7 december 1903, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat.
Liberaal Archief, "Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds", in: Tijdschrift van het Willems-Fonds
gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen, 1904, negende jaargang, deel 1, p. 92.