149. 4 januari 1906, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat.
Liberaal Archief, "Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds", in: Tijdschrift van het Willems-Fonds
gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen, 1905, tiende jaargang, p. 327.