules Boyaval, (1814-1879), in : Biekorf, LXXXVI, 1986, p. 358-370.

- N.N., Brugse Burgemeesters 1830-1987, Brugge, Komitee voor Initiatief, 1987, p. 14-17.
BOZET, Lucien Henri Nicolas (1844-?)
notaris; burgemeester van Seraing, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 175.
BRACONIER, Joseph Charles Frédéric (1826-1912)
industrieel; gemeenteraadslid van Luik, burgemeester van Modave, parlementslid.

- Caulier-Mathy, N., in : B.N., XLI, 1979-1980, kol. 35-40.

- Van Molle, P., p. 24-25.

- Caulier-Mathy, N., Industrie et politique au Pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), in : Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XI, 1980, nr. 1-2, p. 3-83.
BRANDEBOURG, Henri François (1786-1867)
handelaar, ambtenaar; schepen van Stavelot, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 175.
BRASSEUR, Hubert (1823-1890)
jurist, hoogleraar R.U.G.; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2373.

- Jacquemyns, G., La condamnation de l'Université de Gand par les évêques belges en 1856. (l'Affaire Brasseur), in : Revue de l'Université de Bruxelles, jg. 38 (1932-1933), nr. 1, p. 45-58.

- Lamberts, E., De Heilige Stoel en de zaak Laurent-Brasseur, in : Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, II, (1970), p. 83-111.

- De Ridder, R., Liber Memorialis, Université de Gand, Gent, 1913, T.1, p. 373-385.
BRASSEUR, Jean Auguste François (1802-1885)
bankier en handelaar; lid van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., p. 413.
BRAUN, Emile, baron (1849-1927)
ingenieur; burgemeester van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Campus, R., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 365-366.

- Devuldere, R., p. 2378-2379.

- Van Molle, P., p. 26.

- Pourquoi Pas ?, 1 mei 1913.

- Van Acker, D., in : N.B.w.b., XIII, 1990, kol. 119-124.
BREBART, Maurice (1878-1939)
advocaat, directeur van "La Dernière Heure".

- Canivez, F., in : B.N., XXXV, 1969-1970, kol. 66-73.

- Collinet Caroline, Maurice Brébart. Un Don Quichotte exceptionnel dans un empire de presse tout aussi remarquable, Brussel, U.L.B., onuitgegeven lic.-verhandeling (section journalisme et communication), 1989.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 30.
BREZAL, Jean : zie : Dumont-Wilden, Louis
BRIALMONT, Henri Alexis (1821-1903)
ingenieur, auteur, generaal; parlementslid.

- Leconte, L., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 212-230.

- Verbeke, H., in : N.B.w.b., I, 1964, kol. 267-270.

- Devuldere, R., p. 2382-2383.

- N.N., L'Indépendance de la Belgique et les projets du Général Brialmont, in : Revue Générale, jg. XXX (1894), nr. 6, p. 833-852.

- Crockaert, P., Brialmont et la défense de la Meuse, in : Revue Générale, jg. LVII (maart 1924), p. 288-301.

- Crockaert, P., Brialmont et Banning, in : Le Flambeau, 1924, nr. 2, p. 148-166.
BRIART, Alphonse Victor Albert (1864-1936)
arts; schepen en burgemeester van Chapelle-lez-Herlaimont, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2384-2385.

- Van Molle, P., p. 27.
BRIART, Edmond Albert (1856-1929)
mijningenieur, industrieel.

- Darquenne, R., in : B.N., XLII, 1981-1982, kol. 100-102.
BRICOULT, Henri (1830-1879)
landbouwer; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2386.
BRICOURT, Jean Joseph (1805-1857)
magistraat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2387.
BRICOUT, André (1918- )
industrieel; parlementslid.

- Van Molle, P., p. 27.
BRIGODE-OUWERX, Jeanne Emma "Jane" (1870-1952)
gemeenteraadslid en schepen van Vorst; ondervoorzitster van de Liberale Partij.

- Le Livre bleu, Brussel, 1950, p. 50.
BRIJS, Achiel (1879-1949)
leraar, publicist, stichter van het Nationaal Verbond van Vrijzinnige Mutualiteiten.

- Mommaerts, H.D., in : E.V.B., I, 1973, p. 231.
BRIL, Désiré-Napoleon (1810-1856)
advocaat; schepen en burgemeester van Veurne, provincieraadslid van West-Vlaan-deren.

- Schepens, L., p. 415-416.

- Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 165-166.
BRIL, Louis A.C. (1939- )
lic. geschiedenis, leraar, zaakvoerder; gemeenteraadslid van Roeselare, parlementslid, staatssecretaris; voorzitter L.V.Z.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 31.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 16-17.
BROQUET, Paul Léon Eugène (1854-1916)
advocaat; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2392.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 31.
BROQUET-GOBLET, Edouard Amand (1800-1884)
magistraat; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2393.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 31.
BROUHA, Pierre (1933- )
handelaar; schepen van Visé, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 176 en 228.
BROUSTIN, François Alexandre Ferdinand (1809-1874)
notaris; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2396.
BROUWET, Paul Louis Augustin Joseph (1808-1883)
rentenier; burgemeester van Haine-Saint-Pierre, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 163.
BROUWIER, Léon Hubert Joseph (1847-1922)
veearts; provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2397-2399.

- Van Molle, P., p. 28.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 176.
BROWAEYS, Jozef (1939- )
verzekeraar; burgemeester van Horebeke, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen.

- Gemeentelijk Zakboekje 1988, p. BI/100.
BRULE, Jean Joseph Ghislain (1842-1928)
brouwer; gemeenteraadslid van Nivelles, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 164.

- Van Molle, P., p. 29.
BRUNARD, Dominique Joseph (1844-1897)
industrieel; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 166.
BRUNARD, Edouard Charles Eugène (1869-1939)
notaris; schepen en burgemeester van Baisy-Thy, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 168.

- Van Molle, P., p. 29.
BRUNARD, Edouard Hubert Frédéric (1843-1914)
industrieel; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 165.
BRUNARD, Hubert Frédéric (1846-1920)
advocaat; schepen van Elsene, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 167.

- Van Molle, P., p. 29.
BRUNEAU, Adrien Benoit (1805-1894)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2402.

- De Ridder-De Sadeleer, E., Cordemans, M., Verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Aalst, Gent, 1968, p. 121-123.
BUCHMANN, Jacky J.H. (1932- )
industrieel; burgemeester van Kapellen, parlementslid, gemeenschapsminister, minister.

- Levensberichten, 1981, p. 57-58.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 65-66.

- Poltitiek Zakboekje 1991, p. WIW 17.
BUISSERET, Auguste Dieudonné Eugène (1888-1965)
advocaat, directeur van "La Barricade" en van "L'Action Wallonne"; schepen en burgemeester van Luik, parlementslid, minister.

- Lejeune, J., in : B.N., XLI, 1979-1980, kol. 62-68.

- Cuyvers, J.-B., in : B.C., VI, 1956, kol. 136-145.

- Devuldere, R., p. 174-176.

- Van Molle, P., p. 31.

- Jaminon, S. en Godefroid, C., Le Fonds d'Histoire du Mouvement Wallon. Source d'une Histoire à écrire. Premier Guide au Lecteur, Mont-sur-Marchienne, 1991, p. 16-17.
BUISSET, Emile Alphonse Parfait (1866-1925)
advocaat; schepen en burgemeester van Charleroi, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2423-2424.

- Van Molle, P., p. 31.
BULS, Charles Gommaire François (1837-1914)
goudsmid, medestichter van de Ligue de l'Enseignement; schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid.

- Martens, M., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 231-236.

- Jadot, J.M., in : B.C., III, 1952, kol. 92-97.

- Plomteux, G., in : E.V.B., I, 1973, p. 264.

- Devuldere, R., p. 2426-2427.

- Abeels, G., Een voortdurend gevecht : Karel Buls en de esthetiek van Brussel, Straten en Stenen, Brussel Stadsgroei 1780-1980, Brussel, 1982, p. 205-254.

- Abeels, G., Charles Buls, conservateur de Bruxelles, in : Environnemental, juni 1990, p. 26-31.

- Bots, M., Het dagboek van C. Buls. Ingeleid en toegelicht door M. Bots, Gent, Liberaal Archief, 1987.

- Bots, M. et al., Karel Buls. Wereldreiziger met een hart voor Brussel 1837-1914, Brussel, Willemsfonds, 1987.

- Karel Buls en zijn tijd. Catalogus van de tentoonstelling georganiseerd van 28 september tot 20 november 1987, Brussel, Archief en Museum van het Vlaams leven te Brussel, 1987.

- Peeters, I., Karel Buls (1837-1914). Burgemeester op de raaklijn van twee kulturen, Antwerpen, 1982.

- G(uy) Q(uestier) & P(aul) D(elsenne), in : Parisel, W., p. 177-178.
BUYL, Adolphe (1862-1932)
onderwijzer, directeur van het dagblad "L'Etoile Belge"; schepen en burgemeester van Elsene, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2436-2438.

- Van Molle, P., p. 32.

- Pourquoi Pas ?, 15 augustus 1919 en 11 september 1925.
BUYSSE, Arthur Honoré (1864-1926)
advocaat; parlementslid.

- De Schryver, R., in : E.V.B., I, 1973, p. 267-268.

- Devuldere, R., p. 2439.

- Van Molle, P., p. 32-33.
BUZEN, Gérard Servais (1784-1842)
generaal; parlementslid, minister.

- Devuldere, R., p. 244.

- Guillaume, Gen., in B.N., III, 1972, kol. 244-226.

C

CALLANT, Gustaaf Edward (1908-1960)
handelaar; gemeenteraadslid van Beernem, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 258.
CALLENS, Constantin Jean (1849-1927)
notaris; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 181.

- Van Molle, P., p. 35.
CALLIER, Albert (1846-1920)
dr. in de rechten, hoogleraar en rector R.U.G.

- Dauge, E., Notice sur la vie et les travaux d'Albert Callier, professeur à l'Université de Gand, Gent, 1925.

- Liber Memorialis, Université de Gand, T.I, Gent, 1913, p. 398.
CALLIER, Gustaaf (1819-1863)
dr. in de wijsbegeerte, hoogleraar R.U.G.; schepen van Gent.

- Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 106-135.

- Bidez, J., in : Liber Memorialis, Université de Gand, T.I, Gent, 1913, p. 115-126.
CALLIER, Hippolytus Alexius Joannes Philippus (1848-1925)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2447.
CAMBIER, Félix Eugenius Eduardus (1854-1934)
ingenieur, hoofdredacteur en directeur van "Journal de Gand"; schepen van Gent, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2450.

- Van Molle, P., p. 35.

- Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 316-329.
CAMBIER, Louis Nestor Albert (1831-1894)
notaris; schepen van Thuin, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2450-2451.

- Van Molle, P., p. 36.

