terug naar alfabetisch overzicht
Klik op de afbeeldingen om te vergroten.
Alle foto's uit de fotocollectie van het Liberaal Archief

Julius HOSTE sr.


De figuur van Julius Hoste sr., geboren in Tielt op 23 januari 1848, staat centraal in de strijd voor de Vlaamse ontvoogding in het Brussel van de late negentiende eeuw. Als tiener verhuist hij naar Brussel, waar hij aan het Atheneum studeert en zich vervolgens via zelfstudie opwerkt. Op zijn vijftiende wordt hij bediende in een stoffenhandel, waar hij gedurende meer dan twintig jaar werkt. Zijn belangstelling voor de Vlaamse cultuur wordt vlug gewekt en reeds in 1869 wordt Hoste secretaris van De Veldbloem. Deze volksmaatschappij vindt in dat jaar een tweede adem en profileert zich onder het voorzitterschap van Xavier Havermans als een pluralistische flamingantische drukkingsgroep die de Vlaamse cultuur in het Brusselse wil verspreiden, onder meer via volksvoordrachten, zangstonden, meetings en een eigen bibliotheek. Hoste raakt intussen in de ban van het ideeëngoed van de Gentenaar Julius Vuylsteke die het Willemsfonds tot een Vlaams-liberale vrijzinnige organisatie wil uitbouwen. De gemeenteraadsverkiezingen van 1870 markeren dan ook Hostes politieke keuze: onder zijn impuls kiest De Veldbloem partij voor de progressieve liberalen van Karel Buls en Leon Vanderkindere. In de daarop volgende jaren staat hij aan de wieg van verschillende liberale vlaamsgezinde organisaties in het Brusselse, zoals de Liberale Vlaamse Bond en de Vrijgezinde Vlaamse Kiezersbond; de Willemsfondsafdeling Brussel leidt hij van 1873 tot 1921, met een korte onderbreking tussen 1891 en 1898.

Zijn impact op de Vlaamse beweging krijgt een totaal nieuwe dimensie als hij in 1888 de eigenaar-uitgever wordt van Het Laatste Nieuws. Hoste hecht reeds lange tijd veel belang aan het geschreven woord. Halverwege de jaren 1860 is hij mede-uitgever van Vlaamse Tijding en vanaf 1869 is hij de uitgever en hoofdredacteur van De Zweep, een Vlaams strijdblad met een antiklerikale en liberaal-progressistische inhoud. Met de uitgave van Het Laatste Nieuws kan hij zijn actieterrein ingrijpend uitbreiden. Zijn invloed verruimt op korte tijd van Brussel en wijde omgeving naar heel Vlaanderen, dat een duidelijk geprofileerde liberale en Vlaamse krant, gericht op het grote publiek, rijker wordt. Voor de Liberale Partij betekent dit een belangrijke stap voorwaarts in het bereiken van een tot dan verwaarloosd potentieel kiespubliek. De krant neemt een steile vlucht en behoort rond de eeuwwisseling met een oplage van 60.000 tot de Belgische perstop. Hoste wordt een belangrijk en gewaardeerd man binnen de partij waar hij, ondanks zijn Vlaamsgezindheid die toen nog velen afstootte, in 1892 verkozen wordt tot ondervoorzitter van de Ligue libérale. Samen met Eugène Goblet d'Alviella vertegenwoordigt hij er de gematigde progressieven. Hij is actief op alle mogelijke terreinen die met de verdediging en promotie van de Vlaamse beweging, het liberalisme of de vrijzinnigheid te maken hebben. Hij ondersteunt initiatieven zoals de Vlaamse landdagen of de Conscienceherdenking, is de drijvende kracht achter de oprichting van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel en engageert zich binnen de Liberale Vlaamse Volksbond en de Ligue de l'Enseignement. In 1913 is hij één van de stichters van het Liberaal Vlaams Verbond. De Eerste Wereldoorlog is een belangrijk breukpunt. Hij laat de zorg voor zijn persimperium, dat hij tijdens de oorlog had stilgelegd, over aan zijn zoon, Julius Hoste jr., die op alle vlakken een waardige opvolger van zijn vader zal worden. Vader Hoste blijft actief achter de schermen en hij zal tot aan zijn dood in 1933 een spilfiguur blijven in het Willemsfonds en het Liberaal Vlaams Verbond.

Over Hoste sr. verscheen in 1989 een uitgebreide biografie, uitgegeven door het Liberaal Archief in zijn reeks "Verhandelingen". Zie: M. Bots e.a., Vader Hoste.
Zie ook: De Brusselse liberale partijen. Société de l’Alliance Libérale, Association Libérale, Ligue Libérale, Alliance Libérale. Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief ([1841-1848]; 1856-1921). Gent, 2006, 23 p.

Bart D'hondt


Illustraties
Medaillon van Julius Hoste sr. uit de museale collectie van het Liberaal Archief.