152. 28 februari 1906, aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Liberaal Archief, "Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds", in: Tijdschrift van het Willems-Fonds
gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen, 1905, tiende jaargang, p. 329.