- Rousselle, Ch., Biographie Montoise, 1900, p. 24.
CANS, Daniël Hyacinthe Léon (1803-1889)
handelaar; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2454.
CANTILLON, Louis (1928- 1993)
beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Ternat, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 36.
CAPELLE, Emile Jules Adolphe Clément Ghislain (1870-1928)
arts; gemeenteraadslid van Dinant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2455.

- Van Molle, P., p. 36.
CAPELLE, Jean-François (1816-1897)
notaris; schepen en burgemeester van Watou, provincieraadslid van West-Vlaanderen. - Schepens, L., p. 421.
CAPOUILLEZ, Arthur (1923- )
bedrijfsleider; burgemeester van Dour, provincieraadslid van Henegouwen

- Mémento Communal 1988, p. AI/62.
CARBONNELLE, Victor-Antoine Joseph (1840-1927)
industrieel; schepen en burgemeester van Doornik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2460.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 36-37.
CARLIER, Charles Edmond Joseph (1819-1887)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2462.

- Rousselle, Ch., Biographie Montoise, 1900, p. 27.
CARLIER, Jules Félix Joseph (1851-1930)
industrieel; parlementslid.

- Goldschmidt-Clermont, F., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 264-268.

- Cambier, R., in : B.C., IV, 1955, kol. 101-103.

- Devuldere, R., p. 2463.

- Rousselle, Ch., Biographie Montoise, 1900, p. 27-28.
CARLIER-DAUTREBANDE, Théophile (1807-1863)
dr. in de geneeskunde, industrieel; provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2461.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 177.
CARPENTIER, Emile Désiré Constant (1846-1899)
industrieel; schepen van Anderlecht, provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2466-2467.
CARPENTIER, Jean Baptiste Alphonse (1869-1934)
journalist; schepen van Zaventem, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 193-194.

- Van Molle, P., p. 37.
CARPENTIER, Victor Eugenius Petrus (1878-1938)
ingenieur, beheerder van vennootschappen; schepen van Gent, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 195-197.

- Van Molle, P., p. 37.

- Verbrugge, G., Van Daele E., In memoriam Schepen Victor Carpentier. Schepen Carpentier en de schoolraad, Gent, Onderwijzerskring, 1938.
CARRE, Paul (1882-1936)
advocaat; schepen en burgemeester van Huy, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 177.
CARTON, Henri (1814-1887)
advocaat, medewerker van "L'Observateur" en "Le Progrès"; arrondissementscommissaris te Ieper.

- Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 180.

- Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. III.
CASIER, Gaston (1901- )
handelaar; schepen en burgemeester van Komen; provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 259-260.
CASTIAU, Adelson Joseph Adolphe (1804-1879)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2485.
CASTILHON, Charles Alexandre Camille (1836-1907)
advocaat; lid van de Bestendige Deputatie van Luxemburg, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2486.
CATTEAU, Louis Edouard Nestor (1852-1916)
beheerder van vennootschappen; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 213.

- Van Molle, P., p. 40.
CATTEAU, Robert Henri (1880-1956)
advocaat, journalist, publicist, directeur van het weekblad "L'Horizon"; schepen van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 214-216.

- Van Molle, P., p. 40.

- Le Livre bleu, Brussel, 1950, p. 70.

- Legrain, P., p. 77-78.
CEYSENS, Patricia (1965- )
advocaat; gemeenteraadslid van Leuven, provincieraadslid van Vlaams-Brabant, parlementslid.

- Politicowie 2000, pp. 37-38.
CHAINAYE, Achille Jean François (1862-1915)
journalist, directeur van "La Réforme", samen met zijn broer Hector, bezieler van de Ligue Wallonne du Brabant.

- Demblon, C., Les hommes du Jour, 1e série, nr. 18.

- De Paepe, J.L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 137.
CHAINAYE, Hector (1865-1913)
journalist bij "L'Indépendance Belge", "L'Etoile Belge", co-directeur van "La Réforme"; bezieler van de Ligue Wallonne du Brabant.

- De Paepe, J.L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 138.

- Hasquin, H., p. 78.
CHANTAINE, Guillaume : zie : Potvin, Charles
CHAPELLE, Adolphe (1806-1874)
notaris; schepen en burgemeester van Huy, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 177.
CHARLES, Nicolas Joseph (1845-1932)
dr. in de geneeskunde, hoogleraar U.Lg., politiek directeur van "La Justice"; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 219-220.

- Van Molle, P., p. 41.
CHARLIER, Henri, Joseph (1812-1860)
notaris; burgemeester van Heusy, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 177.
CHARLOT, Ferdinand Henri Joseph (1854-1913)
notaris; burgemeester van Jodoigne, provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 221.

- Van Molle, P., p. 41.
CHASTEL, Olivier (1964- )
apotheker; gemeenteraadslid van Charleroi, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 41.

- website Kamer van Volksvertegenwoordigers, 22.08.2001.
CHAUCHET-BOURGEOIS, Richard (1767-1844)
advocaat, notaris; burgemeester van Bouillon, provincieraadslid van Luxemburg, parlementslid.

- Vander Meersch, A., in : B.N. IV, 1873, kol. 50-51.

- Devuldere, R., p. 222.
CHAUDRON, Edouard Alexis Ambroise (1824-1894)
notaris; burgemeester van Frasnes-lez-Gosselies, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2500.
CHAUMONT, Léopold (1866-1938)
advocaat; gemeenteraadslid van Herstal, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 177.
CHAZAL, Félix, baron (1808-1892)
generaal; minister.

- Paridaens, M.A., in : B.N., XLII, 1981-1982, kol.

159-167.
CHEVALIER, Alfred Omer François Joseph (1844-1921)
industrieel; schepen en burgemeester van Saint-Ghislain, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 225-226.

- Van Molle, P., p. 41.
CHEVALIER, Pierre (1952- )
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, parlementslid, staatssecretaris.

- Politicowie 2000, pp. 42-43.
CHRISTIAENS, Petrus (1794-1870)
industrieel; gemeenteraadslid van Diest, provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2501.
CISELET, Georgette Hélène Marie (1900-1983)
advocaat; parlementslid; voorzitster van de Nationale Federatie van Liberale Vrouwen.

- Devuldere, R., p. 232-234.

- Van Molle, P., p. 42.

- Pourquoi Pas ?, 28 januari 1949

- De Clercq, J., Georgette Ciselet ou le triomphe de l'obstination, Brussel, Paul Hymanscentrum, 1984.

- N.N., Mme Georgette Ciselet au Conseil d'Etat, in : Le Flambeau, 1963, nr. 7-8, p. 490-491.

- Le Livre bleu, Brussel, 1950, p. 79-80.
CISELET, Jean Claude Adrien Félix (1929- )
handelsingenieur; gemeenteraadslid van La Hulpe, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 42.
CLAES, Albert Louis Constant (1915- )
advocaat; schepen van Brugge, parlementslid.
- Van Molle, P., p. 42.

- Levensberichten, 1981, p. 67-68.

- Politiek Zakboekje 1985, p. WIW 13.
CLAES, Raoul Jean Marie (1864-1941)
advocaat; schepen en burgemeester van Leuven, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2506-2508.

- Van Molle, P., p. 42.
CLAES-DE COCK, François Alexandre (1791-1845)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 236.
CLEMENT, Charles Philibert Joseph (1846-1913)
industrieel; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 250.

- Van Molle, P., p. 43.
CLEP, Winnocus Josephus Placidius Benedictus (1785-1871)
eigenaar, advocaat, notaris; provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2511.

- Schepens, L., p. 428-429.
CLERCX, Raymond H.M.A. (1920- )
advocaat; parlementslid.

- Levensberichten, 1970-1974, p. 37-38.
CLERDENT, Pierre Charles Jean Joseph, baron (1909- )
advocaat; parlementslid; gouverneur van Luxemburg en Luik.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 85-87.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 115-117.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 22.
CLOSE, Robert Charles Adolphe Marie Lucien (1922- )
lic. economische en financiële wetenschappen, lic. politieke en diplomatieke wetenschappen, generaal; parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1985, p. 81-84.

- Politiek Zakboekje 1987, p. WIW 17.
CLOSSET, Dieudonné Joseph (1819-1866)
eigenaar; gemeenteraadslid van Verviers, provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2516.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 178.
CLOSSET-WAUTERS, Mathieu (? - ?)
bankier; burgemeester van Luik, lid (1864-1876) en voorzitter van de provincieraad van Luik (1869-1874).

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 178.
COCHE-MOMMENS, Jean Jacques (1800-1854)
dagbladeigenaar van "Le Courrier des Pays-Bas", medeoprichter van "L'Observateur Belge".

- Alvin, L., in : B.N., IV, 1873, kol. 223-224.
COCQ, Alphonse Lambert Joseph Fernand (1861-1940)
leraar, advocaat; stichter van de Ligue Wallonne d'Ixelles; schepen en burgemeester van Elsene, parlementslid, minister.

- Devuldere, R., p. 2519-2520.

- Van Molle, P., p. 44.

- Rosel, N., Fernand Cocq. De sa pensée philosophique à son action politique, Brussel, U.L.B., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie politieke en diplomatieke wetenschappen), 1976.

- Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., p. 185-186.
COEKAERTS, Hendrik Frederik (1915- )
ambtenaar; schepen en burgemeester van Aarschot.

- Gemeentelijk Zakboekje 1988, p. BI/9.
COEN, Jules Dominique Eugène (1928- )
importeur, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Waremme, provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1981, p. 55-56.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 178.

- Politiek Zakboekje 1985, p. WIW 15.
COENE, Luc (1947- )
lic. economische wetenschappen, ambtenaar; parlementslid.

- Politicowie 1998, p. 44.
COLETTE, Charles (1864-1935)
schepen van Spa, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 178.
COLLA, Fernand J.H. (1919-1996)
veearts; gemeenteraadslid van Bilzen en Tongeren, provincieraadslid van Limburg, parlementslid.

- Levensberichten, 1981, p. 77-78.

- Politiek Zakboekje 1985, p. WIW 15.
COLLAS, Bernard (1954- )
lic. politieke wetenschappen, tolk; lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 23.
COLLAS, Jean-Robert (1949- )
handelaar; gemeenteraadslid van Bullingen, provincieraadslid van Luik, lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 178 en 228.

- Politiek Zakboekje 1985, p. WIW 22.
COLLE, Alfons Cyriel (1882-1968)
mechanieker, werkleider, voorzitter-stichter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; gemeenteraadslid van Gent.

- Alfons Colle. 1882-1968, s.l., s.n.

- Huldebrochure Alfons Colle, Gent, A.C.L.V.B., 1965.

- Varii Auctores, Alfons Colle overleden, De liberale Syndicalist / Le Syndicaliste libéral, februari/ février, 1968.

- Wie is dat in Vlaanderen, Brussel-Amsterdam, 1953, p. 58-59.
COLLE, Armand Isidoor (1910-1992)
technisch ingenieur, directeur en voorzitter van de A.C.L.V.B. (1959-1989).

