Terug naar vragenlijst
Waar kan ik terecht voor een eerste kennismaking met de geschiedenis van het liberalisme in België ?
Geschiedenis
Personen
Ideologisch
Nevenorganisaties

- In deze bibliografie werden enkel recente publicaties opgenomen.
- Voor de publicaties van liberale politici verwijzen we u graag naar hun respectievelijke websites

GESCHIEDENIS

M. Bots. Beknopte geschiedenis van de Liberale Partij. Gent, Liberaal Archief, 1989, 68 p. – integraal online beschikbaar– klik hier

Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis. Brussel-Gent, Paul Hymanscentrum mmv Liberaal Archief, 1989, 425 p.

De liberalen van 1846 tot 1996. Brussel-Gent, Paul Hymanscentrum m.m.v. Liberaal Archief, 1996, 325 p.

Morfologie van de Vlaamse politieke partijen in [../..]. Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) - Vlaamse liberalen en democraten (VLD), in: Res Publica, tweejaarlijks, (1983-)

J. Bouveroux. De partij van de burger. De verruiming van de Vlaamse liberalen. Antwerpen, De Standaard, 1992, 47 p.

W. Prevenier. 25 jaar Vlaamse liberalen. Brussel-Gent, VLD m.m.v. Liberaal Archief, 1997, 36 p. - integraal online beschikbaar – klik hier

J. Tordoir, Bref historique de la famille libérale belge (plus particulièrement francophone), Brussel, Archives Libérales Francophones du Centre Paul Hymans, 2001

PERSONEN

M. Bots en L. Pareyn. Bibliografie van de geschiedenis van het Belgisch liberalisme. Beknopte bio-bibliografie van liberale prominenten 1830-1990. Gent, Liberaal Archief, 1992, 188 p. – update uit 2006 integraal online beschikbaar – klik hier

M. Bots. Het dagboek van C. Buls. Gent, Liberaal Archief, 1987, 174 p.

M. Bots e.a. Vader Hoste. Gent, Liberaal Archief, 1989, 135 p.

E.C. Coppens. Paul Fredericq. Gent, Liberaal Archief, 1990, 238 p.

A. Despy-Meyer. Frère-Orban et le libéralisme politique, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1996, 102 p.

B. D'hondt. Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen (Marthe Boël, Alice De Keyser-Buysse, Jane Brigode, Georgette Ciselet, Lucienne Herman-Michielsens). Gent, Liberaal Archief, 1996, 156 p.

T. Goorden, Willy De Clercq: een biografie. De kunst van het haalbare, Tielt, Lannoo, 2004, 309 p.

L. Hancké. Jan Van Rijswijck. Boegbeeld van het sociale liberalisme. Gent, Liberaal Archief, 1993, 168 p.

Op de lippen van Herman Vanderpoorten. Willemsfonds en Liberaal Vlaams Verbond mmv het Liberaal Archief, 1987, 200 p.

L. Pareyn (red.). Van natuur tot cultuur. Huldeboek Karel Poma. Gent, Liberaal Vlaams Verbond en Liberaal Archief, 2000, 180 p.

L. Pareyn (red.). Albert Maertens. Sociaal bewogen en liberaal. Gent en Brussel, Liberaal Archief en Stichting Het Laatste Nieuws, 2001, 196 p.

Pierre-Théodore Verhaegen. L'homme, sa vie, sa légende. Bicentenaire d'une naissance. Bruxelles, ULB, 1996, 266 p.

W. Prevenier, C. Ysebaert en L. Pareyn (red.). Vijftig jaar liberale praxis. Willy De Clercq vijfenzeventig jaar. Gent, Liberaal Vlaams Verbond en het Liberaal Archief, 2002, 208 p.

R. Röttger. Charles A. baron Liedts (1802-1878). Stichting Herman De Croo ism het Liberaal Archief, 2002, 79 p.

E. Schepens en L. Pareyn (red.). Julius Sabbe en de herleving van Brugge. Gent, Liberaal Archief, 1996, 204 p.

Terugblik in zorg en hoop. Frans Grootjans aan het woord. Willemsfonds en Liberaal Vlaams Verbond mmv het Liberaal Archief, 1990, 198 p.

J. Tordoir. Jean Gol. Vingt ans de combat libéral. Bruxelles, Editions Labor, 2005, 120 p.

J. Tordoir. Paul Janson (1840-1913). Un libéral à la conquête du Suffrage Universel. Bruxelles, Archives Libérales Francophones, 1999, 130 p.

J. Tordoir. Roger Motz (1904-1964). Une figure du libéralisme belge et européen. Bruxelles, Archives Libérales Francophones, 2004, 74 p.

J. Tordoir. Verhaegen, aîné. Président de l'Association Libérale et Union Constitutionnelle de l'arrondissement de Bruxelles. Bruxelles, Archives Libérales Francophones, 1997, 123 p.

S. Vanaudenhove en L. Pareyn (red.). Omer Vanaudenhove, een bruggenbouwer. Gent, Liberaal Archief, 1996, 192 p.

J. Van Daele. Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een biografie. Gent, Academia Press, ism AMSAB en Liberaal Archief, 2002, XVII-248 p.

B. Vanpeteghem en O. Mouton. Numero Uno. Guy Verhofstadts weg naar de top. Tielt, Lannoo, 2003, 375 p.

H. van Velthoven. E. de Laveleye en de Vlaamse kwestie. Gent, Liberaal Archief, 1992, 72 p.

H. Van Velthoven (red.). Zwerver in niemandsland. Julius Hoste en zijn Londens oorlogsdagboek. Gent, Liberaal Archief ism Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij, 2005, 290 p.

F. Verleyen. De faktor Verhofstadt. De bevrijding van de jaren ’80. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1987, 158 p.

IDEOLOGISCH

D. Verhofstadt. Het menselijk liberalisme. Een antwoord op het antiglobalisme. Antwerpen, Houtekiet, 2002, 251 p.

D. Verhofstadt. Pleidooi voor individualisme. Antwerpen en Amsterdam, Houtekiet, 2004, 159 p.

G. Verhofstadt. Angst, afgunst en het algemeen belang, Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1994, 185 p.

S. Bierens (ed.). Liberaal licht op de toekomst. Visies op het liberalisme van de 21ste eeuw. Den Haag, Telderstichting (Geschrift 98), 2005, 122 p.

NEVENORGANISATIES

Het Willemsfonds van 1851 tot 1914. Gent, Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen ism het Liberaal Archief (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, 9), 1993, 292 p.

J. Hannes (red.). Liberalisme vandaag. Brussel, CLSB, 1992, 173 p.

H. Van Velthoven en J. Tyssens. Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds (1851-2001). Gent, Uitgave van het Willemsfonds Algemeen Bestuur in samenwerking met het Liberaal Archief, 2001, 256 p.

P. Van Brabant en W. Blomme. Als een vuurtoren. Vijfentachtig jaar Liberaal Vlaams Verbond (1913-1998). Gent, Liberaal Vlaams Verbond en Liberaal Archief, 1998, 208 p.Al deze werken kunnen op het Liberaal Archief worden geraadpleegd.
top