153. 23 april 1906, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs Jules de Trooz.
Liberaal Archief, "Verslag van het Algemeen Bestuur", in: Verslagen over den toestand van het
Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1906 (56e jaar), Gent, Willemsfonds, 1907, p. 8.