- Wie is dat in Vlaanderen, Brussel-Amsterdam, 1953, p. 59.

- De liberale Syndicalist / Le Syndicaliste libéral, okt./oct. 1959.

- De liberale Syndicalist / Le Syndicaliste libéral, februari/février, 1982/2.
COLLET-GROSFILS, Henri Armand Victor (1815-1892)
rentenier; provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 269.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 178.
COLLEYE, Raymond (1890-1963) (pseudoniemen : Navarre Henri; Saint-Severin; Wally)
journalist, auteur, redactiesecretaris van "La Réforme".

- Muret, Ph., in : B.N. XLIII, 1983-1984, kol. 204-220.

- Jaminon, S. en Godefroid, C., Le Fonds d'Histoire du Mouvement Wallon. Source d'une Histoire à écrire. Premier Guide au Lecteur, Mont-sur-Marchienne, 1991, p. 19.
COLLIN, Emile (1895-1982)
handelaar; schepen van Spa, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 178.
COLLIN, Jean Florian Frans Herman (1904-1985)
architect; burgemeester van Faulx-les-Tombes, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 46.
COLS, Jean Baptiste (1770-1842)
advocaat; provincieraadslid van Brabant, lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2536.
COOLS, Marc (1956- )
handelsingenieur, ambtenaar, financieel raadgever; schepen van Ukkel, lid van de Hoofdstedelijke Raad.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 23-24.
COOPMAN, Theophiel (1852-1915)
dichter, criticus, literatuur-historicus, bibliograaf.

- Rombauts, W., in : N.B.w.b., XI, 1985, kol. 140-145.
COOREMANS, Lucien Georges François Philippe (1899-1985)
advocaat, journalist, hoogleraar U.L.B.; schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2544-2545.

- Van Molle, P., p. 48.

- Pourquoi Pas ?, 31 dec. 1945; 2 maart 1956; 18 aug. 1958.

- Le Livre bleu, Brussel, 1950, p. 93.
COPPEE, Jules Alexandre Joseph (1837-1906)
arts; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2548-2549.
COPPENS, Charles Marie Ghislain, baron (1796-1874)
rentenier; burgemeester van Heusden bij Gent, lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2550.
COPPENS, Eugène (1805-1870)
industrieel; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2551.
COPPIETERS 'T WALLANT, Jean Baptiste Adolphe Gustave (1806-1860)
advocaat; gemeenteraadslid van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2554.

- Schepens, L., p. 431-432.

- Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 183-184.
COPPIJN, Philippe Alexandre Jean (1796-1874)
notaris; provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 283.
CORBEAU, Alexandre Louis (1913-1981)
lic. handelswetenschappen, industrieel; parlementslid.

- Van Molle, P., p. 49.
CORBISIER, Frédéric Ferdinand Désiré Ernest (1796-1877)
handelaar, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 285.

- Rousselle, Ch., Biographie Montoise, 1900, p. 37.
CORDEEL, Marc (1946- )
bedrijfsleider; schepen van Temse, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 51.
COREMANS, Victor Amédée Jacques Marie (1802-1872)
journalist, archivaris.

- Cuvelier, J., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 481-486.
CORNESSE, Eugène Louis (1852-?)
burgemeester van Polleur, provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 179.
CORNET, Clotaire Camille Ghislain Joseph (1906- )
arts; burgemeester van Montigny-le-Tilleul, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2560.

- Van Molle, P., p. 50.
CORNET, Hippolyte (1827-1901)
schepen en burgemeester van Chênée, provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 179.
CORNET, Philippe (1936- )
verkoopsdirecteur; burgemeester van Montigny-le-Tilleul, provincieraadslid van Henegouwen.

- Mémento Communal 1988, p. AI/141.
CORNET, Véronique (1968- )
lic. in de rechten; parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 52.
CORNET D'ELZIUS, Christine (1944- )
directiesecretaresse; schepen van Ciney, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 53.
CORNET D'ELZIUS D'ESPIENNES DU CHENOY DE WAL, Charles Louis Marie Adrien
Thierry Ghislain, graaf (1922- )

bosbouwkundige; schepen en burgemeester van Scy en Ciney, bestendig afgevaardigde van de provincie Namen, parlementslid, minister-adjunct van het Waalse gewest.

- Van Molle, P., p. 51.

- Biografisch Handboek, 1985, p. 49.

- Levensberichten, 1981, p. 91-92.

- Gaus, H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 169-172.

- Mémento Communal 1988, p. AI/51.
CORNETTE, Arthur (1880-1945)
dr. in de rechten, hoofdconservator Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen; gemeenteraadslid van Antwerpen.

- De Ridder, A., Arthur Cornette, in : De Vlaamse Gids, XXX, 1946, p. 65-74.

- De Vos, C., Arthur H. Cornette (1880-1945), Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.
CORNETTE, Henri Arthur Marie, sr. (1852-1907)
leraar, publicist; provincieraadslid van Antwerpen.

- Verschaeren, J., in : N.B.w.b., XII, 1987, kol. 153-160.

- Prevenier, W., in : E.V.B., I, 1973, p. 338.
CORTOIS, Willy L. (1941- )
lic. economische wetenschappen, kabinetssecretaris, attaché bij het planbureau, bestuurder van vennootschap; schepen van Vilvoorde, parlementslid.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 51.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 25-26.
COULLIER DE MULDER, Hercule (1853-1938)
magistraat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 293.

- Van Molle, P., p. 51.
COULONVAUX, Emile Maurice Léon (1892-1966)
advocaat; schepen van Dinant, parlementslid; voorzitter van de Liberale Partij (1937-1940).

- Devuldere, R., p. 294-295.

- Van Molle, P., p. 51.

- Pourquoi Pas ?, 30 juli 1937.
COULONVAUX, Jean Jules Gustave Emile (1918- )
dr. in de rechten; parlementslid.

- Van Molle, P., p. 52.
COUROUBLE, Léopold (1861-1937)
advocaat, literator, journalist bij "L'Etoile Belge", "La Réforme", "Le Petit Bleu", "La Gazette".

- De Paepe, J.L., La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 140.
COURTMANS-BERCHMANS, Johanna Desideria (1811-1890)
auteur.

- Degroote, G., in : E.V.B., I, 1973, p. 343.

- De Cock, A., Mevrouw Courtmans en het volksleven in haar tijd, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1958.

- Moguez, E.H., La manifestation de Maldeghem, in : Revue de Belgique, Brussel, 1883, p. 101-106.

- Pée, J., e.a., Maldegemsche momenten, uitg. Provinciaal Verbond Westvlaamse Willemsfondsafdelingen, 1941.

- Van Hoorde - De Koninck, J., Vrouwe Courtmans-Berchmans. Haar leven en hare werken. Betooging van 14 mei 1883, Gent, 1883.

- Weytens, M., Mevrouw Courtmans. Enkele aspecten uit haar werk, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1964.

- Varii Auctores, De strijdende Courtmans, uitg. Humanistische Jongeren, s.l., s.d.

- N.N., Mevrouw Courtmans 1811-1890. Huldebetoon bij de inhuldiging van haar standbeeld te Maldegem 17 sept. 1961, Maldegem, 1961.

- Notteboom, H., Kroniek en catalogus. Mevrouw Courtmans-Tentoonstelling, Gemeentebestuur van Maldegem, 1990.

- Taeldeman, J., Mevrouw Courtmans (1811-1890), in : Boek en Bibliotheek, reeks III, 1991, nr. 3, p. 4-7.
COUVREUR, Auguste Pierre Louis (1827-1894)
journalist, voorzitter van de Ligue de l'Enseignement; parlementslid.

- De Coster, S., in : B.N., XLIII, 1983-1984, kol. 227-235.

- Devuldere, R., p. 2569.

- Coosemans, M., in : B.C., IV, 1955, kol. 163.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 194.
COVELIERS, Hugo (1947- )
advocaat; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 54.
CRABBE, Jacques Emmanuel Prosper (1827-1889)
grondeigenaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 300.
CRICK, Maurice Jules Auguste Félix (1879-1946)
notaris; gemeenteraadslid van Asse, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2574-2575.

- Van Molle, P., p. 53.
CRIQUELION, Auguste Henri Louis François (1882-1967)
landbouwer; burgemeester van Chièvres, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 303-304.

- Van Molle, P., p. 53.
CROCQ, Jean-Joseph (1824-1898)
arts, hoogleraar U.L.B.; provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Lebroucq, G., in : B.N., XXX, 1958-1959, kol. 301-303.

- Devuldere, R., p. 305-306.

- Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., p. 189-190.

- Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 153-154.

- Legrain, P., p. 100.
CROMBEZ, Henri Louis Benjamin Ghislain (1856-1941)
landbouwer; schepen en burgemeester van Taintignies, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 310.

- Van Molle, P., p. 54.
CROMBEZ, Louis Alexandre Ghislain Robert Georges (1818-1895)
eigenaar; burgemeester van Doornik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2576.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 51-52.

- Soete, J.L., Louis Crombez (1818-1895). Esquisse biografique. In : In Memoriam André et Elisabeth Vormezeele. Histoire du droit, laïcité, libéralisme et traditions populaires à Tournai et dans le Tournaisis, Société Royale d'histoire et d'archéologie, Tournai, 1984, p. 187-192.
CROQUET, Georges Frédéric Auguste (1862-1936)
advocaat, beheerder van vennootschappen; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 313-314.

- Van Molle, P., p. 55.
CROQUET-GHEVAERT, Jacqueline (1955- )
lerares; gemeenteraadslid van Mons, parlementslid.

- Politiek Zakboekje 1985, p. WIW 18.
CROUSSE, Félix Marie (1837-1915)
likeurstoker; burgemeester van Houtain-le-Val, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 315.

- Van Molle, P., p. 55.
CUDELL, Jean (1917- )
handelaar; voorzitter van de Mouvement Libéral Wallon.

- Delforge, P., in : Mémoires de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, 1987, z.p.
CUMONT, Jean Charles (1791-1864)
industrieel; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2584.

- De Ridder-De Sadeleer, E., Cordemans, M., Verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Aalst, Gent, 1968, p. 126-128.
CUPERUS, Nicolaas Jan (1842-1928)
handelaar; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 317.

- Van Molle, P., p. 55.

- Van Daele, H., Nicolaas Jan Cuperus (1842-1928), een weinig bekend maar vooraanstaand vrijzinnig flamingant. In: Simon, F. (red.), Liber amicorum Karel De Clercq, Gent, 2000, p. 97-122.
CUVELIER, Emile Edouard Henri Adolphe Joseph (1914-1990)
arts; schepen van Ronse, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 56.

- Biografisch Handboek, 1981, p. 71-73.

- Politiek Zakboekje 1985, p. WIW 18-19.
CUVELLIER, Philippe Henri Emile (1816-1890)
bediende; burgemeester van Jemelle, provincieraadslid van Namen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2585.
CUYLITS, Jacques (1807-1888)
advocaat; schepen van Antwerpen, provincieraadslid van Antwerpen.

- Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 240.

D

DAEMS, Jan G. (1912-1988)
apotheker; schepen van Diest, parlementslid.

- Levensberichten, 1981, p. 93.

- Politiek Zakboekje 1985, p. WIW 19.
DAEMS, Joseph Eustache Henri Alexandre (1926-1983)
leraar; schepen van Rillaar, burgemeester van Aarschot, parlementslid, staatssecretaris.

- Van Molle, P., p. 57.

- Biografisch Handboek, 1981, p. 75-77.

- Pourquoi Pas ?, 31 mei 1973.

- Gaus, H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 183-185.
DAEMS, Rik (1959- )
handelsingenieur; burgemeester van Aarschot, parlementslid.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 54.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 27.
DAENENS, Raymond Pieter Jan (1889-1978)
beheerder; schepen van Diksmuide, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 267.
DAFFE, Gérard Joseph Ghislain (1930- )
electromechanicien; schepen van Quiévrain, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 179 en 229.
DAISOMONT, François Joseph (1801-1870)
burgemeester van Romsée, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 179.
DAMINET, Alexandre Joseph (1787-1856)
grondeigenaar; burgemeester van Enghien, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 324.
DAMS, Pierre Ernest (1794-1855)
magistraat; lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2594.
DAMSEAUX, André R.J. (1937- )
lic. diplomatieke en politieke wetenschappen, handelaar; burgemeester van Verviers, parlementslid, Europees parlementslid, minister van het Waalse gewest, voorzitter van de Waalse Executieve, minister; voorzitter P.R.L.W. (1973-1979).

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 56.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 27.

- Legrain, P., p. 107.
DANNEEL, Louis Benoit (1805-1893)
textielhandelaar, eigenaar; burgemeester van Kortrijk.

- Vancolen, P., Politiek leven te Kortrijk 1830-1884, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1966, p. 378.
DANSAERT, Antoine Charles Jacques (1818-1890)
eigenaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2595.

- Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., p. 195-196.
DARDENNE, Jean-Pierre (1954- )
advocaat; burgemeester van La Roche-en-Ardenne, provincieraadslid van Luxemburg.

- Mémento Communal 1988, p. AI/119.
DARTEVELLE, Auguste Victorien (1850-1930)
notaris; schepen en burgemeester van Flavion, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 335.

- Van Molle, P., p. 58.
DAUBY, Jean-Pierre (1949-2000)
industrieel ingenieur; gemeenteraadslid van Ath en burgemeester van Chièvres, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Qui est qui 1985-89, p. 200.

- Politicowie 2000, p. 61-62.
DAUGE, Felix (1829-1899)
ingenieur, hoogleraar R.U.G.; schepen van Gent.

- Steels, M., Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent, 1828-1914, Gent, 1978, p. 239-269.

- Campus, R., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 505-507.
DAUTREBANDE, François Joseph Dominique Auguste (1786-1862)
industrieel; burgemeester van Huy, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2597.
DAUTRICOURT, Joseph Bernard Louis (1822-1892)
eigenaar en handelaar; burgemeester van Diksmuide, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., p. 433.

- Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 101-102.
DAVID, Edmond Louis (1836-1885)
industrieel; gemeenteraadslid van Pepinster, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 180.
DAVID, Pierre (1771-1839)
rentenier; burgemeester van Verviers, provincieraadslid van Luik, lid van het Nationaal Congres.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 180.
DAVID, Victor Joseph (1808-1874)
industrieel; gemeenteraadslid van Limbourg, provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2600.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 180.
DAVID-FISCHBACH, Pierre Joseph (1795-1848)
grondeigenaar; burgemeester van Francorchamps, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2601.
DAVID-FISCHBACH-MALACORD, Hubert Pierre Joseph François Antoine Léon
(1831-1914)

rentenier; burgemeester van Ferrières, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 180.
DAVIGNON, Charles G. (1812-1893)
eigenaar; schepen van Spa, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 180.
DAVIGNON, Gilles François (1780-1859)
rentenier; schepen van Lambermont, provincieraadslid van Luik, lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2602.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 180.
DAWANS-CLOSSET, Adrien (1814-?)
industrieel; gemeenteraadslid van Embourg, burgemeester van Yernée-Fraineux, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 180.
DE BACKER, Aloïs (1937- )
leraar, schooldirecteur; gemeenteraadslid van Deurne en van Antwerpen, parlementslid. - Biografisch Handboek, 1987, p. 105-106.

- Politiek Zakboekje 1991, p. 28.
DE BAECK, Charles Gustave Aloïs Delphine (1906- )
advocaat; parlementslid.

- Van Molle, p. 61.

- Biografisch Handboek, 1969, p. 89-91.
DE BAER, Armand Albert Georges Julien (1917-1989)
brouwer; parlementslid.

- Van Molle, P., p. 61.

- Biografisch Handboek, 1973, p. 77-78.
DE BAILLET, Hyacinthe Joseph Antoine, graaf (1798-1861)
eigenaar; schepen van Antwerpen, lid van de Bestendige Deputatie van Antwerpen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2608.

- De Laet, A., De Gemeenteraadsverkiezingen te Antwerpen 1848-1854, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1968, p. 266.
DE BAILLET LA TOUR, Marie Georges Alexandre, graaf (1802-1882)
eigenaar; burgemeester van Merlemont, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2609.
DE BAST, Camille Isidore Joseph (1845-1927)
industrieel; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 353-354.

- Van Molle, P., p. 61.
DE BAST, Camille Joseph (1807-1872)
industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 352.
DE BECKER, J. (1847-1906)
architect, publicist; schepen van Koekelberg.

- Annales de la Société Archéologique de l'arrondissement de Nivelles, Tome X, Nivelles, 1911, p. 247.
DE BIEN, Ludovicus (1793-?)
eigenaar, advocaat; schepen van Kortrijk, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., p. 436-437.
DE BIOLLEY, Raymond François Marie, burggraaf (1866-1908)
gemeenteraadslid van Verviers, parlementslid.

- Van Molle, P., p. 62.
DE BLEECKERE, Jacques (1783-1845)
handelaar; gemeenteraadslid van Oudenaarde, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen.

- Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 344.
DE BLIECK, Joseph Clément Marie (1866-1927)
brouwer; gemeenteraadslid van Aalst, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 367-368.

- Van Molle, P., p. 62.

- Pourquoi Pas?, 28 mei 1920.
DE BLOCK, Maggie (1962- )
arts; parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 64.
DE BOE, Hypolitus (1826-1869)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2621.

- Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 180-181.
DE BONNE, François Julien (1789-1879)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2622.
DE BOSSCHERE, Carolus Lievinus (1850-1935)
onderwijzer, directeur van de Modelschool Brussel, leraar R.M.S. Lier, publicist.

- Robyns, W., in : B.N., XXXIX, 1976, kol. 133-136.
DE BOURDEAUD'HUI, Frédéricq (1815-1894)
arts; gemeenteraadslid van Ronse, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2626.

- Roobrouck, H., De wetgevende verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Oudenaarde 1831-1884, Oudenaarde, Stadsarchief, s.d., p. 168-169.
DE BOUSIES, René Philippe, ridder (1789-1875)
eigenaar; burgemeester van Buizingen, lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 379.

- Rousselle, Ch., Biographie Montoise, 1900, p. 18-19.
DE BRACONNIER, Joseph Charles Frédéric (1826-1912)
industrieel; burgemeester van Modave, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 381.
DE BREYNE, Gustave Adolphe Jean (1828-1914)
grondeigenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2629.

- Schepens, L., p. 439-440.

- Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 93-95.
DE BREYNE, Petrus Phillipus Antonius (1801-1886)
dr. in de rechten, grondeigenaar; schepen en burgemeester van Diksmuide, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2628.

- Schepens, L., p. 440-441.

- Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 88-91.
DE BRONCKART, Emile, ridder (1813-1884)
eigenaar; burgemeester van Bra-sur-Lienne, lid van de Bestendige Deputatie van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2633.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 182.
DE BROUCKERE, Alfred (1827-1908)
ambtenaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 391.
DE BROUCKERE, Charles Marie Joseph Ghislain (1796-1860)
dr. in de rechten, hoogleraar U.L.B.; burgemeester van Brussel, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister.

- Devuldere, R., p. 2634-2636.

- Du Bois, Albert, Les Bourgmestres de Bruxelles. Ch. de Brouckère, in : Revue de Belgique, mei 1896, p. 21-41, en in boekvorm, Les Bourgmestres de Bruxelles, Brussel, 1897.

- Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 154-155.
DE BROUCKERE, Henri Hyacinthe (1801-1891)
advocaat, magistraat, hoogleraar U.L.B.; lid van het Nationaal Congres, parlementslid, minister, minister van Staat; gouverneur van Antwerpen en van Luik.

- Devuldere, R., p. 2637-2638.

- Jacobs, H., p. 73 en p. 127-145.

- Bartelous, J., Nos premiers ministres de Léopold Ier à Albert Ier, Brussel, 1983, p. 83-88.

- Legrain, P., p. 118.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 96.

- Vanderkindere, L., L'Université de Bruxelles 1834-1884, Brussel, 1884, p. 155.
DE BROUWER, Guillaume Edouard Emile Marie (1840-1892)
advocaat, magistraat; provincieraadslid van West-Vlaanderen; gouverneur van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., p. 379-380.
DEBROUX, Louis Albert Joseph Gillain (1802-1858)
notaris; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2640.
DE BRUYNE, Camille Ludovicus Achilles (1861-1937)
dr. in de natuurwetenschappen, hoogleraar en rector R.U.G.; schepen van Gent.

- Vanacker, D., in : N.B.w.b., XII, 1987, kol. 123-127.

- Buning, L., in : E.V.B., I, 1973, p. 261.

- Steels, M., Geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs te Gent 1828-1914, Gent, 1978, p. 329-332.

- Vanacker, D., Prof. dr. Camiel De Bruyne. Lezing gehouden op de jaarvergadering van de Stichting dr. C. De Bruyne, Gent, 26 mei 1987.

- Hacquaert, A., Prof. dr. Camille De Bruyne 70 jaar, in : Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, jg. 13, 1931, afl. 3-5. (speciaal nr. opgedragen aan prof. C. De Bruyne)
DE BUISSERET, Nicolas Joseph (1780-1855)
parlementslid.

- Devuldere, R., p. 416.
DE BUSSCHERE, Auguste Antoine Léon (1811-1884)
notaris; schepen van Brugge, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., p. 441-443.
DE CECIL, Julianus Laurentius Josephus, baron (1795-1865)
eigenaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2654.
DE CHENTINNES, Louis Joseph Ignace (1809-1863)
eigenaar; provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2657.
DECHERF, Oscar (1899-1978)
landbouwer; burgemeester van Vlissegem, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 272.
DE CHESTRET DE HANEFFE, Remi Godefroid Hyacinthe, baron (1797-1881)
luitenant-kolonel; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 423.
DECLERCK, Willy (1944- )
gegradueerde in de handelswetenschappen, bestuurder van vennootschappen; schepen van Middelkerke, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 119-120.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 30.
DE CLERCQ, Paul Leopold (1919-1999)
dr. in de rechten, industrieel; burgemeester van Vosselaar, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid, Europees parlementslid.

