Terug naar vragenlijst
Wat zijn de voornaamste actuele liberale tijdschriften? Waar kan ik er informatie over vinden? Waar kan ik ze consulteren?

voor Vlaanderen:

Het Volksbelang (1867-)
Het oudste liberale maandblad in Vlaanderen; wordt uitgegeven door het Liberaal Vlaams Verbond
        Kramersplein 23
        9000 Gent
        tel 09 221 75 05
        fax 09 221 12 15
        website: www.hetlvv.be en www.hetvolksbelang.be
        e-mail: info@hetlvv.be


Blauw (2007-)
Ledenblad van Open VLD
        Melsensstraat 34
        1000 Brussel
        tel 02 549 00 20
        fax 02 512 60 25
        website: Open VLD

Open, een liberaal opinieblad voor kritische geesten (2007-)
        Melsensstraat 34
        1000 Brussel
        tel 02 549 00 20
        fax 02 512 60 25
        website: Open VLD
        e-mail: filip.buntinx@openvld.be

Liberales (2002-)
Wekelijkse elektronische nieuwsbrief - Liberales is een onafhankelijke denktank
        website: Liberales
        e-mail: Mathias De Clercq

Historische Tijdschriften - klik hier


voor Nederland:

Liberaal Reveil (1956-)
Een uitgave van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting
Redactieadres:
        Koninginnegracht 55a
        2514 AE 's-Gravenhage
        Nederland
        tel 070 36 31 948
        fax 070 36 31 951
Abonnementen-administratie:
        tav M.P. Moene
        Postbus 192
        6700 AD Wageningen
        Nederland
        tel 0317 42 76 55
        fax 0317 42 70 22
        website: Liberaal Reveilvoor Frankrijk:

Commentaire. Revue trimestrielle (1978-)
Fondateur Raymond Aron
Abonnementen-administratie:
        116 rue du Bac, 75007 Paris,
        Frankrijk
        tel 1 45 49 37 82
        fax 1 45 44 32 18
        website: Commentairevoor Duitsland:

Liberal (1959-)
Vierteljahreshefte der Friedrich-Naumann-Stiftung für Politik und Kultur
Uitgeverij en redactie:
        Verlag COMDOK GmbH
        Eifelstrasse 14
        53757 Sankt Augustin
        tel 0 22 41 3 49-0
        fax 0 22 41 3 49-1 11
        website: Liberal


Deze tijdschriften kunnen worden geconsulteerd op het Liberaal Archief.
top