- Van Molle, P., p. 69-70.

- Levensberichten, 1975, p. 89-90.

- Biografisch Handboek, 1977, p. 95-96.
DE CLERCQ, Willy Clarisse Elvire Hector (1927- )
advocaat, docent R.U.G. en V.U.B.; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid, Europees parlementslid, minister, E.G.-commissaris, minister van Staat; voorzitter van de Vlaamse PVV (1971-1973 en 1977-1981) en van de ELD (1980-1985 en 1990).

- Beyens, A., in : E.V.B., I, 1973, p. 302-303.

- Devuldere, R., p. 2667-2668.

- Van Molle, P., p. 70.

- Levensberichten, 1981, p. 107-108.

- Gaus, H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 215-229.

- De Meyer, L., Flamant, E., Liber Amicorum Willy De Clercq, Leuven, 1985.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 31.
DECLETY, Arnaud (1933- )
burgerlijk ingenieur, lic. wis- en natuurkunde, industrieel; parlementslid, minister van het Waalse gewest.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 121-123.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 31.
DE CLIPPELE, Olivier (1959- )
notaris; gemeenteraadslid van Elsene, parlementslid.

- Politicowie 2000, pp. 67-68.

- website Parlement de la Communauté française, 30.08.01.
DE CLIPPELE, Jean-Pierre (1928- )
dr. in de rechten, lic. notariaat, lic. economische wetenschappen, notaris; gemeenteraadslid van Brussel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 125-126.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW p. 31-32.
DE CLIPPELE, Pierre Jean (1804-1860)
dr. in de rechten, magistraat; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2669.

- De Ridder-De Sadeleer, E., Cordemans, M., Verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Aalst, Gent, 1968, p. 123-126.
DE CLOEDT, Emmanuel (1845-1919)
aannemer; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 429.

- Van Molle, P., p. 70.

- Lefèvre, P., Le libéralisme à Bruges (1893-1940), Brussel, U.L.B., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1976, p. 262-264.
DE CLOEDT, Prosper Arthur Cornille (1878-1955)
lic. handelswetenschappen, aannemer, beheerder van vennootschappen; parlementslid. - Devuldere, R., p. 430.
- Van Molle, P., p. 70.
DE COCK, Auguste (1804-1869)
handelaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 432.
DE COCK, Frans (1956- )
lic. handels- en financiële wetenschappen, milieu-adviseur, financieel analist; gemeenteraadslid van Westerlo, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid.

- Politicowie 2000, pp. 68-69.

- website Vlaams Parlement, 06.09.2001.
DE COLLOMBS, André François (1812-1878)
eigenaar; burgemeester van Thimister, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 182.
DE CONINCK DE MERCKHEM, Theodore Jean Marie, ridder (1807-1855)
grondeigenaar; gemeenteraadslid van Gent, burgemeester van Merkem.

- Devuldere, R., p. 444.

- Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 182.

- Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. XII.
DE CORDIER, Albert M.J.F. (1914- )
binnenhuisarchitect; schepen van Ronse, parlementslid.

- Levensberichten, 1979, p. 93-94.
DE CORT, Frans (1834-1878)
ambtenaar, publicist.

- Konings, M., in : E.V.B., I, 1973, p. 339.

- Konings, M., Frans de Cort als letterkundige (1834- 1878). Historisch-biografische schets, Leuven, K.U.L., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1958.

- Van Moeseke, M., De briefwisseling van Frans De Cort, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1978.

- Van Uffelen, M., Frans De Cort (1834-1878) : een Vlaamse dichter en journalist tegenover de politieke problemen van zijn tijd, Leuven, K.U.L., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1973.
DE COSTER, Charles Théodore Henri (1827-1879)
auteur.

- Doutrepont, C., in : B.N., XXIX, 1956-1957, kol. 491-500.

- Gerlo, A., in : N.B.w.b., III, 1968, kol. 214-226.

- Boey, M., in : E.V.B., I, 1973, kol. 339-341.

- Bartier, J., Charles De Coster et la Franc-Maçonnerie, in : J. Bartier, Laïcité et Franc-Maçonnerie, Brussel, 1982, p. 7-12.

- Bartier,J., Charles De Coster et le jeune libéralisme, in : Revue de l'Université de Bruxelles, XXI, 1968, nr. 1, p. 8-34.

- Bartier, J., Le docteur Watteau, Charles De Coster et quelques autres, in : Bulletin de l'A.R.L.L.F., XLIX, 1971, p. 112-127.

- Bartier, J., L'idéologie de Charles De Coster, in : La Pensée et les Hommes, juni 1980, p. 1-5.

- Hanse, J., Charles De Coster, Leuven, 1928.

- Kinds, E., in : Parisel, W., p. 201-202.

- Plard, H., De Coster et la tradition, in : Revue de l'Université de Bruxelles, XXI, 1968, nr. 1, p. 5-7.

- Rosseel, E., Charles De Coster en het socio-culturele gegeven van zijn tijd, in : Vlaams Marxistisch Tijdschrift, XIII, 1979, nr. 1, p. 13-31.
DECOSTER, Félix Vital (1850-1904)
advocaat; schepen en burgemeester van Leuven, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 446-447.

- Van Molle, P., p. 72.
DECOSTER, Marcel C.A. (1926- )
handelsvertegenwoordiger; gemeenteraadslid van Diksmuide, burgemeester van Vladslo, provincieraadslid van West-Vlaanderen, parlementslid.

- Levensberichten, 1987, p. 59.

- Schepens, L., II, p. 276.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 32.
DE COUNE-GRISARD, Charles, jonker (1807-1889)
industrieel; schepen en burgemeester van Vaux-sous-Chèvremont.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 182.
DE CROO, Herman Francies Joseph (1937- )
advocaat, hoogleraar V.U.B.; schepen van Brakel, burgemeester van Michelbeke, parlementslid, minister.

- Van Molle, P., p. 72.

- Levensberichten, 1987, p. 60.

- Gaus, H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 229-239.

- Huldebrochure Herman De Croo, Oudenaarde, 1988.

- De Croo, H., Het Nederlandstalig Onderwijs 1974-1976. Twee jaar beleid, Brussel, 1976.

- Feys, Raf, Het plan De Croo, in : De Nieuwe Maand, jg. XVIII (1975), nr. 4, p. 244-254.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 32-33.
DE DECKER, Armand J.B. (1948- )
advocaat; schepen van Ukkel, lid van de Hoofdstedelijke Raad, parlementslid.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 59.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 33.
DEDECKER, Jean-Marie (1952- )
beheerder van vennootschappen, bondscoach en olympisch trainer; gemeenteraadslid van Oostende, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 73.
DE DONNEA, François Xavier, ridder (1941- )
dr. in de economische wetenschappen, hoogleraar U.C.L.; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid, Europees parlementslid, staatssecretaris, minister.

- Levensberichten, 1987, p. 62.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 34.
DE FABRIBECKERS DE CORTILS, Henri Aimé (1803-1874)
rentenier; burgemeester van Mortier, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 182.
DEFACQZ, Eugène Henri (1797-1871)
advocaat, magistraat, hoogleraar U.L.B.; gemeenteraadslid van Brussel, provincieraadslid van Brabant, lid van het Nationaal Congres; voorzitter van het Liberaal Congres in 1846.

- Witte, E., in : N.B.w.b., VI, 1974, kol. 215-220.

- Borné, F., in : Parisel, W., p. 205-207.

- Potvin, Ch., in : Revue de Belgique, febr. 1872, p. 118-130.
DE FAVEREAU, Auguste Charles Marie, baron (1796-1867)
eigenaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 454.
DEFAYS, Lucien (1863-1949)
advocaat; burgemeester van Verviers, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 183.
DEFAYS, Willy Frédéricq Julien Joseph (1929- )
gegradueerde in de handelswetenschappen, bedrijfsleider; schepen van Sprimont, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 183 en 229.
DEFECHEREUX, Edmond (? - ?)
landbouwer; burgemeester van Saint-Séverin, provincieraadslid van Luik (1925-1933).

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 183.
DE FLORISONE, Léon Marie Charles Jacques François Xavier (1827-1880)
eigenaar; gemeenteraadslid van Brielen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2692.
DE FONTAINE, Idesbalde Aimable Joseph (1826-1891)
landbouwer; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2697.
DE FORMANOIR DE LA CAZERIE, Oscar (1837-1908)
advocaat; gemeenteraadslid en schepen van Doornik, provincieraadslid van Hene-gouwen.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 59.
DEFRAIGNE, Christine (1962- )
advocaat; gemeenteraadslid van Luik, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 75.
DEFRAIGNE, Jean Pierre Marie Olivier Germain (1929- )
advocaat; schepen van Luik, parlementslid, Europees parlementslid, staatssecretaris, minister, kamervoorzitter, minister van Staat.

- Van Molle, P., p. 73.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 64.

- Gaus, H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 250-256.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 35.
DE FRE, Gerard (1909-1998)
aannemer; burgemeester van Boom.

- Gemeentelijk Zakboekje 1985-1986, p. GDB 36.
DEFRE, Louis Joseph (pseudoniem : J. Boniface) (1814-1880)
advocaat, publicist; burgemeester van Ukkel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2698.

- Francis, J., Uccle et ses bourgmestres, Brussel, 1973, p. 182-186.

- Erba, A., L'Esprit laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire (1857-1870) d'après les brochures politiques, Leuven, 1967, p. 121-284.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 187-190.
DE FUISSEAUX, Nicolas François Joseph (1805-1857)
advocaat, industrieel; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Delecourt, J., in : B.N., V, 1876, kol. 86-87.

- Devuldere, R., p. 461.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 308-312.

- Rousselle, Ch., Biographie Montoise, 1900, p. 48-49.
DE GENT, Eugène Hubertus (1894-1970)
militair; burgemeester van Kwaadmechelen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2704.

- Van Molle, P., p. 74.
DEGERICKX, Eduard (1805-1881)
onderwijzer, ambtenaar, literator.

- Deprez, A., in : E.V.B., I, 1973, p. 383-384.
DE GEYTER, Jan [Julius] (1830-1905)
letterkundige.

- Verschaeren, J., in : N.B.w.b., XII, 1987, kol. 281-293.

- Valcke, L., Durnez, E., in : E.V.B., I, 1973, p. 588-589.

- Boets, J., Aangaande het "Geuzenlied", in : Wetenschappelijke Tijdingen, XXIX, 1970, nr. 4, p. 271-282.

- Brijs, A., Julius de Geyter. Zijn leven en zijn werk, in : Vlaamsch Leven, I, 1915-1916, p. 416-419, p. 428-430 en p. 442-443.

- Coppieters, A., Julius De Geyter : leven en werken. Proeve tot een monografie, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1939.

- Edelynck, M., J. De Geyter aan Pol de Mont en Max Rooses. Een briefwisseling 1869-1903, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1978.

- Lissens, R.F., Een visie op Julius de Geyters "Geuzenlied", in : Spiegel der Letteren, XII, (1969-1970), p. 176-185.

- De Smet, L., Het Geuzenlied van Julius De Geyter. De legende van 1872, in : Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 28, 1969, nr. 1, kol. 1-60.

- Simons, L., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, T. XIII, Hasselt, 1976, p. 315-320.

- Peé, J., in : Gentsche Studentenalmanak, 1897, p. LXVI-LXVIII.

- Van Cleemput, D., Julius de Geyter, een Vlaams, liberaal en democratisch dichter, Leuven, K.U.L., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1972.

- Willekens, E., De Geyters Geuzenlied opnieuw actueel, in : De Vlaamse Gids, jg. 53, 1969, nr. 2, p.34-35.

- N.N., in : Tijdschrift van het Willemsfonds, X, 1905, p. 118-121 en p. 150-151.
DEGIVE, Léon Jean Joseph (1840-1917)
burgemeester van Ivoz-Ramet, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 183.
DEGORGE, Eugène Charles François (1825-1907)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 470.

- Van Molle, P., p. 75.
DE GOTTAL, Emilius Josephus Maria Cornelius (1831-1909)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2709.
DE GRAUW, Joseph Edmond (1907- )
lic. economische wetenschappen, journalist, beheerder van vennootschappen; gemeente-raadslid van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 473-475.

- Van Molle, P., p. 75.
DE GRAUWE, Paul (1946- )
economist, hoogleraar KUL; parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 77-78.
DE GRAVE, Jacques (1942- )
lic. politieke en diplomatische wetenschappen, lic. pers- en communicatiewetenschappen, account director; schepen van Elsene, parlementslid.

- Politicowie 2000, p. 78-79.
DE GREVE, Louis Philippe N. (1929- )
dr. in de rechten, ambtenaar, rechter in het Arbitragehof; schepen en burgemeester van Halle, provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1974, z.p.

- Levensberichten, 1981, p. 117-118.
DE GRONCKEL, François Joseph (1816-1871)
advocaat; provincieraadslid van Brabant.

- Vercruysse, J., in : B.N., XXXVIII, 1973-1974, kol. 287-289.
DE GROOT, Etienne C. Fr. (1948- )
arts; schepen en burgemeester van Boom, parlementslid.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 66.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 35.
DE GROOTE, Theophiel Adolf (1881-1925)
bakker; schepen van Heist, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 279-280.
DE GUCHT, Karel (1954- )
advocaat; schepen van Lebbeke, Europees parlementslid.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 35-36.
DEHAENE, Fernand (1929-[?])
ambtenaar; burgemeester van Menen.

- Gemeentelijk Zakboekje 1988, p. BI/149.
DEHALU, Alexandre (1898-1970)
rentenier; gemeenteraadslid van Awans, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 183.
DEHAN, Marcel Gilles François Lambert (1872-1945)
arts; schepen van Comblain-au-Pont, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 183.
DE HASSE-DE GRAND-RY, Lambert Henri (1808-1872)
gemeenteraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 487.
DE HAUSSY, François Philippe Louis Hyacinthe (1789-1869)
advocaat, industrieel, beheerder van vennootschappen, gouverneur van de Nationale Bank; parlementslid, minister.

- Wellens, A., in : B.N., XXXV, 1969-1970, kol. 368-370.

- Devuldere, R., p. 489.

- Legrain, P., p. 131.
DE HEMPTINNE, Félix Jules (1825-1922)
industrieel, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid van Gent, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2721.
DEHERVE, François Joseph (1849-1919)
houthandelaar; burgemeester van Ferrières, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 183.
DE JAEGHER, Edouard Joseph Donatien (1806-1893)
diplomaat; parlementslid; arrondissementscommissaris te Eeklo, Oudenaarde en Bergen, gouverneur van Oost-Vlaanderen.

- Devuldere, R., p. 2726-3.

- Minnaert, S., De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1974, p. 346.

- Paridaens, M.A., in : N.B.N., I, 1989, p. 49-50.

- Roobrouck, H., De wetgevende verkiezingen en verkozenen in het arrondissement Oudenaarde 1831-1884, Oudenaarde, Stadsarchief, s.d., p. 162-165.
DE JAEGHER, Karel Amand Paul Maria (1875-1945)
arts; schepen en burgemeester van Tienen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2726-4 - 2726-6.

- Van Molle, P., p. 80.
DE JONGHE d'ARDOYE, Yves (1953- )
schepen van Elsene, lid van de Hoofdstedelijke Raad.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 36.
DEJOZE, Félicien Marie Eugène Hubert Pierre Joseph (1928- )
handelaar; schepen van Poteau, provincieraadslid van Luik, lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 183 en 229.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 36.
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, André Charles Eugène Oswald Rodolphe Auguste
Louis Marie Ghislain, graaf (1885-1945)

dr. in de rechten, diplomaat; parlementslid, minister; gouverneur van Oost-Vlaanderen.

- Vanlangenhove, F., in : B.N., XXXIX, 1976, kol. 511-521.

- Devuldere, R., p. 512.

- Van Molle, P., p. 81.
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Charles Constant Colette Ghislain, graaf
(1819-1882)

eigenaar; burgemeester van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 509.

- Kluyskens, P., in : Ghendtsche Tijdinghen, XI, 1982, p. 130-138.

- Minnaert, G.D., Graaf Karel de Kerchove de Denterghem, Oudburgemeester van Gent, Gent, 1898.
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Constantin Ghislain, graaf (1790-1865)
eigenaar; schepen en burgemeester van Gent, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 508.
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Marthe Camille Eugénie : zie : Boël-de Kerchove, Marthe
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Oswald Charles Eugène Marie Ghislain, graaf (1844-1906)
dr. in de rechten; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid; gouverneur van Henegouwen.

- Robyns, W., in : B.N., XXXVII, 1971-1972, kol. 483-489.

- Devuldere, R., p. 510-511.

- Van Molle, P., p. 81-82.
DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, Prosper Joseph Eugène Jean François Ghislain (1813-1853)
eigenaar; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2726-25.
DE KEYSER, Robert (1893-1976)
industrieel; burgemeester van Ukkel.

- Francis, J., Uccle et ses bourgmestres, Brussel, 1973, p. 323-333.
DE LABBEVILLE, Charles Leopold Justin, baron (1817-1894)
eigenaar; provincieraadslid van Namen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 528.
DE LA COSTE, Edmond Charles Guillaume Ghislain (1788-1870)
parlementslid; gouverneur van Antwerpen en Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 97.
DE LAET, Jan Jacob (1815-1891)
letterkundige, chirurg, journalist, industrieel; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2733.

- Wils, L., in : E.V.B., I, 1973, p. 815-817.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 444-446.
DELAITE, Julien (1868-1928)
dr. in de wetenschappen; gemeente- en provincieraadslid van Luik, oprichter van de Ligue Wallonne, inrichter van het Waals Congres te Luik (1905)

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DE LANGHE DE VISCHWALLE, Frans (1785-1853)
advocaat, grondeigenaar; gemeenteraadslid van Ieper en Schaarbeek, lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2737-2738.

- Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 190.

- Vandepitte, D., De Liberale Partij in vijf steden van de Westhoek (Ieper, Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Poperinge) 1830-1848, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1971, p. IV.
DE LANIER, Jean Alfred Clément (1855-1939)
ingenieur, industrieel; provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, parlementslid.

- Campus, R., in : B.N., XXXV, 1969-1970, kol. 518-519.

- Verlinden, A., in : B.C., IV, 1955, kol. 476.

- Devuldere, R., p. 533.

- Van Molle, P., p. 84.
DELANNE, Alphonse Joseph (1859-1909)
arts; schepen van Chapelle-lez-Herlaimont.

- Darquenne, R., in : B.N., XLII, 1981-1982, kol. 203-205.
DELANNEY, Henry Charles Ghislain (1866-1958)
notaris; gemeenteraadslid van Mons, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 534.

- Van Molle, P., p. 84.
DELANNOY, Emile Augustin Nicolas (1853-1930)
lic. handelswetenschappen, handelaar; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 535-536.

- Van Molle, P., p. 84.
DELANNOY, Gustave (1872-1933)
koopman; schepen en burgemeester van Kortemark, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., II, p. 282.
DE LAVELEYE, Emile Louis Victor (1822-1892)
economist, hoogleraar U.Lg., publicist.

- Lambert, P., in : B.N., XXXIV, 1967-1968, kol. 528-549.

- D'Hoker, M., in : E.V.B., I, 1973, p. 834.

- Dumoulin, M., Coppens, C., in : N.B.w.b., IX, 1981, kol. 451-463.

- Stengers, J., in : B.C., IV, 1955, kol. 484-497.

- de Haulleville, baron, M.E. de Laveleye et le docteur Doellinger, in : Revue Générale, jg. 26 (1890), nr. 2, p. 229-237.

- de Haulleville, baron, La religion libérale, in : Revue Générale, jg. 12 (1876), p. 395-423.

- Dumoulin, M., Hommes et cultures dans les relations italo-belges 1861-1915, in : Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, T. 52., 1982, p. 489-501.

- Janssen, P.E., De "Beweging naar het Protestantisme" van de Laveleye en de Belgische Christelijke Zendingskerk, in : Bulletin van de Vereniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme, Reeks V, Aflevering 2, 1968, p. 61-69.

- Lambert, P., Entre le néo-libéralisme et le coopératisme : Emile de Laveleye, in : Annales de l'Economie Collective, LVII, 1969, nr. 4, p. 471- 480.

- Lambert, P., E. de Laveleye (1822-1892), in : History of Political Economy, 1970, II, nr. 2, p. 261-283.

- Le Roy, A., Liber Memorialis. L'Université de Liège depuis sa fondation, Liège, 1889, kol. 776-803.

- Meysmans, J., Em. de Laveleye, in : Gentsche Studentenalmanak, 1891, p. 109-114.

- Praet, Ph., E. de Laveleye : een bio-bibliografische proeve benevens een inleiding in zijn economisch oeuvre, Brussel, Economische Hogeschool Sint-Aloysius, onuitgegeven lic-verhandeling, 1979.

- Potvin, Ch., E. de Laveleye, in : Revue de Belgique, XXIV, jan. 1892, p. 5-28.

- Woeste, Ch., M. de Laveleye, les catholiques et la constitution, in : Revue Générale, jg. 10 (1874), p. 127-143.

- Woeste, Ch., Les catholiques et la constitution. Réponse à M. de Laveleye, in : Revue Générale, jg. 10 (1874), p. 559-568.

- Emile de Laveleye. Lettres & Souvenirs, Paris-Verviers, 1903.
DE LAVELEYE, Victor Auguste (1894-1945)
advocaat; parlementslid, minister; voorzitter van de Liberale Partij (1936-1937).

- Fenaux, R., in : B.N., XXXIV, 1967-1968, kol. 549-552.

- Devuldere, R., p. 2749.

- Van Molle, P., p. 86.

- Hommage judiciaire et national à Victor de Laveleye, in : Journal des Tribunaux, 1948, p. 18-20.

- Bots, M., Inventaris van het Archief van Victor de Laveleye, Gent, Liberaal Archief, 1990.

- Pourquoi Pas ?, 20 november 1936, 14 mei 1937.
DELCHAMBRE, Prosper (1804-1853)
schepen van Huy, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DELCOURT-VASSEUR, Hippolyte (1865-?)
advocaat, journalist, medewerker van "L'Organe du Tournaisis", hoofdredacteur van "L'Economie", medewerker aan "Le Messager de Bruxelles" en "L'Indépendance".

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 63-64.
DE LECOURT, Marie Joseph Emile (1828-?)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 548.
DELEHAYE, Judocus Joseph (1800-1888)
advocaat, magistraat; burgemeester van Gent, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen, lid van het Nationaal Congres, parlementslid, kamervoorzitter.

- Balthazar, H., in : N.B.w.b., II, 1966, kol. 165-167.

- Devuldere, R., p. 2761.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 502-506.
DE LEHOYE, Louis Joseph Ghislain (1786-1863)
magistraat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2763.
DELESCLUSE, Toussaint Jean Baptiste Joseph (1803-1861)
advocaat; burgemeester van Ath, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2764.

- Delhaye, J.-P., Un radical, précurseur du socialisme : Jean Baptiste Delescluse, député-bourgmestre de la ville d'Ath (1803-1861), in : Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et Musées athois, XLVI, 1977, p. 241-280.
DELEXHY, Arnold François (1787-1868)
eigenaar; burgemeester van Saint-Georges, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DELEXHY, Arnold Hubert Emile (1828-1880)
advocaat; provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2765.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DELEXHY, Arnold Lambert Joseph (1808-1888)
industrieel; schepen en burgemeester van Jemeppe, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DELEXHY, Jean Hubert (1792-1859)
notaris; schepen van Luik, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DELEXHY, Mathieu J.B. (? - ?)
arts; burgemeester van Grâce-Berleur, provincieraadslid van Luik (1860-1864).

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DELFORGE, Paul Jean Théodore (1919-1989)
onderwijzer; schepen en burgemeester van Oudergem, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2766.

- Van Molle, P., p. 88.

- Biografisch Handboek, 1974, z.p.
DELFOSSE, Noël Joseph Auguste (1801-1858)
advocaat, industrieel; schepen van Luik, provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van Luik, parlementslid, kamervoorzitter, minister van Staat.

- Alvin, A., in : B.N., V, 1876, kol. 413-420.

- Devuldere, R., p. 2767.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DELFOSSE D'ESPIERRES, Eugène Denis Ghislain, baron (1805-1875)
eigenaar; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 552.
DE LHONEUX, Gustave Paul (1839-1901)
advocaat, bankier; parlementslid.

- Coosemans, M., in : B.C., IV, 1955, kol. 521-522.

- Devuldere, R., p. 553-554.

- Van Molle, P., p. 89.
D'ELHOUGNE, Antoine François Marie (1782-1857)
advocaat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2774.
D'ELHOUGNE, François Ferdinand Hommebon (1815-1892)
advocaat; parlementslid, minister van Staat.

- Devuldere, R., p. 2775.

- Vermeulen, U., in : N.B.w.b., II, 1966, kol. 194-201.
DELIEGE, Charles Nicolas Joseph (1799-1861)
notaris; burgemeester van Fléron, provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2779.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 184.
DELIEGE, René Jean Louis (1909-1971)
advocaat; gemeenteraadslid van Binche, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 558.

- Van Molle, P., p. 89.
DE LIGNE, Eugène François Charles Joseph Lamoral, prins (1804-1880)
diplomaat; parlementslid, senaatsvoorzitter, minister van Staat.

- Wauters, A., in : B.N., XII, 1892-1893, kol. 142-143.

- Devuldere, R., p. 559-560.
DE LOBKOWICZ, Stéphane, Prins (1957- )
advocaat; schepen van Ukkel, lid van de Hoofdstedelijke Raad.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 37.
DE LOOZ-CORSWAREM, Hippolyte Edouard Jean Henri, graaf (1817-1890)
eigenaar; provincieraadslid van Luik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 585-586.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 186.
DE LOOZE, Roger Léon Arthur Jules (1922-1961)
advocaat; schepen van Mons, parlementslid, minister-onderstaatssecretaris.

- Devuldere, R., p. 2785.

- Van Molle, P., p. 90-91.

- Piérard, C., In Memoriam Roger de Looze, Mons, 1961.

- Gaus, H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 283-286.
DELPORTE, Jacques (1816-1890)
advocaat; burgemeester van Tienen.

- Merckx, H., De Liberale Partij van Tienen (1919-1946), Brussel, V.U.B., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie politieke en diplomatieke wetenschappen), 1971, p. 4.
DELRUELLE, Gérard Pierre (1933- )
ingenieur; parlementslid.

- Van Molle, P., p. 91.

- Levensberichten, 1977, p. 123.
DELRUELLE-GHOBERT, Janine Marie-Thérèse Louise (1931- )
dr. in de rechten; parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1987, p. 137-140.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 38.
DE LUESEMANS, Charles Joseph Pascal (1808-1882)
advocaat; burgemeester van Leuven, parlementslid; gouverneur van Luik.

- Devuldere, R., p. 2794.

- Mémorial de la province de Liège 1836-1986, p. 99-100.
DELVAUX, Frédéric (1834-1916)
advocaat; provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid.

- Bonnaerens, R., in : B.C., IV, 1952, kol. 207-208.

- Devuldere, R., p. 2795-2796.

- Van Molle, P., p. 92.

- Matthysen, J., Politieke Dynastieën te Antwerpen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 191 en 242.
DELVENNE, Jean Servais (1823-1905)
landbouwer; burgemeester van La Gleize, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 185.
DE MACAR, Augustin Arnold Charles, jonker (1827-1900)
advocaat; provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 185.
DE MACAR, Marie Charles Ferdinand Balthazar (1785-1866)
jurist, ambtenaar; parlementslid; gouverneur van Henegouwen en van Luik.

- Paridaens, M.-A., in : B.N., XLI, 1979-1980, kol. 485-488.

- Devuldere, R., p. 598.

- Mémorial de la province de Liège 1836-1986, p. 98.
DE MACAR DE POTESTA, Charles Ferdinand Antoine Balthazar Guillaume (1830-1913)
eigenaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2805.
DE MAEGT, Johan (1876-1938)
onderwijzer, journalist, letterkundige.

- Toebosch, G., in : B.N., XXXVIII, 1973-1974, kol. 515-519.

- Van Bergen , J., in : N.B.w.b., XII, 1987, kol. 459-462.

- Durnez, G., in E.V.B., II, 1975, p. 913-914.

- Albrecht, C., Johan de Maegt. Herinneringsalbum, Gent, 1990.
DE MAERE D'AERTRYCKE [LIMNANDER], Camiel Karel August, baron (1826-1900)
ingenieur; schepen van Gent, parlementslid.

- Lederer, A., in : B.N., XXXIX, 1976, kol. 655-661.

- Schepens, L., in : N.B.w.b., VII, 1977, kol. 535-540.

- De Schryver, R., in : E.V.B., II, 1975, p. 914-915.

- Devuldere, R., p. 2807.

- Gittée, A., Baron de Maere d'Aertrycke, in : Tijdschrift van het Willemsfonds, VI, dl. 2 (1900-1901), p. 307-311.

- Naert, U., Baron August de Maere d'Aertrycke, vader van Brugge-Zeehaven, Eernegem, 1977.

- Naert, U., Baron August de Maere d'Aertrycke (1826-1900). De vader van Brugge-Zeehaven, in : Jaarboek Heemkundige Kring Houtland, 1986, p. 1-27.

- Serlet, A., August De Maere-Limnander. Radicaal flamingant. Baron August De Maere d'Aertrycke. Katalysator van het project Brugge Zeehaven 1826-1900, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1976.

- Schepens, E., e.a., Brugges Droom. Verleden en toekomst van de haven, Brugge, 1990, p. 6-24.
DE MAGHT-AELBRECHT, Anny (1943- )
lerares; schepen en burgemeester van Aalst, parlementslid.

- Wie is wie in Vlaanderen 1989-1993, p. 19.

- Politicowie 2000, p. 86.
DE MANET, Charles (? - ?)
ingenieur; schepen van Seraing, provincieraadslid van Luik (1874-1879).

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 185.
DE MARNIX, Louis Joseph Ghislain Marie (1803-1881)
militair; burgemeester van Bornem, provincieraadslid van Antwerpen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 616-617.
DE MEEUS D'ARGENTEUIL, Ferdinand Philippe, graaf (1798-1861)
dr. in de rechten, bankier; gemeenteraadslid van Brussel, lid van het Nationaal Congres, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2818.
DEMERBE, Arthur Joseph Guillaume (1864-1927)
industrieel; provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 627-628.

- Van Molle, P., p. 98.
DEMETS, Fernand Charles Gustave (1884-1952)
industrieel; burgemeester van Anderlecht, parlementslid, minister; gouverneur van Brabant.

- Devuldere, R., p. 639-641.

- Van Molle, P., p. 99.

- Le Livre bleu, Brussel, 1950, p. 157.
DEMEULENAERE, Julien (1937- )
leraar; gemeenteraadslid van Oudenburg, parlementslid.

- Politicowie 2000, pp. 89-90.
DEMEUR, Adolphe Louis Joseph (1827-1892)
advocaat, redacteur van "La Discussion" en "La Réforme"; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2826.

- Lebrocquy, G., Types et Profils parlementslides, Paris, 1873, p. 181-183.

- Rousselle, Ch., Biographie Montoise, 1900, p. 64.
DEMEUSE, Dieudonné (? - ?)
eigenaar; burgemeester van Wandre, provincieraadslid van Luik (1876-1882).

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 185.
DE MOLINARI, Eugène Clément (1821-1871)
advocaat, publicist.

- Christophe, C., in : B.N., XV, 1899, kol. 59.
DE MOLINARI, Gustave (1819-1912)
economist, leraar aan het Musée Royal de l'Industrie, redacteur van "l'Economiste Belge".

- Michotte, P., Etudes sur les théories économiques qui dominèrent en Belgique de 1830 à 1886, Leuven, 1904, p. 238 en vlg.
DE MONT, Pol (1857-1931)
auteur, journalist; provincieraadslid van Antwerpen.

- Vervliet, R., in : E.V.B., II, 1975, p. 973-979.

- Alexander, M., De literatuuropvattingen van Pol de Mont, Leuven, K.U.L., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1984.

- Demoor, M., De relatie Pol de Mont - Max Rooses in de Vlaamse culturele en politieke wereld. Een briefwisseling 1882-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.- verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1977.

- François, G., De verhouding Pol de Mont - Em. De Bom. Situering in de Vlaamse context, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.

- François, G., De bijdrage van P. de Mont tot de ontstaansgeschiedenis van het A.M.V.C., in : Wetenschappelijke Tijdingen, XXXIX, 1980, nr. 2, p. 89-100.

- François, G., Pol de Mont (1857-1931), terugblik na vijftig jaar. Gent, Cultureel Documentatiecentrum, 1983, (Gentse bijdragen tot de literatuurstudie, 1).

- Sergooris, L., Analyse en studie van Pol de Monts correspondentie zoals bewaard in het A.M.V.C., Leuven, K.U.L., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie Germaanse filologie), 1980.

- Van Rooy, W., De Bom-Vermeulen : hun relatie tot Pol de Mont voor de oprichting van Van Nu en Straks, in : Nieuw Vlaams Tijdschrift, XXX, 1977, nr. 5, p. 378-394.
DE MOOR, Jean François Edouard (1821-1869)
eigenaar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2837.
DE MOT, Emile André Jean (1835-1909)
advocaat; schepen en burgemeester van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 652-653.

- Van Molle, P., p. 101.

- Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., p. 215-217.

- Legrain, P., p. 150.
DEMUYTER, Albert Ernest (1925- )
beheerder van vennootschappen, beheerder van koloniale maatschappijen; schepen en burgemeester van Elsene, provincieraadslid van Brabant, parlementslid, staats-secretaris, minister van het Brusselse Gewest.

- Van Molle, P., p. 101.

- Biografisch Handboek, 1985, p. 143-145.

- Gaus, H., Politiek Biografisch Lexicon, 1989, p. 286-293.

- Politiek Zakboekje 1987, p. WIW 29-30.
DEMUYTER, Ernest Joseph Paul (1893-1963)
lic. handelswetenschappen; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2845-2847.

- Van Molle, P., p. 101.

- Le Livre bleu, Brussel, 1950, p. 161.
DE NEEF, Remy Emile (1871-1949)
leraar; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2849-2850.

- Van Molle, P., p. 101.
DE NIEULANT ET DE POTTELSBERGHE, Edouard Prosper Emmanuel Ghislain, burggraaf (1792-1874)
eigenaar; burgemeester van Sint-Andries, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., p. 468-469.

- Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 197-198.
DENIS, Godefroid (1912-1980)
landbouwer; gemeenteraadslid van Malmédy, schepen en wnd. burgemeester van Bevercé, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 185-186.
DENIS, Henri Jean Charles Eugène (1877-1957)
generaal; minister.

- Wanty, E., in : B.N., XXXIX, 1976, kol. 258-261.
DENIS, Robert (1940- )
veearts; burgemeester van Malmédy, provincieraadslid van Luik.

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 186 en 230.
DENS, Léon Pierre Alphonse (1869-1940)
lic. handelswetenschappen, reder; gemeenteraadslid van Antwerpen, parlementslid, minister; voorzitter van de Liberale Partij (1934-1936).

- Devuldere, R., p. 668-669.

- Van Molle, P., p. 103.
DENYS, André C. (1948- )
zaakvoerder; gemeenteraadslid van Zulte, parlementslid.

- Huldeboek "André Denys. Een vrije Vlaamse stem", Zulte, 1991.

- K.V.V. Officieel Handboek, 1988, p. 73.

- Politiek Zakboekje 1991, p. WIW 39.
DE PADT, Maurice Marcel Petrus (1926- )
ambtenaar; burgemeester van Viane, parlementslid.

- Biografisch Handboek, 1977, p. 117-118.
DEPAGE, Antoine (1862-1925)
chirurg, hoogleraar U.L.B.; gemeenteraadslid van Brussel, parlementslid.

- Colard, A., in : B.N., XXXV, 1969-1970, kol. 171-180.

- Devuldere, R., p. 670-673.

- Van Molle, P., p. 103.

- Van Bellaiengh, G., in : Parisel, W., p. 219-221.
DE PATIN, Joseph Jacques Benoit (1764-1843)
grondeigenaar; schepen van Ieper, burgemeester van Voormezele.

- Dierickx-Visschers, F., De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1981, p. 201.
DE PAUL DE BARCHIFONTAINE, Charles Hubert Philippe Alexandre (1814-1887)
advocaat, magistraat; burgemeester van Mons, provincieraadslid van Henegouwen, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2866.
DE PAUW, Karel René (1901-1970)
lic. sociale wetenschappen, leraar, directeur van de Taal- en handelsleergangen van het Willemsfonds Brussel.

- Van Straelen-Van Rintel, G., in : N.B.w.b., VI, 1974, kol. 759-764.
DE PAUW, Napoleon Lieven Bernard (1800-1859)
advocaat, hoogleraar R.U.G.; schepen van Gent.

- Tierenteyn, L., in : B.N., XVI, 1900, kol. 722-724.

- Baert, G., in : N.B.w.b., IX, 1981, kol. 590-593.
DE PAUW, Napoleon (1835-1922)
advocaat, magistraat, historicus, letterkundige.

- Baert, G., in : N.B.w.b., IX, 1981, kol. 594-602.
DE PERCEVAL, Hubert Joseph Antoine Armand (1818-?)
directeur van de "Journal de Malines", ambassadesecretaris te Parijs; gemeenteraadslid van Mechelen, parlementslid.

- Van den Steene, W., in : E.V.B., II, 1975, p. 1192-1193.

- Devuldere, R., p. 2870.

- Van den Steene, W., Een meteoor aan de politieke hemel : Armand de Perceval, in : Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, LXXX, 1976, p. 407-438.
DE PERCEVAL, Jean Henri Emmanuel Joseph (1786-1842)
rentenier; burgemeester van Mechelen, provincieraadslid van Brabant, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2869.

- Belmans, W., Politieke Dynastieën te Mechelen in de Negentiende Eeuw (1830-1914), Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1973, p. 104-105.
DE PERMENTIER, Corinne (1960- )
beheerder van vennootschappen; schepen en burgemeester van Vorst, parlementslid, gemeenschapsminister.

- Politicowie 2000, pp. 93-94.
DE PITTEURS, Henri Marie Alphonse (1806-1859)
ambtenaar; parlementslid; arrondissementscommissaris te Hasselt.

- Devuldere, R., p. 2875.
DE POORTERE, Karel (1853-1912)
advocaat; politicus; lid van de Algemene Raad van de Vooruitstrevende Liberale Partij.

- Van Eenoo, R., in : E.V.B., II, 1975, p. 1260.

- Lefèvre, P., Le libéralisme à Bruges (1893-1940), Brussel, U.L.B., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1976, p. 58-59 en 258.
DE POTESTA DE WALEFFE DE MONTIGNY, Joseph Marie Louis, baron (1773-1851)
militair; burgemeester van Les Waleffes, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 685.
DE POTTER, Louis (1786-1859)
publicist; politicus.

- Juste, Th., in : B.N., V, 1876, kol. 620-629.

- Bologne, M., Louis de Potter. Histoire d'un banni de l'histoire, Luik, 1954.

- Le Guillou, L., Lamennais et Louis de Potter. Lettres inédites (1834-1840), in : Revue de littérature comparée, XLII, 1968, p. 257-290.

- Van Turendhoudt, E., Un philosophe au pouvoir. Louis de Potter, Brussel, 1946.

- Goyau, G., Trois correspondants de Lamennais : Vilain XIV, Charles de Coux, Louis de Potter, in : Revue Générale, jg. 60 (aug. 1927), p. 181-198.
DE POUHON, François Joseph (1796-1872)
economist, publicist; parlementslid.

- Closson, E., in : B.N., XVIII, 1905, kol. 104-108.

- Devuldere, R., p. 2884.
DEPRESSEUX, Jean-Louis (? - ?)
burgemeester van Theux, provincieraadslid van Luik (1836-1838).

- Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, p. 186.
DE PREUD'HOMME D'HAILLY, Alexandre Victor Juste (1826-1878)
eigenaar; provincieraadslid van West-Vlaanderen; arrondissementscommissaris te Oudenaarde.

- Schepens, L., p. 471.
DE PREY, René Marie Jacques Laurent (1815-1857)
provincieraadslid van West-Vlaanderen; arrondissementscommissaris te Veurne.

- Schepens, L., p. 471-472.

- Vandewalle, K., De socio-politieke elite van Veurne en Diksmuide 1830-1914, Gent, R.U.G., onuitgegeven lic.-verhandeling (sectie geschiedenis), 1986, p. 190-191.
DEPREZ, Oscar Jules Joseph (1854-1921)
advocaat, magistraat; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2886.
DE PUYDT, Louis (1833-1899)
notaris; gemeenteraadslid van Nieuwpoort, provincieraadslid van West-Vlaanderen.

- Schepens, L., p. 472.
DEPUYDT, Remigius Joannes (1789-1844)
ingenieur; parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2887-2888.
DEQUESNE, Edouard François Joseph (1805-1871)
advocaat; burgemeester van Beaumont, parlementslid.

- Dumont, F., in : B.N., XXXI, 1961-1962, kol. 252.

- Devuldere, R., p. 2893.

- Legrain, P., p. 155.
DE RASSE, Alphonse Alexandre, baron (1813-1892)
dr. in de rechten; burgemeester van Doornik.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 72.
DE RASSE, Emile René (1884-1956)
advocaat; burgemeester van Doornik.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 73.
DE RASSE DE LA FAILLERIE, Alphonse Alexandre Paul Narcisse Joseph, baron
(1813-1892)

dr. in de rechten, magistraat; schepen en burgemeester van Doornik, parlementslid.

- Soil, E., in : B.N., XVIII, 1905, kol. 743-744.

- Devuldere, R., p. 694.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 73-74.
DEREINE, Charles Antoine Joseph (1818-1909)
advocaat, magistraat; gemeenteraadslid van Doornik, parlementslid.

- Devuldere, R., p. 2897.

- Lefebvre, G., Biographies Tournaisiennes, Tournai, 1990, p. 74.
DE RENESSE, Maximilien Charles Jean Guillaume Richard, graaf (1801-1864)
dr. in de rechten, eigenaar; parlementslid; arrondissementscommissaris te Tongeren.

- Devuldere, R., p. 2898.
DE RENESSE-BREIDBACH D'ELDEREN, Ludolphe Charles François, graaf (1825-1889)
militair; burgemeester van 's Heeren-Elderen, parlementslid.

- Cuvelier, J., in : B.N., XIX, 1907, kol. 104-105.

- Devuldere, R., p. 701.
DERIDDER, Louis Joseph (1806